Database List By Format: Trial Databases

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Num All Free
Displaying databases filtered by Trial Databases. View all types.
Emerald Case Studies
Database will be on trial access until 3 March 2022.
Emerald Case Studies database provides access to international comprehensive case studies with lecture notes for instructors. Subjects cover business, management, economy, science, and related fields.
Teacher notes are only accessible for instructors. To access the teacher notes, instructors should create a profile and send their username to the serials@bilkent.edu.tr address.
Note: Please, let us know your opinion about the electronic database we have set up for the trial via “Database Trial Evaluation Form.”

----------

Veritabanı 3 Mart 2022 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır.
Emerald Case Studies veritabanı, öğretim üyeleri için ders notlarını da içeren uluslararası nitelikte geniş kapsamlı vaka çalışmalarına erişim sağlamaktadır. Konular işletme, yönetim, ekonomi, bilim ve benzeri alanları içermektedir. 
Eğitmen notları sadece öğretim üyelerine açıktır. Öğretim üyeleri, eğitmenlere yönelik hazırlanan notlara erişim sağlamak için bir profil oluşturmalı ve kullanıcı isimlerini serials@bilkent.edu.tr adresine bildirmelidirler.
Not: Deneme erişimine açılan veritabanı hakkındaki görüşünüzü “Deneme Veritabanı Değerlendirme Formu” aracılığı ile bize iletebilirsiniz.
 
Expert Briefings
Database will be on trial access until 3 March 2022.
The Expert Briefings database provides access to Oxford Analytica’s archival and daily analysis of global economic and political issues, results, and impacts of these issues.
Note: Please, let us know your opinion about the electronic database we have set up for the trial via “Database Trial Evaluation Form.”

----------

Veritabanı 3 Mart 2022 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır.
Expert Briefings veritabanı, Oxford Analytica tarafından hazırlanan küresel, ekonomik ve politik konuları ve bunların sonuçları ile etkilerini ele alan arşivsel ve güncel analizler sunmaktadır.
Not: Deneme erişimine açılan veritabanı hakkındaki görüşünüzü “Deneme Veritabanı Değerlendirme Formu” aracılığı ile bize iletebilirsiniz.
IEEE River Publisher eBooks
ENG: Database will be on trial access until 4 February 2022.

IEEE River Publishers eBooks database provides access to the e-books that cover the subjects of automation, control systems and robotics, biomedical engineering, electronic materials and devices, communication, network and broadcasting technologies, signal processing and analysis; nuclear energy, renewable energy and more.

Note: Please, let us know your opinion about the electronic database we have set up for the trial via “Database Trial Evaluation Form.”

TR: Veritabanı 4 Şubat 2022 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır.
 
IEEE River Publishers eBooks veritabanı, otomasyon, kontrol ve robotik, biyomedikal mühendisliği, elektronik malzemeler ve cihazlar, iletişim, ağ ve yayın teknolojileri, sinyal işleme ve analizi ile nükleer enerji, yenilenebilir enerji gibi birçok alanda elektronik kitaplara erişim sağlamaktadır. 

Not: Deneme erişimine açılan veritabanı hakkındaki görüşünüzü “Deneme Veritabanı Değerlendirme Formu” aracılığı ile bize iletebilirsiniz.
 
Military Big Data
ENG: Database will be on trial access until 28 February 2022.

Military Big Data provides detailed information about the defense industry. The database includes information on land, naval and aerial platforms, with country profiles.

Please use the username and the password below to log in.

Username: serials@bilkent.edu.tr

Password: BilkentDeneme2022!

Note : Please, let us know your opinion about the electronic database we have set up for the trial via “Database Trial Evaluation Form.”

TR: Veritabanı 28 Şubat 2022 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır.

Military Big Data, savunma sanayi konusunda ayrıntılı bilgi veren bir veritabanıdır. Veritabanı; kara, deniz ve hava platformlarına yönelik çeşitli bilgileri, ülke profilleriyle birlikte içermektedir.

Veritabanına giriş yapmak için aşağıdaki kullanıcı adı ve şifreyi kullanınız
 
Kullanıcı adı: serials@bilkent.edu.tr

Şifre: BilkentDeneme2022!

Not: Deneme erişimine açılan veritabanı hakkındaki görüşünüzü “Deneme Veritabanı Değerlendirme Formu” aracılığı ile bize iletebilirsiniz.