Database List By Format: Trial Databases

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Num All Free
Displaying databases filtered by Trial Databases. View all types.
Engineering Village
Database will be on trial access until 30 June 2022.

Engineering Village gives you access to 12 engineering literature and patent databases: Ei Compendex, Inspec, GEOBASE, GeoRef, USPTO Patents, EPO Patents, NTIS, EnCompassLIT, EnCompassPAT, PaperChem, CBNB, Chimica.

Click here for the Engineering Village's Guide.

NOTE: Please, let us know your opinion about the electronic database we have set up for the trial via
Database Trial Evaluation Form.” 

----------

Veritabanı 30 Haziran 2022 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır.

Engineering Village, 12 mühendislik literatürü ve patent veritabanına erişim sağlamaktadır: Ei Compendex, Inspec, GEOBASE, GeoRef, USPTO Patents, EPO Patents, NTIS, EnCompassLIT, EnCompassPAT, PaperChem, CBNB, Chimica.

Engineering Village Rehberi için tıklayınız.

NOT: Deneme erişimine açılan veritabanı hakkındaki görüşünüzü “Deneme Veritabanı Değerlendirme Formu” aracılığı ile bize iletebilirsiniz.
Knovel
Database will be on trial access until 30 June 2022.

Knovel is an engineering decision-support solution enabling engineers to solve problems faster. The database provides access to general reference content, technical data and analytics support, industry practices, material property data, mathematical equations, chemical formulas, and more.
Click here for the Knovel's Guide.

NOTE: Please, let us know your opinion about the electronic database we have set up for the trial via
Database Trial Evaluation Form.” 

----------

Veritabanı 30 Haziran 2022 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır.

Knovel, mühendislerin sorunları daha hızlı çözmelerini sağlayan bir mühendislik karar destek sistemidir. Veritabanı, genel referans içeriğine, teknik verilere ve analitik desteğe, endüstri uygulamalarına, malzeme özelliği verilerine, matematiksel denklemlere, kimyasal formüllere ve daha fazlasına erişim sağlar.

Knovel Rehberi için tıklayınız.

NOT: Deneme erişimine açılan veritabanı hakkındaki görüşünüzü “Deneme Veritabanı Değerlendirme Formu” aracılığı ile bize iletebilirsiniz.

https://library.bilkent.edu.tr/research-guides/assets/users/_gozde.torun/Knovel-Guide.pdf