Database List: G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Num All Free
Global Books in Print
ENG: Global Books in Print is a database of English language book, audio and video titles. This database provides publisher information and can help verify whether a title is still in print. In addition, some titles include links to full text reviews. The database also includes brief biographies for over 6,000 authors.

TR: İngiliz dilinde yayınlanmış olan kitap, kaset ve videoların hala yayımlanıp yayımlanmadığı hakkında bilgi veren bir veritabanıdır. Buna ek olarak, bazı girişler tam metin olarak kritiklere bağlantılar (linkler) sağlar. Ayrıca, bu veritabanı 6.000’in üzerinde yazar hakkında özet şeklinde biyografik bilgi içerir.
 
Global Development Finance – GDF Online (World Bank)
ENG: Contains statistical data for the 138 countries that report public and publicly-guaranteed debt to the World Bank Debtor Reporting System. The database covers external debt stocks and flows, major economic aggregates, and key debt ratios as well as average terms of new commitments, currency composition of long-term debt, debt restructuring, and scheduled debt service projections. Results can be scaled, indexed against a particular year, viewed by percentage change, and charted. Data can also be exported in standard formats like Excel.

TR: GDF Online devlet ve devlet garantili borçları World Bank Debtor Reporting Sistemine rapor olarak sunan 138 ülke ile ilgili istatistiki verileri içerir. Bu veritabanı dış borç stoklarını ve akışlarını, temel ekonomik toplamları ve temel borç oranlarını, yeni taahütleri, uzun süreli borç birleşimlerini, borç yeniden yapılanmasını, borç hizmet tahminlerinin ortalamalarını kapsamaktadır. Veri sonuçları yıllara göre görüntülenebilir ve şemalandırılabilir. Ayrıca bu veritabanı, excel standart formatında ihracat veri opsiyonlarını da verir.
 
Grammarly
ENG: Grammarly is a web-based tool that enables to check English contents in a text according to the general grammar rules; it detects the misspellings and punctuation errors and offers synonymous word suggestions.

Note 1: To sign up, please use your Bilkent e-mail address. Access Code: NnSvGlgtnLHJPkFS

Note 2: The quota of Grammarly subscriptions is 3.000 users. All accounts not used for 6 months will be deleted. Users whose accounts are removed can create an account again with their institutional e-mail.

TR: Web tabanlı bir araç olan Grammarly İngilizce metin içeriğini genel gramer kurallarına göre kontrol etmeye olanak sağlar; noktalama ve yazım yanlışlarını belirler ve eş anlamlı kelime önerileri sunar.

Not 1: Kayıt olmak için lütfen Bilkent e-posta adresinizi kullanınız. Erişim kodu: NnSvGlgtnLHJPkFS

Not 2: Grammarly aboneliği 3.000 kullanıcı ile sınırlıdır. 6 ay boyunca kullanılmayan tüm hesaplar silinecektir. Hesapları silinen kullanıcılar, kurumsal e-postaları ile yeniden hesap oluşturabilirler.
GreenFILE
ENG: Database offers well-researched information covering all aspects of human impact to the environment. Its collection of scholarly, government and general-interest titles includes content on global warming, green building, pollution, sustainable agriculture, renewable energy, recycling, and more. 

TR: Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.