Database List: U

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Num All Free
Ulrich’s Periodicals Directory
ENG: Ulrich’s Periodicals Directory is a bibliographic database providing detailed, comprehensive, and authoritative information on serials published throughout the world. It covers all subjects and includes publications that are published regularly or irregularly and are circulated free of charge or by paid subscription.

TR: Ulrich's Perıodicals Directory dünya çapında yayınlanmış süreli yayınlar hakkında detaylı geniş ve güvenilir bilgi sağlayan bibliyografik bir veritabanıdır. Bu veritabanı bütün konuları kapsar ve düzenli , düzensiz yayınlanmış yayınları, ücretsiz dağıtılan veya abonelik ödenen yayınların hepsini içerir.
University Press Scholarship Online
ENG: UPSO database provides access to Oxford Scholarship Online database and also e-books from leading university presses in a variety of fields like biology, math, history, physics, literature, and law.

TR: UPSO veritabanı Oxford Scholarship Online veritabanına ve biyoloji, matematik, tarih, fizik, edebiyat ve hukuk gibi alanlarda önde gelen üniversite yayınlarına ait e-kitaplara erişim sağlar. UPSO veritabanında yer alan partner yayınevleri listesi aşağıdaki gibidir:

The American University in Cairo Press
The British Academy
University of Chicago Press
Columbia University Press
Cornell University Press
Edinburgh University Press
The University Press of Florida
Fordham University Press
University of Hawai’i Press
Hong Kong University Press
The University of Illinois Press
The University Press of Kentucky
The University of Minnesota Press
The University Press of Mississippi
New York University Press
The University of North Carolina Press
Policy Press
Princeton University Press
Stanford University Press