Database List: C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Num All Free
Cairn.Info
ENG: Cairn.info provides access to French language journals in humanities and social sciences.

TR: Cairn.info veritabanı, insani ve sosyal bilimler alanında yayınlanmış Fransızca dergilere erişim sağlamaktadır.
Cambridge Books Online
ENG: Cambridge Core is a platform which combines Cambridge Books Online and Cambridge Journals Online. It offers full-text access to over 350 peer-reviewed academic journals as well as more than 30,000 e-books within the subject collections of social sciences, science, technology, medicine and humanities published by the Cambridge University Press and partner
publishers.
Please click for the details of the “Read and Publish” Agreement.

TR: Cambridge Core veritabanı, Cambridge Books Online ve Cambridge Journals Online’ı içeren bir platformdur. Cambridge Üniversitesi ve ortak yayınevleri tarafından yayınlanan sosyal bilimler, bilim, teknoloji, tıp ve beşeri bilimler konularında 30.000’den fazla e-kitap ve 350’den fazla hakemli akademik dergiye tam metin erişim sağlar.“Oku ve Yayımla” Anlaşması detayları için lütfen tıklayınız. 
Cambridge Companions Online
ENG: Cambridge Companions Online is a series of guides that offer accessible introductions to the writers, artists, philosophers, topics, and periods in the subjects of literature, philosophy, religion, culture, and music.

TR: Cambridge Companions Online veritabanı edebiyat, felsefe, din, kültür ve müzik alanlarındaki konu ve dönemler ile birlikte, bu alanlarda yazan yazar, sanatçı ve filozofların yazdıkları kitap ve çeşitli çalışmaların içeriklerinin tanıtımlarından oluşan bir rehber dizisidir.
Cambridge Histories Online
ENG: Cambridge Histories is the essential reference collection spanning 350 volumes in 10 subject areas.

TR: Cambridge Histories Online veritabanı 10 konu alanında 350 ciltten oluşan temel bir referans koleksiyonudur.
Cambridge Journals Online
ENG: Cambridge Core is a platform which combines Cambridge Books Online and Cambridge Journals Online. It offers full-text access to over 350 peer-reviewed academic journals as well as more than 30,000 e-books within the subject collections of social sciences, science, technology, medicine and humanities published by the Cambridge University Press and partner publishers.
Please click for the details of the “Read and Publish” Agreement.

TR: Cambridge Core veritabanı, Cambridge Books Online ve Cambridge Journals Online’ı içeren bir platformdur. Cambridge Üniversitesi ve ortak yayınevleri tarafından yayınlanan sosyal bilimler, bilim, teknoloji, tıp ve beşeri bilimler konularında 30.000’den fazla e-kitap ve 350’den fazla hakemli akademik dergiye tam metin erişim sağlar.
“Oku ve Yayımla” Anlaşması detayları için lütfen tıklayınız.
Cambridge Shakespeare
ENG: Database will be on trial access until 11 December 2021.

Cambridge Shakespeare database includes playtexts, notes, reference materials, and related multimedia resources on the works of Shakespeare.    

Note: Please, let us know your opinion about the electronic database we have set up for the trial via “Database Trial Evaluation Form.”

TR: Veritabanı 11 Aralık 2021 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır.

Cambridge Shakespeare veritabanı Shakespeare’in çalışmaları ile ilgili oyun metinleri, notlar, referans materyalleri ile multimedya kaynaklarını içermektedir.

Not: Deneme erişimine açılan veritabanı hakkındaki görüşünüzü “Deneme Veritabanı Değerlendirme Formu” aracılığı ile bize iletebilirsiniz.
Central & Eastern European Academic Source
ENG: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) is a research database of full-text scholarly journals published in central and eastern European countries. Multidisciplinary and multilingual, it covers many subjects including history, business and law.

TR: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan tam metin bilimsel dergilere erişim sağlayan bir araştırma veritabanıdır. Tarih, işletme, hukuk gibi alanlarda, birçok farklı dilde konuyu kapsamaktadır.
CEPR (Centre for Economic Policy Research)
ENG: CEPR Discussion Papers is research made available quickly in order to generate comment and suggestions for revision or improvement. Papers may have been presented at conferences or workshops already, but will not yet have been published in journals. Over 3000 Discussion Paper Abstracts are currently available online. Also, all Discussion Papers published since the beginning of 1999 (i.e. from no.2050) are available as electronic (PDF) files.

TR: CEPR Discussion Papers henüz herhangi bir dergide yayınlanmamış fakat bir konferansta ya da çalıştayda sunulmuş olan müzakere raporlarını, gözden geçirme veya gelişme amacıyla, yorum ve öneri üretmek için hızla yayınlar. 3000’nin üzerinde müzakere raporunun özetine çevrim içi olarak erişilebilir. Ayrıca,1999 yılının basından itibaren (no.2050’den sonrası) yayınlanan bütün müzakere raporlarına elektronik dosya (PDF) olarak erişmek mümkündür.
CIAO (Columbia International Affairs Online)
ENG: Enables searching across “think-tanks” and research centers for information on international affairs. Includes access to the full text of working papers, conference proceedings, policy briefs, and books from 115 contributing institutions.

TR: Uluslararası ilişkiler konusunda bilgi arayanlar için, araştırma merkezlerinde bulunan uzman grupların çalışmalarını tarama imkanı sağlar. Katkıda bulunan 115 enstitüden, kitaplar, politika özetleri, konferans bildirileri ve çalışma raporlarının tam metinlerine erişim sağlar.
Compustat
ENG: The database of U.S. and Canadian fundamental and market information on active and inactive publicly held companies. It provides more than 300 annual and 100 quarterly Income Statement, Balance Sheet, Statement of Cash Flows, and supplemental data items.

TR: Compustat, dünya çapında aktif ve pasif küresel şirketlerle ilgili finansal, istatistiksel ve piyasa bilgileri içeren bir veritabanıdır. Bu veritabanı, menkul kıymetler, öz sermaye ve sabit gelir piyasalarındaki kurumsal yatırımcılara, üniversitelere, bankacılara, danışmanlara, analistlere ve varlık/portföy yöneticilerine yönelik ürünler sunmaktadır.
CRCnetBase
ENG: The CRCnetBASE database provides access to books in engineering, physics, chemistry, mathematics, statistics, computer science, materials science, nanotechnology, business, information technology and related disciplines.

TR: CRCnetBASE veritabanı mühendislik, fizik, kimya, matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, malzeme bilimi, nanoteknoloji, işletme, bilgi teknolojileri ve ilgili konularda yayınlanmış kitaplara erişim sağlamaktadır.
CRSP (Center for Research in Security Prices)
ENG: The Center for Research in Security Prices (CRSP) maintains the most comprehensive collection of security price, return, and volume data for the NYSE, AMEX and NASDAQ stock markets. Additional CRSP files provide stock indices, beta- and cap-based portfolios, treasury bond and risk-free rates, mutual funds, and real estate data.

TR: The Center for Research in Security Prices (CRSP) veritabanı menkul kıymet bazında geçmiş fiyat, getiri, ve hacim verilerini kapsar. Bu veriler A.B.D. finans piyasalarında hisse senetleri, endeksler, tahviller, ve yatırım fonları için mevcuttur.
Cumhuriyet Newspaper
ENG: Provides access to the all contents of Cumhuriyet from the 1930s until today.

Note: Please contact with Reference Department (reference@bilkent.edu.tr) to download.

TR: Cumhuriyet Gazetesi’nin 1930 yılından günümüze kadar olan tüm içeriğine erişim sağlanabilmektedir.

Not: İndirme yapabilmek için lütfen Referans Birimi ile (reference@bilkent.edu.tr) iletişime geçiniz.
CUSIP
ENG: CUSIP Service Bureau, which is operated by Standard & Poor’s for the American Bankers Association, exists for the primary purpose of uniquely identifying issuers and issues of financial instruments within a standard framework, and disseminating this data to the financial marketplace via various media.

TR: American Bankers Association için Standard & Poor’s tarafından işletilen CUSIP Hizmet Bürosu, öncelikli olarak ihraççıları ve finansal araç konularını standart bir çerçevede tanımlamak ve bu verileri çeşitli medya aracılığıyla finansal pazara yaymak amacıyla mevcuttur.