Database List: H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Num All Free
HeinOnline
ENG: HeinOnline a major legal full-text database from U.S. It also includes some journals from Canadian, UK, Australia and New Zealand. It provides access to back issues of journals HeinOnline has four major collections: the Law Journal Library, the Federal Register Library, the Treaties and Agreements Library, and the U.S. Supreme Court Library.

TR: HeinOnline veritabanı, genellikle Amerikan hukuk sistemine ilişkin dergilerde yer alan makalelere tam metin erişim sağlar. Ayrıca, Amerika dışında Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’da basılan dergiler de yer alır. İçerdiği tüm dergilere 1. sayıdan itibaren erişim sağlanır. Bu veritabanında yer alan temel koleksiyonlar: Hukuk Dergileri Koleksiyonu, Federal Mahkeme Kayıtları, Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler, Yüksek Mahkeme Kararları.
 
Hiperkitap
ENG: Hiperkitap is a Turkish content database that provide full access to more than 10.000 e-books published in the fields of biology, chemistry, mathematic, computer sciences, business, economics, education, technology, engineering, fine arts, architecture, history, philosophy, psychology, religion, policy, language and literature, law, music, and medicine sciences.

TR: Hiperkitap biyoloji, kimya, matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, işletme, ekonomi, eğitim, teknoloji, mühendislik, güzel sanatlar, mimarlık, tarih, felsefe, psikoloji, din, politika, dil ve edebiyat, hukuk, müzik, sağlık bilimleri ve ilgili alanlarda yayınlanmış 10.000’den fazla elektronik kitaba tam metin erişim sağlayan Türkçe içerikli bir elektronik kitap veritabanıdır
 
Historical Abstracts with Full Text
ENG: America: History and Life and Historical Abstracts together index and abstract over 1,700 journal titles. Journals indexed in America: History and Life are specific to American history. Citations go back to 1964 for select titles. Journals indexed in Historical Abtracts cover a wide range of historical subject matter, and include journals published in many languages, including Turkish journals. Citations for Historical Abstracts date back to 1955 for select titles.

TR: 1.700’den fazla derginin indeksini ve özetini içerir. America: History and Life’da indekslenen dergiler, doğrudan Amerikan tarihine yöneliktir. İçerdiği makaleler 1964 yılına kadar uzanır. Türkçe dergiler de dahil olmak üzere tarih konusunda bir çok dilde yayınlanmış dergileri kapsar. Historical Abstracts’ daki dergilerin künyelerinin tarihleri 1955’lere kadar uzanır.
 
Homsy's Multimedia Fluid Mechanics Online
ENG: Database will be on trial access until 30 November 2021.

Homsy's Multimedia Fluid Mechanics Online database provides access to the multimedia resources in the field of fluid mechanics. Database covers the subjects of kinematics, dynamics, control volumes, turbulence, and history of fluid mechanics studies etc.    

Note: Please, let us know your opinion about the electronic database we have set up for the trial via “Database Trial Evaluation Form.”

TR: Veritabanı 30 Kasım 2021 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır.
 
Homsy's Multimedia Fluid Mechanics Online veritabanı, akışkanlar mekaniği alanında multimedya kaynaklara erişim sağlamaktadır. Veritabanı kinematik, dinamik, kontrol hacimleri, türbülans ve akışkanlar mekaniği tarihi çalışmaları gibi konuları kapsamaktadır.

Not: Deneme erişimine açılan veritabanı hakkındaki görüşünüzü “Deneme Veritabanı Değerlendirme Formu” aracılığı ile bize iletebilirsiniz.

 
Hospitality and Tourism Complete (EBSCO)
ENG: Hospitality & Tourism Complete is a full-text database covering scholarly research and industry news relating to all areas of hospitality and tourism. This comprehensive database contains more than 470,000 records from 500 titles, with coverage going back to the early 1960s.

TR: Hospitality and Tourism Complete, turizm ve ağırlama alanındaki bilimsel araştırma ve sektörel haberlere ait tam metin bilgi içeren bir veritabanıdır. Geniş kapsamlı bu veritabanı, 1960’dan günümüze kadar 500 adet dergideki 470.000’den fazla kaydı içermektedir.
 
Hot English Magazine
ENG: ​Hot English is a monthly magazine for teachers and learners of English. The magazine focuses on modern, spoken English in a fun and easy-to-learn format.

TR: Hot English, İngilizce öğretmenleri ve öğrenenler için aylık bir dergidir. Dergi, eğlenceli ve öğrenmesi kolay bir formatta modern, konuşulan İngilizceye odaklanmaktadır.
House of Commons Parliamentary Papers
ENG: House of Commons Parliamentary Papers provides access to the authorized and large states documents in order to researchers explores the British perspective on historical and modern events.

TR: House of Commons Parliamentary Papers, araştırmacıların tarihsel ve modern olaylar üzerindeki İngiliz bakış açısını keşfetmeleri için üç yüz yılık yetkili ve geniş devlet dokümanları arşivine erişim sağlamaktadır.
 
Human Relations Area Files (HRAF)
ENG: eHRAF World Cultures contains ethnographic collections covering all aspects of cultural and social life.
eHRAF Archaeology contains information on archeology belonging to societies, ethnic groups and cultures in the world prehistory.

TR: eHRAF Archaeology, dünyada tarih öncesinde yer almış toplumlar, etnik gruplar ve kültürlere ait arkeoloji bilgilerini içermektedir.
eHRAF Archaeology, dünyada tarih öncesinde yer almış toplumlar, etnik gruplar ve kültürlere ait arkeoloji bilgilerini içermektedir.


 
Humanities & Social Sciences Index Retrospective
ENG: It indexes nearly 1.200 periodicals, more than 1,300.000 records and more than 240.000 books reviews in the fields of Humanities and Social Sciences.

TR: Beşeri ve Sosyal Bilimler alanlarında 1.200’e yakın süreli yayın, 1,300.000’den fazla kayıt ve 240.000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.
 
Humanities Source Ultimate
ENG: Humanities Source Ultimate is a database of humanities disciplines that provide access to thousands of full-text journals, full-text books, indexes, interviews, book reviews, and more.

TR: Humanities Source Ultimate, binlerce tam metin dergiye, tam metin kitaba, indekslere, röportajlara, kitap incelemelerine ve daha birçok farklı formattaki kaynağa erişim sağlayan, beşeri bilimler için hazırlanmış bir veritabanıdır.