II. Seminer: Web 2.0

Yeni Nesil Bilgi Hizmetleri ve Kütüphaneciler – sunum.ppt

Araş. Gör. Nevzat Özel – Ankara Üniversitesi

Biyografi

07 Nisan 1981’de Erzincan’ın Kemaliye İlçesinde doğmuştur. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünü bitiren Özel, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalında başladığı Doktora eğitimine ise devam etmektedir. Özel, 2004-2008 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak, 2008-2009 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Merkezi Kütüphanesinde Uzman olarak çalışmıştır. Şu an ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Nevzat Özel “Bilgi Dünyası” adlı mesleki dergide ayrıca editör olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları: Elektronik bilgi hizmetleri ve teknolojileri, bilginin organizasyonu, kullanıcı eğitimi, bilgi hizmetlerinin pazarlanması.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde Web 2.0 Uygulamaları- sunum.ppt

Hale Uysal – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Biyografi

Web 2.0 Uygulamalarının Kütüphanelere Yansıması ve Mobil Uygulamalar- sunum.ppt

Araş. Gör. Tolga Çakmak – Hacettepe Üniversitesi

Biyografi

Tolga Çakmak, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisidir. Ayrıca ÜNAK yönetim kurulu üyesi ve Bilgi Dünyası dergisinde yardımcı editörlük görevinde bulunmaktadır. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2011 Yılında yüksek lisans derecesini alan Tolga Çakmak, aynı bölümde doktora öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. Çeşitli teknik ve araştırma projelerinde yer almaktadır. Lisans eğitimi süresinde aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilgi Teknolojileri konusunda eğitim almıştır. Tez çalışmasını Kurumsal İçerik Yönetimi üzerine yürüten Tolga Çakmak araştırma alanı olarak; kurumsal bilgi yönetimi, bilgi sistemleri, bilgi teknolojileri, insan-bilgisayar etkileşimi, web kullanılabilirliği, belge yönetimi, kurumsal içerik yönetimi, açık erişim, açık kaynak kodlu sistemler ve açık arşiv sistemleri konularında çalışmalar yapmaktadır.

Sosyal Medya ile Değişen Kullanıcı Alışkanlıkları – sunum.ppt

Işıl Yılmaz – AdresGezgini Ltd.

Biyografi

23 Mart 1984’de İzmir’de doğmuştur. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü bitiren Yılmaz, aynı yıl bir Geri Dönüşüm Projesi’nde Proje Asistanı olarak profesyonel iş hayatına başlamıştır. 2008 yılında İzmir’de bir reklam ajansında sosyal medya alanında çalışmalarına devam eden Yılmaz, 2009 yılında Almanya’ya gitmiş, Münih’te Almanca dil eğitimi almış ve akabinde FH Augsburg’da İşletme Bölümü’ne kabul edilmiştir. 2010 yılı Nisan ayından bu yana İzmir’de Google’ın sertifikalı iş ortağı AdresGezgini’nde Sosyal Medya Uzmanı olarak çalışan Işıl Yılmaz, 2012 Şubat ayında Ege Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2011 Kasım ayından bu yana Yeni Asır Tv’de haftalık televizyon programı hazırlayıp sunmaktadır. Üniversitelerde ve kurumlarda sosyal medya üzerine birçok eğitimler veren Yılmaz, isilyilmaz.com adresindeki blogunda sektörle ilgili bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmakta, Twitter Röportajları adını verdiği bir seriyi de aynı blogda devam ettirmektedir. İlgi alanları: sosyal medya, pazarlama iletişimi, markalama, sosyoloji, internet sosyolojisi

Galeri

Videolar