Basılı Kitaplar İçin ILL Hizmetinin Geçici Olarak Durdurulması

COVID-19 normalleşme süreci kararları doğrultusunda, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nin çalışma saatlerinde değişiklik yapılmıştır. Merkez ve Doğu Kampüs Kütüphaneleri, 01 Eylül 2020 tarihinden itibaren sadece Bilkent Üniversitesi mensuplarına hafta içi 08:30-17:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle dünyadaki pek çok kütüphane fiziksel olarak sınırlı koşullarda hizmet vermek durumunda kalmış veya tamamıyla kapanmıştır. (Ayr. bkz. IFLA COVID-19 and the Global Library Field; erişim adresi: https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries). Bu olgu basılı kitaplar için

Kütüphanelerarası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama (ILL) hizmetinin de durdurulmasına yol açmıştır. Bu çerçevede ve aşağıdaki gerekçeler nedeniyle, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi de basılı kitaplar için ILL hizmetini geçici olarak durdurmuştur.

Gerekçeler:
  1. COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek adına uluslararası düzeyde olduğu gibi Türkiye’deki kütüphanelerin büyük bir kısmının fiziksel olanaklarını sınırlandırmak ya da tamamıyla kapatmak durumunda kalması,
  2. Kütüphanelerde asgari sayıda personel bulunması, ya da sınırlı/belirli saatlerde personel bulunması veya hiç personelin bulunmaması,
  3. Basılı kitap için ILL sürecindeki (kitabın raftan alınması, işlenmesi, paketlenip kargolanması, gelen kargonun açılması, işlem görmesi, kullanıcıya iletilmesi ve tekrar ödünç alınan kütüphaneye iade edilmesi) kitap, gönderen kütüphaneci, kargocu, alan kütüphaneci ve okuyucu arasındaki etkileşiminin virüsün yayılma oranını artırması,
  4. Kargo şirketlerinin önlemlerine karşın virüsün kağıt ve kargo üzerinde yaşama süresi ve yayılma riskinin yüksek olması,
  5. Ödünç veren ile ödünç alan kütüphaneciler ile kitabı taşıyan kargocuların gerekli önlemleri alabilmesine karşın okuyucunun kitap ile doğrudan etkileşimde olması ve gerekli tüm önlemleri alamaması/alamıyor olması,
  6. Kütüphanelerin belirli saatler arasında çalışıyor olması veya tamamıyla kapalı olması ve ILL isteğinde bulunan kullanıcının çeşitli sağlık önlemleri nedenleriyle dışarı çıkamayıp kütüphaneye gelememesi ve kitabı zamanında alamaması-teslim edememesi,
  7. Lojistik ve kargo şirketlerinin koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında beklenilen/getirdiği sınırlamalar nedeniyle kitabın ilgili kütüphaneye makul bir zamanda iletilememesi ve yolda kaybolma riskinin yüksek olması.

Bu nedenle yeni bir duyuru yapılana kadar ILL hizmetinden basılı kitap isteğinde bulunulmaması rica edilmektedir.

Halihazırda ödünç verilen mevcut tüm ILL kitapların süresi Haziran 2020 sonuna kadar uzatılmış olup, bu süreçte bu kitaplar için oluşabilecek olası cezalar iptal edilecektir.

Bununla birlikte, koşulların elvermesi ve Kütüphanenin gerekli ve uygun görmesi durumunda kitaplar geri çağrılabilir.

Anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi ILL Ofisi

Kütüphanelerarası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti’nin amacı; kütüphane koleksiyonunda bulunmayan kaynakların ödünç alınarak/verilerek ya da fotokopi hizmeti ile sağlanarak okuyucuların bilgi ihtiyacını karşılamaktır.

» Kütüphanelerarası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti Kuralları

» Kütüphane Planı

Detaylı bilgi, soru ve önerileriniz için:

Telefon: +90 (312) 290 29 66
Fax: +90 (312) 266 43 91
E-posta: illlib@bilkent.edu.tr