Genel Kurallar

Ödünç Verme Kuralları

Bilkent Mezunları Kütüphane Kuralları

Diğer Üyelik Kuralları

Kütüphanelerarası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti Kuralları

Sanat Odası Ödünç Verme ve Kullanım Kuralları

Multimedya Odası Ödünç Verme ve Kullanım Kuralları

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koleksiyonu Kullanım Kuralları

Mikroform Koleksiyonu Kullanım Kuralları

ABD GPO Koleksiyonu Kullanım Kuralları

Halil İnalcik Koleksiyonu ve Özel Koleksiyon Kullanım Kuralları

Hasan Âli Yücel Koleksiyonu Kullanım Kuralları

Depo Koleksiyonu Kullanım Kuralları

Referans Deposu Kullanım Kuralları

Görme Engelliler Odası Kullanım Kuralları

İnternet Erişimli Çalışma Masaları Kullanım Kuralları

Karel Kullanım Kuralları

A-2 Katı, Büyük Grup Çalışma Odaları Kullanım Kuralları

A-2 Katı, Sessiz Alan Kullanım Kuralları

Oryantasyon Odası Kullanım Kuralları

Sanat Galerisi Kullanım Kuralları

Tez Teslim Kuralları

Kafe Kullanım Kuralları

Genel Kurallar

 1. Kütüphane kaynak ve hizmetlerinden Bilkent Üniversitesi mensupları, Bilkent Üniversitesi mezunları, protokolümüz olan diğer üniversitelere mensup akademik personel ve diğer üniversitelere mensup, özel üyeliği olan akademik personel, doktora ve yüksek lisans öğrencileri yararlanabilmektedir.
 2. Kütüphane koleksiyonunun güvenliği manyetik kapı kontrol sistemiyle sağlanır. Gerekli durumlarda, güvenlik görevlisi üzerinizi arayabilir ve çantanıza bakabilir.
 3. Kütüphaneye girişlerde “Bilkent Üniversitesi Kimlik Kartı”nın okutulması zorunludur.
 4. Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.
 5. Kütüphane içinde sigara içilmez.
 6. Kütüphane içinde, su haricinde yiyecek ve içecek tüketilemez, yiyecek ve içecek sadece kütüphane kafeteryasında tüketilebilir.
 7. Kütüphaneye girerken cep telefonu sessiz moda alınmalı, içeride telefonla konuşulmamalı, telefon konuşmaları kütüphane dışında yapılmalıdır.
 8. Kütüphane kullanıcılarının çalışma salonlarında ve koridorlarda sessiz olmaları gerekmektedir. Aksi davranış sergileyen kullanıcılar kütüphane personeli ya da güvenlik görevlileri tarafından uyarılacaktır.
 9. Kurallara uymayan kullanıcılar hakkında idari işlem başlatılacaktır.

Ödünç Verme Kuralları

Bilkent Kullanıcıları

 • Kitap, Ciltli Dergi ve Kitap Dışı Materyalin Ödünç Verilmesi
 • Kitap, Ciltli Dergi ve Kitap Dışı Materyalin Geciktirilmesi veya Kaybedilmesi
 • Rezerv Bölümü Materyalleri

Bilkent Kullanıcıları

1. Kitap, Ciltli Dergi ve Kitap Dışı Materyalin Ödünç Verilmesi

 1. Bilkent Üniversitesi tam zamanlı akademik personeli ve araştırma görevlileri bir defada 40 basılı materyal ve 15 multimedya materyali ödünç alır. Basılı materyal 120 gün, multimedya materyali ise 15 gün süreyle ödünç verilir.
 2. Bilkent Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak çalışan akademik personel bir defada 20 ve lisans üstü öğrenciler bir defada 30 basılı materyal ve 7 multimedya materyali ödünç alır. Basılı materyal 30 gün, multimedya materyali ise 15 gün süreyle ödünç verilir.
 3. Bilkent Üniversitesi lisans öğrencileri ve idari personeli bir defada 15 basılı materyal ve 7 multimedya materyali ödünç alır. Basılı materyal 15 gün, multimedya materyali ise 7 gün süreyle ödünç verilir.
 4. Başka bir okuyucu tarafından “rezerv” konulmamışsa, ödünç alınan her materyalin iade süresi kütüphane web sayfasında yer alan Kütüphane Hesabım linki kullanılarak elektronik ortamda iki defa uzatılır. İki defadan fazla uzatma işlemi yapılabilmesi için materyalin Ödünç Verme Bankosu’na getirilmesi gerekir.
 5. Özel Koleksiyon, Halil İnalcık ve Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koleksiyonları özel kurallara tabidir.
 6. Kütüphanelerarası ödünç kitap/fotokopi istekleri özel kurallara bağlıdır.
 7. Kütüphane, ödünç alınan herhangi bir kütüphane materyalini iade tarihinden önce okuyucudan geri isteyebilir. Geri istenecek kitaplar için Ödünç Verme Bankosu’na başvurulmalıdır.

2. Kitap, Ciltli Dergi ve Kitap Dışı Materyalin Geciktirilmesi veya Kaybedilmesi

 1. Kütüphane, iade tarihinden 3 gün önce okuyucunun e-posta adresine bir hatırlatma mesajı gönderir.
 2. Kütüphane, herhangi bir materyali ödünç alan ve zamanında iade etmeyen okuyucuları e-posta ile uyarır. İadesi geciken materyaller için sorumluluk okuyucuya aittir.
 3. Her kitap, ciltli dergi ve kitap dışı materyal için günlük gecikme ücreti alınır.
 4. Kitap, ciltli dergi veya kitap dışı materyalin kaybedilmesi halinde okuyucu, Merkez Bankası tarafından o gün ilan edilen kur üzerinden hesaplanan materyal fiyatına, materyal türüne göre işlem bedeli ilave edilerek bulunan değer ve kaybı bildirme tarihine kadar biriken gecikme ücretini birlikte öder.

3. Rezerv Bölümü Materyalleri

 1. Basılı rezerv materyalleri Merkez ve Doğu Kampus Kütüphaneleri’nin Rezerv Bölümleri’nde bulunur.
 2. Kütüphaneye kayıtlı olan kitaplar okuyuculara kimlik karşılığı, iki saat süreyle ödünç verilir. Materyale başka bir okuyucu gerek duymazsa, okuyucudan gelen istek üzerine, süresi iki saat daha uzatılır.
 3. İadesi geciktirilen rezerv materyal için, saatlik gecikme ücreti alınır.
 4. Rezerv İstek Formu‘nda belirtilen tarihe göre materyaller Rezerv Koleksiyonu’ndan kaldırılır veya koleksiyonda kalma süresi uzatılır.
 5. Akademik personelin, rezerv bölümüne bıraktığı kendi kitabı veya basılı materyali sadece fotokopi için kısa süreliğine kimlik karşılığı ödünç verilir.

Bilkent Mezunları Kütüphane Kuralları

 • Kütüphaneye Üyelik Şartları
 • Kütüphaneye Giriş-Çıkış
 • Kitap Ödünç Verilmesi
 • Kitap Geciktirilmesi veya Kaybedilmesi
 • Kütüphane Elektronik Kaynaklarının Kullanılması

1. Kütüphaneye üyelik şartları:

 1. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Üyelik Formu, kütüphane web sayfasından ya da Kütüphane Ödünç Verme Bankosu’ndan temin edilerek doldurulur.
 2. Kayıt işlemleri için Mezunlar Ofisi’nden temin edilen Bilkent Üniversitesi Mezun Kartı gereklidir.
 3. Kütüphaneye üye olmak için depozito ödenir. Üyelik iptalinde, yatırılmış miktar, eğer varsa, materyal geciktirme ve/veya kaybetme ücretleri düşüldükten sonra okuyucuya geri ödenir.
 4. Okuyucu materyal ödünç alma işlemlerini “Bilkent Üniversitesi Mezun Kartı”yla yapar. Okuyucu üzerindeki materyalleri ve iade tarihlerini web sayfasında yer alan Kütüphane Hesabım başlığını seçerek görebilir.

2. Kütüphaneye giriş-çıkış:

 1. Kütüphane koleksiyonunun güvenliği manyetik kapı kontrol sistemiyle sağlanır.
 2. Gerekli durumlarda, güvenlik görevlisi üzerinizi arayabilir ve çantanıza bakabilir.
 3. Kütüphaneye girişlerde “Bilkent Üniversitesi Mezun Kartı”nın okutulması zorunludur.

3. Materyal ödünç verilmesi:

 1. Bilkent Mezunları, $90 depozito bedeli yatırarak 2 basılı materyali; $180 depozito bedeli yatırarak 4 basılı materyali 30 gün süreyle ödünç alır.
 2. Başka bir okuyucu tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan materyallerin iade süresi uzatılabilir. Uzatma işlemi yapılabilmesi için materyallerin Ödünç Verme Bankosu’na getirilmesi gerekir.
 3. Kütüphane, ödünç alınan herhangi bir materyali iade tarihinden önce okuyucudan geri isteyebilir.

4. Materyal iade tarihinin geciktirilmesi veya kaybedilmesi:

 1. Kütüphane, ödünç materyallerin iade tarihinden 3 gün önce okuyucunun e-posta adresine bir hatırlatma mesajı gönderir.
 2. Kütüphane, zamanında iade edilmeyen materyaller için okuyucunun e-posta adresine bir uyarı mesajı gönderir.
 3. İadesi geciken materyaller için sorumluluk okuyucuya aittir.
 4. Her gecikmiş materyal için o tarihte geçerli olan günlük gecikme ücreti alınır.
 5. Üzerinde gecikmiş materyal bulunan okuyucu, iade dışında herhangi bir işlem yapamaz.
 6. Gecikme ücreti, belirlenen limiti aştığı zaman materyal iadesi dışında başka işlem yapılamaz.
 7. Materyalin kaybedilmesi halinde okuyucu, Merkez Bankası tarafından o gün ilan edilen kur üzerinden hesaplanan materyal fiyatına, materyal türüne göre işlem bedeli ilave edilerek bulunan değer ve kaybı bildirme tarihine kadar biriken gecikme ücretini birlikte öder.

5. Kütüphane elektronik kaynaklarının kullanılması:

Mezunlar, lisans anlaşmaları gereği elektronik kaynaklara uzaktan erişim hakkına sahip değildir. Kütüphaneden günlük internet kullanım şifresi alarak kampüs ağına bağlanıp, kampüs içerisinde herhangi bir noktadan elektronik kaynaklara ulaşabilirler.

Diğer Üyelik Kuralları

Diğer üniversitelere mensup akademik personel, doktora ve master öğrencileri, kütüphanemize üye olarak araştırma faaliyetleri için kütüphane hizmet ve kaynaklarından yararlanabilirler.

Kütüphaneye Üyelik Şartları:

 1. Kütüphane web sayfasında yer alan üyelik formu doldurulur. Başvuru için kurum kimlik kartları ve üyelik formu gösterilerek kütüphaneye giriş yapılabilir.
 2. Yıllık üyelik bedelinin kredi kartı ile Ödünç Verme Bankosu’na yatırılması gerekmektedir.
 3. Yıllık üyelik bedeli, akademik personel için 400 TL, doktora ve master öğrencileri için 250 TL dir.
 4. Akademik personel bağlı bulunduğu kurumdan alacağı “çalışma belgesi”, doktora öğrencileri ise “öğrenci belgesi” ile bir (1) adet fotoğraf, üyelik formu, bağlı bulundukları kurumun kimlik kartı ile kütüphaneye gelerek “Ödünç Verme Bankosu”nda üyelik işlemlerini yaptırabilirler.
 5. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra bir (1) yıl süre ile geçerli olan “Kütüphane Üyelik Kartı” üyelere teslim edilir. Üyeler, “Kütüphane Üyelik Kartı” ile kütüphaneye giriş yapıp kütüphane hizmet ve kaynaklarından yararlanabilirler.
 6. Kütüphaneye girişlerde “Kütüphane Üyelik Kartı”nın okutulması zorunludur.
 7. Üyeler, elektronik kaynaklara uzaktan erişim hakkına sahip değildir.
 8. Kütüphane uygulamaları dışındaki diğer hizmetlerde (ulaşım, otopark vs.) ilgili birimlerin kuralları geçerlidir.

Kütüphanelerarası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti Kuralları

Bilkent Üniversitesi Mensuplarının Yararlanma Koşulları

 1. Kütüphanelerarası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti’nden akademik personel, doktora ve yüksek lisans öğrencileri yararlanır.
 2. İstekler; web sayfasındaki “Kütüphanelerarası Ödünç Kitap/ Makale İstek Formu” doldurularak yapılır.
 3. Kullanıcı bir seferde en fazla 5 kaynak isteğinde bulunabilir.
 4. Kitaplar, şehir içinde, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi ile protokol anlaşması olan kütüphanelerden kullanıcının kendisi tarafından ödünç alınır. Kitabın bulunduğu kütüphane ile protokol anlaşması yok ise kitaplar Bilkent Üniversitesi aracılığıyla sağlanır. Doküman istekleri; ilgili kütüphaneci tarafından, kaynağın mevcut olduğu kütüphaneden fotokopi yolu ile sağlanır.
 5. Şehir dışındaki kütüphanelerde bulunan kaynakların geliş süresi yurt içindeki kütüphanelerde bulunan kaynak için 3 gün, yurt dışındaki kütüphanelerde bulunan kaynak için 15-20 gündür. Bu süre, kaynağı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişiklik gösterebilir.
 6. Ödünç alınan kaynak veya sağlanan doküman kullanıcıya imza karşılığı verilir.
 7. İstek yapan kullanıcı, kaynağı telif hakkını ihlal etmeden kullanmayı kabul eder.
 8. Kütüphaneden çıkarılmasına izin verilmeyen kaynak, kütüphane içerisinde kullanılır.
 9. Ödünç alınan kaynağın kullanım süresi;
  • Şehir dışı: 30 gün
  • Yurt dışı: 15 gündür
 10. Ödünç alınan kaynağın kullanım süresinin uzatılması için, iade tarihinden 5 gün önce ilgili kişiye haber verilmesi gerekir. Uzatma süresi ve sayısı, kaynağın ödünç alındığı kütüphanenin kurallarına göre değişiklik gösterir.
 11. Kullanıcı, istek yaptığı kaynağı kendisi için ayrılan kullanım süresi içerisinde almazsa, aynı kaynak için istek yapamaz.
 12. Ödünç alınan kaynağın teslim edildikten sonra kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde sorumluluk kullanıcıya aittir.
  Bu durumda, kaynağın ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.

Diğer Kütüphanelerin Yararlanma Koşulları;

Yurt içi;

 1. Kütüphanelerarası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti’nden diğer üniversitelerdeki akademik personel, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile kütüphanesi bulunan resmi ve özel kurumlardan gelen kullanıcılar yararlanır.
 2. İstekler;
 3. Ödünç kitap/makale istekleri basılı formlarla yapılacaksa formlar 3 nüsha olarak doldurulur. Formlarda okuyucunun ve yetkili kütüphanecinin adları, soyadları, imzaları ve kurumun damgasının mutlaka olması gerekir. Aksi takdirde istekler karşılanmaz.
 4. Referans Koleksiyonu, Rezerv Koleksiyonu, Halil İnacık Koleksiyonu, Özel Koleksiyon, Hasan Âli Yücel Koleksiyonu, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koleksiyonu ve ABD GPO Koleksiyonu dışındaki kitaplar ödünç verilir. Kitap dışı materyal, easy kitaplar, haftalık kitaplar ve Rezerv Bölümü’ndeki tezler ödünç verilmez.
 5. Sanat kitapları, yalnızca ilgili kütüphanelerin Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İletişim Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümleri’nde görev yapan akademik personele en fazla 2 kitap, şehir içi 15 gün, şehir dışı 30 gün süre ile ödünç verilir.
 6. Ödünç verilen kaynağın kullanım süresi;
  • Şehir dışı: 30 gün
 7. Dış kullancılar 1 kerede en fazla 5 kitap ödünç alabilirler.
 8. Gerekli görüldüğü takdirde ödünç verilen kaynak, kullanım süresi dolmadan geri istenebilir.
 9. Ödünç alınan kaynağın kullanım süresi, üzerinde rezerv olmadığı takdirde 1 kez uzatılabilir.
 10. Doküman isteğinde bulunan kütüphaneler Bilkent Üniversitesi hesabına depozito yatırır. Ayrıntılı bilgi için Kütüphanelerarası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Birimi’ne başvurulur.
 11. Ödünç istenen kitaplar ilgili kütüphanedeki yetkili kütüphaneci adına ödemeli olarak gönderilir.
 12. İstek yapan kurum, kaynağın posta ücretini öder.
 13. Ödünç verilen kaynağın kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde sorumluluk kaynağın ödünç verildiği kütüphanedeki yetkili kişiye aittir (gecikme bedeli günlük 2 TL’dir). Bu durumlarda Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nin Ödünç Verme Kuralları geçerlidir.

Yurt dışı;

 1. İstekler faks, e-posta veya basılı form ile yapılır.
 2. Referans Koleksiyonu, Rezerv Koleksiyonu, Halil İnalcık Koleksiyonu, Özel Koleksiyon, Hasan Âli Yücel Koleksiyonu, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koleksiyonu ve ABD GPO Koleksiyonu dışındaki kitaplar ödünç verilir. Kitap dışı materyal ödünç verilmez.
 3. Ödünç verilen kaynağın kullanım süresi 30 gündür.
 4. Kitap ve doküman isteyen kurumlar ödemeyi, “IFLA Ödeme Kuponu” (kitap için 4 ödeme kuponu, makale için 3 ödeme kuponu) veya banka havalesi ile yapar.
 5. Ödünç verilen kaynağın kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde sorumluluk, kaynağın ödünç verildiği kütüphanedeki yetkili kişiye aittir. Bu durumlarda Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nin Ödünç Verme Kuralları geçerlidir.

Sanat Odası Ödünç Verme ve Kullanım Kuralları

 1. Sanat rezerv kitapları Rezerv Bölümü’nde bulunur ve diğer rezerv kitapları ile aynı işlemi görür.
 2. Kitaplar kullanıldıktan sonra masaların üzerinde bırakılmalıdır.
 3. Sanat Odası Depo Koleksiyonu’nda yer alan materyalleri kullanmak için form doldurulmalıdır.
 4. Sanat Odası’nda ve kütüphanede fotoğraf ve video çekimi için form doldurulmalıdır.
 5. Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.
 6. Kütüphane içinde, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.
 7. Kütüphane içinde cep telefonu kullanılamaz.

Multimedya Odası Ödünç Verme ve Kullanım Kuralları

Multimedya Odası Ödünç Verme Kuralları

 1. DVD, VCD ve müzik CD’leri, Bilkent Üniversitesi lisans öğrencileri ve idari personeline 7 adet, 7 gün süreyle; akademik personeline ise 15 adet, 15 gün süreyle ödünç verilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen ödünç verme kurallarına bakınız.
 2. Partili notaların, ait olduğu partisyonla birlikte ödünç verilmesi ve iade edilmesi gerekmektedir.
 3. Görme engelliler için hazırlanan kabartma (Braille) notalar, Bilkent
  Üniversitesi mensubu olmayan kişilerce de Kütüphanelerarası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti ile 5 adet 15 gün süre ile ödünç alınabilmektedir.
 4. Multimedya Odası’ndaki materyallerin kaybedilmesi halinde kullanıcı, materyalin Merkez Bankası tarafından o gün ilan edilen kur üzerinden hesaplanacak materyal fiyatına (notaların cilt fiyatı dahil) materyal türüne göre işlem bedeli ilave edilerek bulunan değer ve kaybı bildirme tarihine kadar biriken geciktirme ücretini birlikte öder. Nota partilerinden biri bile kaybedilirse, kişi notanın bütününün fiyatını ödemek zorundadır.
 5. Kütüphanenin her yerinde olduğu gibi, Multimedya Odası Çalışma Salonu, Video İzleme Odaları ve Grup Çalışma Odaları’nda da su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.
 6. Multimedya Odası materyallerine ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.

Multimedya Odası Grup Çalışma Odaları Kullanım Kuralları

 1. Grup Çalışma Odaları öncelikle grup çalışmaları için kullanılmaktadır. Bireysel ve sessiz çalışma için kütüphanenin diğer çalışma salonları ve kareller tercih edilmelidir.
 2. Grup Çalışma Odaları hafta içi 08:30-23:00; hafta sonu 09:00-23:00 saatleri arasında kullanılabilmektedir.
 3. Her bir grup çalışma odası 3 saat süresince kullanabilmektedir. 3 saatin sonunda, başka bir grup tarafından talep olmadığı takdirde, görevliye haber verilerek kullanıma devam edilebilinir. Süre bitiminde kütüphane görevlisi kullanıcıları uyarabilir.

Multimedya Odası Video İzleme Odaları Kullanım Kuralları

 1. Video İzleme Odaları sadece film süresince kullanılabilir.
 2. 1.no’lu Video İzleme Odası en fazla 2 kişilik; 2,3 ve 4 no’lu
  Video İzleme Odaları ise en fazla 8 kişiliktir.
 3. Rezervasyon için lütfen +90 (312) 290 26 86 no’lu telefonu arayınız.
 4. Bu odaların, kullanım amacı dışında kullanıldığı tespit edildiğinde disiplin cezası uygulanır.

Multimedya Odası Plak Koleksiyonu Kullanım Kuralları

 1. Plak koleksiyonu, hafta içi 08:30-23:00, hafta sonu 09:00-17:00 saatleri arasında kullanılabilir.
 2. Plaklar yanlızca Multimedya Odası içerisinde kullanılabilir, ödünç verilemez.
 3. Plaklar, Multimedya Odası V.3 nolu odada, plak süresi boyunca dinlenilebilir.

Mikroform Koleksiyonu Kullanım Kuralları

 1. Mikroform Koleksiyonu’ndan (mikrofilm ve mikrofiş) Bilkent içi ve dışı tüm kullanıcılar yararlanabilir.
 2. Koleksiyon, hafta içi 08:30 – 17:00 saatleri arasında kullanılabilir.
 3. Mikroformlar yalnızca kütüphane içerisinde kullanılabilir, dışarıya ödünç verilmemektedir.
 4. Koleksiyonu kullanmak için, 08:30 – 13:00 veya 13:00 – 17:00 saatleri arasında, yarım günlük randevu verilmektedir. Başka bir kullanıcı tarafından talep olmadığı takdirde kullanım süresi uzatılabilir.
 5. Bilkent dışından gelen kullanıcılar, sayfa başı 50 krş. ücret karşılığında çıktı alabilirler.
 6. Referans Birimi Ofisi’nde, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.
 7. Ayrıntılı bilgi ve randevu için lütfen (312) 290 11 27 numaralı telefonu arayınız.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koleksiyonu Kullanım Kuralları

 1. Avrupa Birliği Komisyonu’ndan derleme yoluyla sağlanan yayınlar, Komisyon’un şartı gereği, ödünç verilmemektedir.
 2. Koleksiyondaki materyaller sadece bulunduğu salon içerisinde, hafta içi 08:30 – 17:00 saatleri arasında hizmete sunulur.
 3. Koleksiyondaki basılı kaynaklar fotokopiye çıkartılmadan önce kimlik bırakılır.
 4. Kitaplar kullanıldıktan sonra masaların üzerine bırakılmalıdır. .
 5. Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.
 6. Kütüphane içinde, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.
 7. Kütüphane içinde cep telefonu kullanılamaz.

ABD GPO Koleksiyonu Kullanım Kuralları

 1. Koleksiyondaki materyaller sadece bulunduğu salon içerisinde, hafta içi 08:30 – 17:00 saatleri arasında hizmete sunulur.
 2. Koleksiyondaki basılı kaynaklar fotokopiye çıkartılmadan önce kimlik bırakılır.
 3. Kitaplar kullanıldıktan sonra masaların üzerine bırakılmalıdır.
 4. Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.
 5. Kütüphane içinde, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.
 6. Kütüphane içinde cep telefonu kullanılamaz.

Halil İnalcik Koleksiyonu ve Özel Koleksiyon Kullanım Kuralları

 1. Halil İnalcık Salonu, öncelikle İnalcık ve Özel Koleksiyon materyallerinin kullanımı içindir. Oda bireysel araştırmacılar için tasarlanmıştır ve grup çalışması yapılamaz.
 2. İnalcık ve Özel Koleksiyon materyalleri yalnızca bu oda içerisinde kullanılır, dışarı çıkartılamaz.
 3. Her kullanıcıya bir seferde en fazla beş materyal verilir. Materyaller kimlik karşılığı verilir, materyallerin kullanımı bittikten sonra iade edilirken kütüphaneci tarafından hasar kontrolu yapılır ve hasar yoksa kimlik kullanıcıya geri verilir.
 4. İnalcık ve Özel Koleksiyon materyalleri dikkatli kullanılmalıdır. (Gerekli durumlarda eldiven vs. kullanımı istenebilir)
 5. Halil İnalcık Salonu’na yiyecek ve su dahil hiçbir içecek sokulamaz.
 6. Araştırmacılar yalnızca kurşun kalem kullanabilir, dolma kalem ve tükenmez kalem kullanılamaz. Kurşun kalem görevli kütüphaneciden temin edilebilir.
 7. Özel eşyalar, çantalar (bayan el çantası hariç) ve paltolar salon girişinde bulunan vestiyere bırakılmalıdır.
 8. Halil İnalcık Salonu sessiz çalışma alanıdır. Cep telefonu kullanılamaz. Diğer kullanıcıları rahatsız etmemek koşulu ile dizüstü bilgisayar kullanılabilir.
 9. İnalcık ve Özel Koleksiyon materyalerinden fotokopi çektirilemez. Dijital fotoğraf çekimi, sorumlu kütüphanecinin bilgisi dahilinde, ancak flaş kullanılmadan mümkündür.

* Kurallara uymayan kullanıcılar görevli kütüphaneci tarafından dışarı çıkartılabilir.

Hasan Âli Yücel Koleksiyonu Kullanım Kuralları

 1. Hasan Âli Yücel Salonu, öncelikle Hasan Âli Yücel Koleksiyonu materyallerinin kullanımı içindir. Bu salon, bireysel araştırmacılar için tasarlanmıştır ve grup çalışması yapılamaz.
 2. Hasan Âli Yücel Koleksiyonu’nda yer alan materyaller yalnızca bu salon içerisinde veya Halil İnalcık Salonu’nda kullanılır, dışarı çıkartılamaz.
 3. Her kullanıcıya bir seferde en fazla beş materyal verilir. Materyaller kimlik karşılığı verilir, materyallerin kullanımı bittikten sonra iade edilirken kütüphaneci tarafından hasar kontrolu yapılır ve hasar yoksa kimlik kullanıcıya geri verilir.
 4. Hasan Âli Yücel Koleksiyonu materyalleri dikkatli kullanılmalıdır.
  (Gerekli durumlarda eldiven vs.kullanımı istenebilir)
 5. Araştırmacılar yalnızca kurşun kalem kullanabilir, dolma kalem ve tükenmez kalem kullanılamaz. Kurşun kalem görevli kütüphaneciden temin edilebilir.
 6. Hasan Âli Yücel Salonu sessiz çalışma alanıdır. Cep telefonu kullanılamaz. Diğer kullanıcıları rahatsız etmemek koşulu ile dizüstü bilgisayar kullanılabilir.
 7. Hasan Âli Yücel Koleksiyonu materyallerinden fotokopi çektirilemez. Dijital fotoğraf çekimi, sorumlu kütüphanecinin bilgisi dahilinde, ancak flaş kullanılmadan mümkündür.
 8. Hasan Âli Yücel Salonu’na yiyecek ve su dahil hiçbir içecek sokulamaz.

*Kurallara uymayan kullanıcılar görevli kütüphaneci tarafından dışarı çıkartılabilir.

Depo Koleksiyonu Kullanım Kuralları

 1. Koleksiyon, kapalı raf sisteminde, hafta içi 08:30 – 17:00 saatleri arasında hizmete sunulur.
 2. Kullanılmak istenilen kaynak için Referans Salonu’nda görev yapan kütüphaneciye başvurulur.
 3. Referans Kütüphanecisi, kaynağı depodan çıkartarak kullanıcının kullanıma sunar.
 4. Kaynak, kütüphane içinde kullanılacaksa kimlik karşılığı kullanıcıya verilir. Kaynak, ödünç alınacaksa ödünç verme kuralları geçerlidir.
 5. Kitaplar kullanıldıktan sonra Referans Salonu’nda görev yapan kütüphaneciye teslim edilir .
 6. Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.
 7. Kütüphane içinde, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.
 8. Kütüphane içinde cep telefonu kullanılamaz.

Referans Deposu Kullanım Kuralları

 1. Koleksiyon, kapalı raf sisteminde, hafta içi 08:30 – 17:00 saatleri arasında hizmete sunulur.
 2. Kullanılmak istenilen kaynak için Referans Salonu’nda görev yapan kütüphaneciye başvurulur.
 3. Referans Kütüphanecisi, kaynağı depodan çıkartarak kimlik karşılığı kullanıma sunar.
 4. Kitaplar kullanıldıktan sonra Referans Salonu’nda görev yapan kütüphaneciye teslim edilir .
 5. Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.
 6. Kütüphane içinde, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.
 7. Kütüphane içinde cep telefonu kullanılamaz.

Görme Engelliler Odası Kullanım Kuralları

 1. Görme Engelliler Odası’ndan görme engeli bulunan Bilkent mensupları, dış kullanıcılar ve bu kullanıcılara yardımcı olacak kişiler yararlanabilmektedir. Görme engeli bulunmayan ancak braille kaynaklar üzerinde araştırma yapacak kişiler de bu odadan yararlanabilir.
 2. Bu oda, hafta içi 08:30-17:00, hafta sonu 09:00- 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
 3. Braille kaynaklar, kasetçalar, bilgisayar ve yazıcı sadece oda içerisinde kullanılır ve odadan dışarı çıkarılamaz.
 4. Kullanıcılar, odanın anahtarını görevlilere kimlik kartı vermek koşuluyla alabilir. Odadan ayrılırken anahtarın ilgili personele iade edilmesi zorunludur.
 5. Odada bulunan yazıcıdan ücret karşılığında çıktı alınabilir.
 6. Kütüphane içinde, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.

İnternet Erişimli Çalışma Masaları Kullanım Kuralları

 1. İnternet erişimli bilgisayarlar tüm kullanıcılara açıktır.
 2. Bilgisayarlar eğitim ve araştırma amacıyla kullanılır.
 3. Bilkent Üniversitesi mensupları kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş (log on) yapabilir.
 4. Dış kullanıcılar, günlük şifre alarak bilgisayarlardan faydalanabilirler. Şifre almak için kütüphane görevlisine kimlik göstermek zorundadırlar.
 5. Eşyalarınızı uzun süre bırakarak bilgisayar masalarını işgal etmeyiniz. 15 dakikadan fazla boş kalan bilgisayar masaları diğer kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
 6. Bilgisayarlardan CD’ye kayıt yapılamaz.
 7. Bilgisayarlardan çıktı almak veya CD’ye kayıt yapabilmek için kullanıcı adı ile B Blok 1. katta bulunan Fotokopi Merkezi’ne başvurulur.
 8. Bilgisayarlarda DVD ve VCD izlenemez.
 9. Bilgisayarlarda oyun oynamak ve chat yapmak yasaktır.
 10. Bilgisayar kısa süreli terkedilirken dahi çıkış işlemi (log off) yapılmalıdır.
 11. Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna
  verilir.
 12. Kütüphane içinde, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.
 13. Kütüphane içinde cep telefonu kullanılamaz.

Karel Kullanım Kuralları

 1. Karellerin kullanımından İdari Hizmetler Koordinatörlüğü sorumludur.
 2. Kareller, Bilkent Üniversitesi öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri tarafından kiralanabilir.
  Lisans öğrencileri karel kullanımı için başvurduğunda, boş karel var ise verilir ancak öğretim üyeleri veya yüksek lisans öğrencileri karel için başvurduğunda, boş karel yoksa, lisans öğrencisinden kareli boşaltması istenir.
 3. Kareller müracaat sırasına göre verilir.
 4. Karel kiralamak isteyen kullanıcı İdari Hizmetler Koordinatörlüğü’ne başvurup ilgili formu doldurarak, formda yer alan kurallara uyacağını taahüt eder.
 5. Kullanıcılar, karel dolap anahtarları için 20 TL depozito öder. Depozito miktarı her dönemin başında belirlenmektedir.
 6. Karel dolaplarının 2 adet anahtarı bulunmaktadır. Anahtarların biri kullanıcıya verilir, diğeri ise sorumlu birimde bulundurulur.
 7. Kareller bir dönem için kiralanabilir. Dönem sonunda kullanıcıya e-posta ile hatırlatma yapılır. Kareli kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcı, sorumlu birime başvurur.
 8. Kullanım süresini uzatmak istemeyen kullanıcı, anahtarı teslim eder ve depozito ücreti, sorumlu birim tarafından kullanıcıya iade edilir.
 9. Kullanım süresi sonunda, kullanıcı anahtarı iade etmez ise, dolap anahtarı değiştirilir.
 10. Karel dolapları, kütüphane personeli tarafından periyodik olarak kontrol edilir.
 11. Karel dolaplarında bulunan kütüphane materyallerinin ödünç alınmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde dolapta bulunan ödünç alınmamış materyaller, görevli tarafından koleksiyona iade edilir.
 12. Kareller, kiralayan kişi tarafından kullanılmadığı zamanlarda, başka kullanıcı tarafından kullanılabilir. Karel kiralayan kişi geldiğinde kullanım hakkı kendisine aittir.
 13. Karel dolaplarında yiyecek saklamak yasaktır.
 14. Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.

A-2 Katı, Büyük Grup Çalışma Odaları Kullanım Kuralları

 1. Çalışma Odaları hafta içi 08:30-23:00 saatleri arasında kullanılabilir.Bu odalar hafta sonu kullanıma açık değildir.
 2. Grup Çalışma Odaları 2 saatlik süreyle, en az 3, en fazla 5 kişilik gruplara tahsis edilebilir.
 3. Grup Çalışma Odaları’nın anahtarları, Referans Salonu’nda görev yapan kütüphaneciden, kimlik karşılığı alınabilmektedir.
 4. Salon görevlisine haber verilmeden, odalar kilitlenip terkedilemez. Böyle bir durumda, şahsi eşyalar görevli tarafından odadan çıkartılabilir.
 5. Oda anahtarının kaybedilmesi durumunda, kimlik sahibi 5 TL ceza ödemek zorundadır. Aksi halde kimliğini geri alamaz.

Odaların Rezerv Edilmesi

 1. Odalar, belirli tarihler arasında gruplar için ayrılabilir. Ayrılma işleminin yapılabilmesi için grup üyelerinin, kullanım amaçlarını bildiren bir yazıyla resmi olarak kütüphaneye başvurmaları gerekmektedir.
 2. Bu süreçte, bu odada kullanılacak materyallerin ödünç alınması gerekmektedir ve materyallerin sorumluluğu kullanıcıya aittir.
 3. Odalar boşken, belirtilen çalışma saatleri dahilinde, başka kullanıcılar tarafından -grup üyeleri geldiğinde odayı boşaltmak- şartıyla kullanılabilir.
 4. Oda anahtarları, Referans Salonu’nda görev yapan kütüphaneci tarafından kimlik karşılığı verilmektedir. Oda işlemleri, görevli kütüphanecinin yemek ve çay saatlerinde Ödünç Verme Bankosu’ndan yürütülmektedir.

A-2 Katı, Sessiz Alan Kullanım Kuralları

 1. Lütfen sessiz alanı, bireysel çalışmalarınız için kullanınız.
 2. Sessiz alanda bilgisayar, laptop vb. klavyeli ekipmanlar kullanılmaz.
 3. Sessiz alan içerisinde cep telefonu kullanılmaz.
 4. Sessiz alan içerisinde kullanılan kulaklıkların ses seviyesine dikkat edilmelidir.
 5. Lütfen çalışma masalarını kullanmadığınız süre zarfında bireysel eşyalarınızı bırakarak yer ayırmayınız.
 6. Sessiz çalışma alanı içinde, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.

Oryantasyon Odası Kullanım Kuralları

 1. Kullanım Önceliği
  • Birinci öncelik, kütüphane tarafından organize edilen etkinliklere verilir.
  • İkinci öncelik, Bilkent Üniversitesi’nin akademik birimleri tarafından organize edilen etkinliklere verilir.
  • Üçüncü öncelik, öğrenci ve kulüplerin etkinliklerine verilir.
 2. Oryantasyon istekleri çevrimiçi form veya fakülte kütüphanecileri aracılığı ile yapılır.
 3. Akademik birimler ve kulüpler için Kütüphane Yönetiminin onayı gerekmektedir.
 4. Oryantasyon Odası’nın kullanımı sonunda, odaya ait ekipmanlar, eşyalar ve materyaller ilk bulundukları konumda bırakılmalıdır.
 5. Oryantasyon Odası’na, eşyalara, ekipmana hiçbir şekilde (kapıya, duvara izinsiz yazı yazmak, afiş yapıştırmak vb.) zarar verilemez.
 6. Oryantasyon Odası’nda ses, kütüphanenin diğer hizmetlerini engellemeyecek seviyede olmalıdır.
 7. Oryantasyon Odası’nda, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.
 8. Kütüphane içinde cep telefonu kullanılamaz.
 9. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nin herhangi bir kullanım isteğini geri çevirme hakkı vardır.
 10. Oryantasyon Odası’nda, hafta içi 08:30 – 17:00; hafta sonu 09:00 – 17:00 saatleri arasında toplu video gösterimi yapılabilir.
 11. Oryantasyon Odası’nda, kişi sayısı minumum 5 ve daha fazla gruplar için, öğretmen eşliğinde ders amaçlı film izlenmesine uygundur.
 12. Toplu video gösterimi rezervasyonu için Kütüphane Etkinliği İstek Formu adresinde yer alan form doldurulmalıdır.

Sanat Galerisi Kullanım Kuralları

 1. Sanat Galerisi sadece Bilkent mensuplarının kullanım hakkına sahiptir.
 2. Kullanım Önceliği;
  • Birinci öncelik, kütüphane tarafından organize edilen etkinliklere verilir.
  • İkinci öncelik, Bilkent Üniversitesi’nin akademik birimleri tarafından organize edilen etkinliklere verilir.
  • Üçüncü öncelik, öğrenci ve kulüplerin etkinliklerine verilir.
 3. Akademik birimler ve kulüpler için Kütüphane Yönetiminin onayı gerekmektedir.
 4. Sanat Galerisi’nde yapılacak her türlü etkinlik için “Kütüphane Etkinliği İstek Formu” doldurulmalıdır.
 5. Sanat Galerisi Pazar günü hariç, haftanın 6 günü 10:30 – 18:00 saatleri arasında kullanılabilir.
 6. Sanat Galerisi’nin kullanımı sonunda, odaya ait ekipmanlar, eşyalar ve materyaller ilk bulundukları konumda bırakılmalı ve hiçbir şekilde zarar verilmemelidir.
 7. Sanat Galerisi’nde ses, kütüphanenin diğer hizmetlerini engellemeyecek seviyede olmalıdır.
 8. Her türlü sorularınız ve önerileriniz için 290 18 88 nolu telefonu arayabilir veya buildingadm@bilkent.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
 9. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nin herhangi bir kullanım isteğini geri çevirme hakkı vardır.
 10. Sanat Galerisi, mini konserler ve sesli aktiviteler için, sadece 12:30 – 13:30 saatleri arasında kullanılabilir.

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Tez Teslim Prosedürü

 1. Tezin bir (1) adet basılı, 1 adet CD formatında kopyası, aşağıdaki gerekli formlarla birlikte, A Blok Giriş katta yer alan Referans Salonunda bulunan görevli kütüphaneciye teslim edilir. Gerekli formlar:
 2. Tezin basılı ve CD formatındaki kopyası görevli kütüphaneci tarafından kontrol edilir. Eksik ya da hatalı tezler teslim alınmaz ve tez sahibine iade edilir.
 3. Tez sahibi “YÖK Ulusal Tez Merkezi Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu”nun ıslak imzalı bir (1) nüshası, “Bilkent Üniversitesi Tez Veritabanı Kabul ve İzin Belgesi Formu”nun bir (1) nüshası ve tez erişimini erteleme talebi varsa imzalı ve ilgili enstitü tarafından kaşeli “Bilkent Üniversitesi Lisansüstü Tezlerin Erişim Erteleme Talep Formu”nun bir (1) nüshası ile kütüphaneye başvurur. İlgili kütüphaneci tarafından gerekli kontroller yapıldıktran sonra tez teslim alınır.
 4. “Bilkent Üniversitesi Doktora ve Lisansüstü Öğrencilerinin İlişik Kesme Belgesi” tezi teslim alan kütüphaneci tarafından paraflandıktan sonra tez sahibine verilerek ilişik kesme işlemleri için “Ödünç Verme Bankosu”na yönlendirilir.

Kafelerin Kullanım Kuralları

 1. Kafe dışında başka yerlere su haricinde yiyecek ve içecek götürülemez.
 2. Kafeye getirilen kütüphane materyalleri ödünç alınmış olmalıdır.
 3. Kayıp eşyalardan kafe işletmesi sorumlu değildir.
 4. Kafe, Merkez Kütüphane’nin açık olduğu saatler içinde açıktır.
 5. Önerilerinizi libcafe@bilkent.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.