Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi kullanıcıları, kütüphane koleksiyonu için yeni bilgi kaynaklarının alımıyla ilgili öneride bulunabilirler.

  • Yeni bilgi kaynakları Bilkent Üniversitesi mensupları tarafından önerilebilir.
  • Yeni bilgi kaynağı sağlanması istekleri, Materyal İstek Formu doldurularak ya da basılı yayınevi kataloglarından seçim yapılarak, e-posta, kurum içi resmi yazı ya da ilgili fakülte kütüphanecisi aracılığı ile kütüphaneye iletilebilir.
  • Kitap, dergi ve elektronik materyal istekleri kütüphane tarafından, koleksiyon geliştirme politikası dikkate alınarak değerlendirilir. Dergi / Veritabanı abonelikleri yıl sonunda yapılmaktadır.
  • Önerilen kaynakların değerlendirme sonucu öneri sahiplerine e-posta ile bildirilir.
  • İlgi alanlarındaki bilgi kaynaklarının seçimleri için aşağıdaki adresler kullanılabilir.
UYARILAR :
  • Yeni yayın isteğinde bulunmadan önce, bu yayının kütüphanemizde mevcut olup olmadığını kütüphane kataloğumuzdan taramanızı rica ederiz.
  • Aynı materyalin birden fazla kopyasının alınmasını istiyorsanız nedenini lütfen isteğinizde belirtiniz.