Bilkent Üniversitesi bünyesinde her fakülte için, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek olmakla sorumlu kütüphaneciler bulunmaktadır. Bilgiye erişim becerisine sahip bu bilgi uzmanları, temsil ettikleri fakülte ile kütüphane arasındaki iletişimi sağlarlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerin bilgi gereksinimlerini tespit ederek kütüphane kaynak ve servislerinin kullanımını öğretmek, bu kaynakların kullanımını arttırmak ve koleksiyonun gelişimine katkıda bulunmakla görevlidirler. Fakülte kütüphanecileri, kütüphane içinde olduğu kadar fakültelere de giderek birebir kullanıcı eğitimi verebildikleri gibi, telefon ve e-posta aracılığı ile de soruları cevaplamakta, araştırmalara yardımcı olmaktadırlar.

Fakülte Kütüphanecileri

Ayça Nur Sezen

Hukuk Fakültesi

Bilge Kat Biancofiore

İşletme Fakültesi
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Ezgi Uğurlu

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Ferman Özavinç

Eğitim Fakültesi

Mandana Mir

Uygulamalı Bilimler Fakültesi
İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu

Melek Öz

Fen Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü (UNAM)
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (NANOTAM)

Naile Okan

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Samet Emre

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Zeliha Bucak Çelik

Mühendislik Fakültesi