Bilkent Üniversitesi bünyesinde her fakülte için, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek olmakla sorumlu kütüphaneciler bulunmaktadır. Bilgiye erişim becerisine sahip bu bilgi uzmanları, temsil ettikleri fakülte ile kütüphane arasındaki iletişimi sağlarlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerin bilgi gereksinimlerini tesbit ederek kütüphane kaynak ve servislerinin kullanımını öğretmek, bu kaynakların kullanımını arttırmak ve koleksiyonun gelişimine katkıda bulunmakla görevlidirler. Fakülte kütüphanecileri, kütüphane içinde olduğu kadar fakültelere de giderek birebir kullanıcı eğitimi verebildikleri gibi, telefon ve e-posta aracılığı ile de soruları cevaplamakta, araştırmalara yardımcı olmaktadırlar.

Dilan Ayverdi

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Mühendislik Fakültesi

 Naile Okan

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Bilkent Okulları
Eğitim Fakültesi
İşletme Fakültesi
Akademik İngilizce Geliştirme Programı
Uygulamalı ve Meslek Yüksekokulları
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi