Intranet

Bilkent University Library Intranet

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi kurumsal haberleşme ağı "Intranet"

İntranet, kütüphanemizde çalışanlar arası iletişimi sağlamak ve bilgi paylaşmak amacıyla kullanılan özel bir iş ağıdır (network). Esas olarak, İntranet kütüphanemizin kendi özel Web sitesidir; İnternet ile aynı network protokollerini  ve aynı altyapıyı kullanır. Genellikle  TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol – Gönderim Kontrol İletişim Kuralı/İnternet İletişim Kuralı) tabanlıdır ve yetkisiz kullanıcılardan  bir firewall (güvenlik duvarı) ile korunur. Bu güvenlik tedbiri sayesinde çift yönde iletişim trafiği kontrol edilir ve iç ağın korunması sağlanır. Kütüphane İntranet, çalışanlar arası var olan iletişimi geliştirir ve ortak bir depolama alanı sağlar. Ayrıca çalışanların kütüphane verilerine, sistem bilgilerine  ve e-postalarına kolaylıkla erişimlerini sağlar. İntranet, İnternet üzerinden kolaylıkla erişilebilir olduklarından kütüphane çalışanları, bir tarayıcı (browser) ile herhangi bir yerden Bilkent Üniversitesi VPN kullanarak İntranete ulaşabilirler. Web ofis kullanmak, kütüphane çalışanlarının bilinen tarayıcı özelliklerini kullanarak iş bilgilerini düzenlemelerini ya da doküman ve takvimleri paylaşmalarını sağlar.

Yönetimsel takvimler, etkinlikler, çalışma raporları, proje raporları, acil prosedürler, toplantı dokümanları, veritabanı üyelikleri ile ilgili prosedürler, farklı kütüphaneler ile yapılan konsorsiyumlar, iş planları, kullanıcı istatistikleri, sağlayıcı rehberleri, çalışanların görev durumları, yıllık finans raporları, kurum içi performans bilgileri, virüs uyarıları, donanımsal sorunların çözümler için ip uçları, yazılım ve ağ yönetimi, email ve internet yönetimi ile ilgili kurallar (policies), eğitim videoları, dünya kütüphanelerinden faydalı linkler, Web site bağlantıları, sunumlar, insan kaynakları planları, yıllık gider formları Bilkent Üniversitesi Kütüphane intranetin de bulunan içeriklerdir.

Intranet nedir?

Videoyu izlemek için burayı tıklayınız.