III. Seminer: Kütüphanelerde Halkla İlişkiler ve Pazarlama

Kütüphanelerde Halkla İlişkiler ve Türkiye’de Durum- sunum.ppt

Dr. Erol Yılmaz – TBMM

Biyografi

1988 yılında, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde başladığı lisans öğrenimini 1992 yılında birincilikle bitirmiştir.
Kütüphanecilik Bölümü Birinciliği ile “Hacettepe Üniversitesi Üstün Başarı Ödülü” ve “Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü”; Edebiyat Fakültesi Birinciliği ile de, “Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü” kazanan Dr. Yılmaz, Kütüphanecilik Bölümü öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen araştırma kapsamında hazırladığı, “Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nde Verilmekte Olan Eğitime Öğrenci Yaklaşımı” başlıklı çalışmasıyla birinci olarak “Perran Özben Kütüphanecilik Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Kütüphanecilikte Halkla İlişkiler ve Kitle İletişim Araçları” isimli tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamlamasının ardından (1996); doktora öğrenimini, aynı enstitüde, “Üniversite Kütüphanelerinde Kullanıcı Merkezli Yapılanma: Hacettepe Üniversitesi Örneği” başlıklı teziyle tamamlamıştır (2003). Erol Yılmaz’ın, halkla ilişkiler, iletişim, kitle iletişim araçları ve Toplam Kalite Yönetimi konularında ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş bildirilerinin yanı sıra, aynı konularda bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri ile çeşitli gazete ve dergilerde eğitim, kültür vb. konularda yayımlanmış yazıları bulunmaktadır.

Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Halkla İlişkiler Grubu’nu kurarak bir yıl süreyle kurucu başkanlığını yürütmüş olan Dr. Yılmaz, çeşitli dönemlerde TKD Genel Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Kütüphaneciliği Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Halen aynı derginin Yazı Değerlendirme Kurulu Üyeliği’ni sürdürmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi’nde müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerinde bulunmuş olan ve halen TBMM idari teşkilatında müdür yardımcısı olarak görev yapan Dr. Yılmaz’ın meslektaşlarıyla birlikte yayına hazırlamış olduğu 6 mesleki kitap dışında, “Bilgi Merkezlerinde Toplam Kalite Yönetimi” ve “Önce İnsan, Önce İletişim: Bilgi ve Belge Yöneticileri İçin Halkla İlişkiler” adlı iki kitabı bulunmaktadır.

Kütüphanelerde Halkla İlişkiler ve Pazarlama: Ankara Üniversitesi Kütüphanesi Örneği- sunum.ppt

Tuna Can – Ankara Üniversitesi

Biyografi

Tuna Can Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden 2004 yılında mezun oldu. 2006 yılından beri Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında çalışmakta olan sayın Can’ın , İlgi alanları açık erişim sistemleri, dijitalleştirme ve e-kaynaklardır.

Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması- sunum.ppt

Doç. Dr. Umut Al – Hacettepe Üniversitesi

Biyografi

1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun olan Dr. Al, aynı bölümden 2002 yılında yüksek lisans, 2008 yılında doktora derecelerini almıştır. Türk Kütüphaneciliği ve Bilgi Dünyası dergilerinin yanı sıra Journal of the American Society for Information Science and Technology, Library and Information Science Research, Libri gibi birçok bilgibilim dergisinde makaleleri yayımlanan Dr. Al’ın yürütücü ve araştırmacı olarak görev yaptığı araştırma projeleri bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde, Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması, Web Tasarımı, Bilimsel İletişim, Bilgi Danışmanlığı, Elektronik Bilgi Merkezleri gibi dersler veren Dr. Al, mesleki derneklerde çeşitli düzeylerde çalışmıştır ve başlıca araştırma alanları arasında bibliyometri, Internet üzerinde bilgiye erişim ve üniversite kütüphaneleri gelmektedir.

Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinde Halkla İlişkiler

Suna Gerçik – Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi

Biyografi

Galeri

Videolar