XI. SEMİNER: Karşılaştırmalı Bibliyometrik Analizler

Açılış Konuşması: Ebru Kaya

Bir Araştırma Alanı Olarak Bibliyometri- sunum.pdf

Doç. Dr. Umut Al – Hacettepe Üniversitesi

Biyografi

Doç. Dr. Umut Al, doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden 2008 yılında almıştır. Araştırma alanları arasında Internet’te bilgi arama davranışları, üniversite kütüphaneleri ve bibliyometri gibi konular bulunan Dr. Al, Scientometrics, Journal of the Association for Information Science and Technology, Library & Information Science Research, Journal of Librarianship and Information Science, Libri, Türk Kütüphaneciliği gibi dergilerde makaleler yayımlamış, bu dergilerin bazılarında editörlük ve hakemlik görevlerinde bulunmuştur. Türk Kütüphaneciler Derneği, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, American Evaluation Association gibi derneklere üye olan Dr. Al halen Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bibliyometrik Çalımalarda WoS ve Scopus Atıf İndeksleri- sunum.ppt

Yrd. Doç. Dr. Burcu Umut Zan – Çankırı Karatekin Üniversitesi

Biyografi

Yrd. Doç. Dr. Burcu Umut Zan, 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakütesinden mezun olan Zan, bir yıl boyunca Ankara üniversitesi DTCF bilgi ve Belge yönetimi bölümünde bilimsel hazırlık okudu. 2006 yılında “Derleme Olgusu ve Elektronik Yayınlar” adlı yüksek lisans tezini Prof. Dr. Tülay Fenerci danışmanlığında tamamladı. 2012 yılında ” Türkiye’de Bilim Dallarında Karşılaştırmalı Bibliyometrik Analiz Çalışması” adlı doktora tezini Prof. Dr. Özlem Bayram ve Prof. Dr. Bülent Karasözen danışmanlığında bitirdi. Çalışma hayatına 2006 yılında ODTÜ Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nda akademik uzman olarak başladı. 2012 yılından bu yana Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmakta olan Zan, son iki yıldır “Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı”, “Algoritma ve Veri Yapısı”, “Veri Tabanlarına Giriş”, “Sistem Analizi ve Tasarımı” ve “Bilgi Sistemleri Yönetimi” adlı lisans derslerini vermektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası dergilerde bibliyometrik araştırma temeline dayanan makale, bildiri ve kitap içinde bölüm çalışmaları mevcuttur.

Dünya Üniversite Sıralamaları Metodolojileri Bazında Bilkent Üniversitesi’ne Dair Bibliyometrik Analizler- sunum.pdf

Ayhan Akanay Saraçoğlu – ELSEVIER

Biyografi

Ayhan Akanay Saraçoğlu, Ayhan Akanay Saraçoğlu 1975 Ankara doğumludur. Yüksek ögrenimini Gazi Üniversitesi İİBF İktisat bölümünde tamamladı . Elsevier BV bünyesine 2010 yılında Türkiye ve Orta Asya’dan sorumlu satış müdürü olarak katıldı . Halen Elsevier’de aynı görevi yürütmektedir. Elsevier BV ‘ e katılmadan önce; 2001- 2006 yılları arasında Inta Uzay Sistemleri A.Ş’ de ” Proje Koordinatörlüğü” ve ” İş Geliştirme Koordinatörlüğü” görevlerini üstlenmistir. 2006-2010 yılları arasında ise; Turkcell İletişim Hizmetleri A. Ş’ de sırası ile ; “Sanayi Çözumleri Koordinatoru ” ve “Orta Anadolu Bölge Müdürü “olarak görev yapmıştır. Evli ve iki cocuk babasidir.

Galeri

Videolar