I. Seminer : Bilgi Okuryazarlığı

Bilgi Okuryazarlığı Programlarının Önemi ve Planlanması – sunum.ppt

Prof. Dr. S. Serap Kurbanoğlu – Hacettepe Üniversitesi

Biyografi

Serap Kurbanoğlu doktorasını 1992 yılında Sheffield Üniversitesi’nden almıştır. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Dr. Kurbanoğlu lisans ve yüksek lisans derecelerini yine bu Bölümde tamamlamıştır. Bilgi okuryazarlığı temel çalışma alanlarındandır. Bu konuda ulusal ve uluslar arası çalışmaları ve projeleri vardır. Farklı düzeylerde dersler vermekte ve eğitim programları düzenlemektedir. UNESCO Bilgi Okuryazarlığı Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayları Projesi çerçevesinde Türkiye koordinatörü olarak görev almış ve bölge çalıştayını düzenlemiştir. Bilgi okuryazarlığı alanında ulusal ve uluslararası yayınları vardır. EUCLID Yönetim Kurulu üyesidir. Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemektedir. Uluslararası Bilgi Okuryazarlığı araştırması Türkiye koordinatörüdür. Hacettepe Üniversitesi için Web Tabanlı bir bilgi okuryazarlığı eğitim paketi geliştirmiştir.

Sosyal Sermaye Yaratma Aracı Olarak Enformasyon Okuryazarlığı – sunum.ppt

Doç. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan- Ankara Üniversitesi

Biyografi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve Bölüm başkan yardımcısı. Mesleki yaşamına Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde başladı. Endüstriyel enformasyon, bilgi ekonomisi, bilgi erişim, enformasyon okuryazarlığı, kütüphanecilik ve enformasyon bilimi, mesleki terminoloji, dizinleme, mesleki örgütlenme ve mesleki yayıncılık, mesleki eğitim, bilgi kültürü, bilgi toplumu, bilginin üretimi ve dolaşımı sürecinde bilgi kaynakları ve kütüphane kurumunun yarattığı değer, atıf analizi ve kanıta dayalı kütüphanecilik konularında çalışmaları bulunmaktadır. Son üç yıldır, danışmanlığını yürüttüğü DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinden kurulu “Bilgi Topluluğu” ile birlikte Köy Kütüphaneleri Projesi’ni gerçekleştirmektedir. DTCF Dergisi Yayın Kurulu üyeliğini yapmaktadır. Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi’nde Yönetim Kurulu üyeliği, Genel Merkez’de yazı işlerinden sorumlu başkan yardımcısı ve Türk Kütüphaneciliği dergisi editörlük görevini üstlenmiştir. Bilgi Dünyası dergisinin yayın hayatına kazandırılması aşamasında Yayın Kurulu üyesi olarak çalışmıştır. Veritabanlarında performans ölçümü, bilgi erişim modelleri, kanıta dayalı kütüphanenin yarattığı değer, antik Anadolu’da bilim ve kütüphaneler alanlarında araştırmacı ve yürütücü olarak çeşitli projelerde yer almıştır.

TED Ankara Koleji Kütüphanesi Bilgi Okuryazarlığı Uygulamaları – sunum.ppt

Kamil Çömlekçi – TED Ankara Koleji Kütüphanesi

Biyografi

Kamil Çömlekçi,(1966 – ) 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl içinde Bilkent Üniversitesinde çalışmaya başladı. 1987 – 1990 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Kütüphanesinde çeşitli görevlerde bulundu. 1990 – 1999 yılları arasında Kütüphane otomasyon Koordinatörü olarak BLISS Kütüphane Otomasyon Sisteminin oluşturulmasında görev aldı ve bu yazılımla bir çok üniversite ve kurum kütüphanesinin otomasyona geçmesinde danışmanlık yaptı. 1997 yılında Amarika Birleşik Devletlerinde Kütüphane Otomasyon sistemleri ile ilgili incelemelerde bulundu. 1999 yılında Bilkent’ten ayrılarak TED Ankara Koleji’nde Kütüphane ve Bilgi Merkezi Koordinatörü olarak göreve başladı. 2000-2008 yılları arsında ÜNAK Yönetim Kurulu üyesi ve 2000 -2002 Türk Kütüphaneciler Derneği, Ankara Okul Kütüphanecileri Çalışma Grubu başkanı olarak çalışan Çömlekçi, 2010 yılında kurulan Okul Kütüphanecileri Derneği’nin kurucu üyesi ve projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesidir. Bilgi teknolojilerinin kütüphanelerde kullanılması, Kütüphane otomasyon sistemleri, Bibliyografik veri formatları, Türkiye’de toplu katalog oluşturulması, web teknolojileri konularında bir çok sunumu bulunan Çömlekçi halen TED Ankara Koleji’ndeki görevine devam etmektedir.

Bilkent Üniversitesinde Bilgi Okuryazarlığı’nın Yüzyüze ve Sanal Ortamlarda Uygulanması – sunum.ppt

Bilge Öztürk – Bilkent Üniversitesi

Biyografi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Cografya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden lisans derecesini 2000 yılında aldıktan sonra Hacettepe Üniversitesi’nde yine aynı bölümde Yüksek lisans programına kabul edildi. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Yüksek lisans programından ayrılarak, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yüksek lisans programına kabul edildi. 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde görev aldı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yüksek lisans programını başarıyla bitirdi. Aynı yıl Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu’nda “Yaşam Boyu Öğrenme Sürecinde Halk Kütüphaneleri ve Halk Kütüphanecilerinin Rolü” başlıklı bir sunum ve 2006 yılında IX. Internet Konferansı’nda “E-Avrupa ve Bilgi Toplumu” başlıklı bir sunum yaptı. 2002 yılından beri Bilkent Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ndeki görevini yürütmektedir.

Galeri

Videolar