VI. Seminer: Açık Erişim: Farklı Bakış Açıları

Açılış Konuşması: Dr. David Thornton

Açık Erişim, Paralı Dergiler ve Plagiarism – sunum.pptx

Prof. Dr. Bülent Karasözen – ODTÜ

Biyografi

Bülent Karasözen 1968-1974 yılları arasında Berlin Teknik Üniversitesinde Makine Mühendisliği öğrenimi görmüş, 1982 yılında aynı Üniversite’de Sistem ve Kontrol Teorisi konusunda doktorasını tamamlamıştır. 1982 yılından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Prof. Dr. B. Karasözen’in araştırma alanları bilimsel hesaplama, dinamik sistemler, sven iyileme konularını kapsamaktadır. ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nün kurucularından olan Prof. Karasözen, halen bu Enstitü’nün Müdürüdür.
Yurtdışında Darmstadt, Cenevre, Rostov on Don, Carnegie Mellon, Rice üniversitelerinde uzun süreli ziyaretlerde bulunmuş, TÜBİTAK, NSF, DAAD, Volkswagen projeleri yöneticiliklerinde bulunmuş, çok sayıda uluslararası konferans ve yaz okulu düzenlemiştir.
Bu görevlerinin dışında 1993-2007 yılları arasında ODTÜ Kütüphanesi Daire Başkanlığı görevinde bulunmuş, 2001-2007 yılları arasında Türkiye’deki ilk kütüphane konsorsiyumu olan ANKOS(Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu)nun başkanlığını yürütmüştü

Açık Erişimin Geleceği ve Araştırma Verilerine Açık Erişim- sunum.pptx

Prof. Dr. Yaşar Tonta – Hacettepe Üniversitesi

Biyografi

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olan Prof. Dr Yaşar Tonta’nın ilgi alanları bilgi erişim kuramı, dijital kütüphaneler, bilgi sistemleri tasarımı, elektronik yayıncılık, açık erişim ve bibliyometri. 2009-2012 yılları arasında Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Tonta, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) kurucu başkanı olarak da görev yaptı. Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Araştırmaları Bölümünde (şimdiki Bilgi Okulu) öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca Türkiye ve Uluslararası Çocuk Sağlığı Merkezi’nde kütüphaneci olarak görev yaptı. Doktora ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi, Galler Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinden aldı. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülüne layık görüldü. Çeşitli Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projelerinde görev aldı. Halen birçok derginin yayın kurulu üyesi olan Tonta, birçok dergide de editör olarak çalıştı. Amerikan Bilgibilim ve Teknoloji Derneği (ASIS&T), Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK), IFLA gibi mesleki derneklere de üyedir.

Açık Erişim ve Kütüphanecilerin Değişen Rolleri- sunum.ppt

Dr. Burcu Bulut – İpek Üniversitesi

Biyografi

Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı doktora programından mezundur. Atılım Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanelerinde “uzman” olarak görev yapmış, Swets Türkiye Ofisi’nde “elektronik ürün müdürü” olarak çalışmıştır. 2013 Temmuz ayından bu yana İpek Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü olarak görev yapmaktadır. 2003 yılında veritabanı sorumlusu olarak Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu’nda (ANKOS) çalışmaya başlamış, 2006-2007 yıllarında ANKOS Kullanıcı/Kütüphaneci Eğitimi Grubu, 2008-2012 yıllarında ANKOS Veritabanı Değerlendirme Grubu üyeliği yapmıştır. Halen ANKOS kapsamında yer alan iki veritabanının sorumluluğunu yürütmekte ve ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler (AEKA) Çalışma Grubu’nda görev yapmaktadır. MedOANet Proje Grubu Görev Gücü’nde ve OpenAIREplus Projesi Türkiye Masası’nda çalışmaktadır. 2004-2006 yıllarında Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Yönetim Kurulu (YK) üyeliği yapmış, 2012 de tekrar TKD YK’na girmiştir. 2005-2008 yıllarında üyesi olduğu TKD Halkla İlişkiler Grubu’na 2007 yılı süresince başkanlık yapmıştır. Çalışma alanları: Bilgi erişim süreci, elektronik kaynaklar, dijital kütüphaneler, koleksiyon geliştirme, bilimsel iletişim, açık erişim ve kurumsal arşivler.

Galeri

Videolar