VIII. Seminer: Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Mesleki Etik: Yaklaşımlar ve Uygulamalar

Açılış Konuşması: Dr. David Thornton

Neden Etik?

Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ

Biyografi

Prof. Dr. Berin Yurdadoğ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. Ford Vakfı’ndan verilen bir bursla Amerika’ya gönderilen Yurdadoğ, Chicago Üniversitesinde “Knowledge Management” dersleri almıştır. Yurdadoğ’un akademik hayatı genelde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi’nde geçmiştir. Bu arada bir sömestr İran Tahran Üniversitesinde misafir profesör olarak da görev yapmıştır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden emekli olduktan sonra Başkent Üniversitesinde “ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”, Hacettepe Üniversitesinde “İletişim ve Toplum” dersleri vermiştir. Halen özel bir araştırma enstitüsü olan OYAK’ta “Psiko-Sibernetik Açıdan Gelişim’’ derslerini vermektedir. İlgi alanları arasında Atatürk çalışmaları ön sırayı alır. “Muhteva Analizi Açısından Atatürk ve Devrimleri” Adlı doktora teziyle Türk Tarih Kurumu muhabir üyeliğine, daha sonra “Atatürk Kültür Merkezi” asli üyeliğine seçilmiştir. Diğer ilgi alanları, eğitim, kültür ,bilgi yönetimi ve psiko-sibernetik çalışmalarına yöneliktir. Her gün yeni bir şey öğrenmek üzere ömür boyu öğrenciliği amaç edinen Yurdadoğ, bildiklerini paylaşmayı da borç olarak kabul edenlerdir

BBY Etiği ya da İyi Kütüphaneci Olmanın İlkeleri- sunum.ppt

Prof. Dr. Bülent Yılmaz – Hacettepe Üniversitesi

Biyografi

1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünü bitirdi. 1987-1989 yılları arasında Gazi Üniversitesi Kütüphanesinde uzman olarak çalıştı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi oldu. 1990 yılında “Okuma Alışkanlığı ve Halk Kütüphaneleri” üzerine yüksek lisans; 1995 yılında da “Halk Kütüphanesi Sosyolojisi” üzerine doktora çalışması yaptı. 1997 yılında Yrd. Doç., 1999 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. Ulusal ve uluslararası proje koordinatörlükleri yapmış ve halen yapmaktadır. Kütüphaneler üzerine 3 Avrupa Birliği projesinin (PULMAN-XT, AccessIT ve EMPATIC) Türkiye Koordinatörlüğünü yapmış ve halen de 32 ülke ortaklı bir başka AB Projesinin (LoCloud) ulusal koordinatörlüğünü yürütmektedir. 2006-2012 yılları arasında Türkiye’de halk kütüphanecileri için Goethe Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Türk Kütüphaneciler Derneği ve Kültür Bakanlığı işbirliği ile toplam 20 bölge semineri düzenlemiş ve bu bölge seminerlerine 2014 yılından itibaren yeniden başlanmıştır. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Çok sayıda ülkeye bilimsel geziler yapmıştır. Yayımlanmış 8 kitabı ve İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Çince’ye çevrilmiş çok sayıda makalesi bulunmaktadır. En son “Halk Kütüphaneleri: Araştırmalar ve Görüşler” adıyla yeni bir kitabı yayımlanmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta ve “Mesleki Etik”, “İletişim ve Toplum”, “Halk Kütüphaneleri”, “Okuma Alışkanlığı”, “Bilgi Politikası”, “Bilginin Organizasyonu” gibi dersler vermekte ve bu konularla akademik anlamda ilgilenmektedir.

Üniversite Kütüphaneciliğinin Etik Boyut- sunum.ppt

Selma Aslan – TOBB-ETÜ

Biyografi

Selma Aslan lisans eğitimini AÜ DTCF Kütüphanecilik Bölümünde tamamlamış, yüksek lisans derecesini Galler Üniversitesi’nden almıştır. Öğrencilik yıllarında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kütüphanesi’nde çalışmaya başlamış ve mezuniyeti sonrasında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kütüphanesi Müdürü olarak görev yüklenmiştir. 1977-1996 yılları arasında The British Council Ankara Kütüphanesi Müdürlüğünü yürüten Aslan, Ocak 1997 – Nisan 2003 arasında aynı kuruluşun yine Türkiye Ofisinde Kütüphane ve Enformasyon Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. Aslan, halen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Kütüphane Müdürü olarak görev yapmaktadır. Meslek yaşamı boyunca ilgi alanları gündeme göre belirli dönemlerde değişim göstermiş olup British Council’da çalıştığı dönemde daha çok kütüphane ve enformasyon hizmetleri yönetimi, bilgi toplumu, bilgi politikaları ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yürütülen proje çalışmaları konularına eğilmişken son zamanlarda elektronik kaynaklar yönetimi, akademik kütüphaneler gibi konular üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. Serbest araştırmacı olarak yaptığı incelemeler sonucu ürettiği yüksek sayıdaki makale, bildiri, panel konuşması ve kitap bölümleri mevcuttur.

Galeri

Videolar