Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, 13 Ekim 2015 tarihi itibariyle “protokol ve üye” akademik kullanıcılar hariç dış kullanıcılara hizmet vermemektedir.