Philology & Linguistics

Guide Contents
Quick Links
Welcome!
Library Collection
Items in the Bilkent Library Collection are shelved according to subjects using the Library of Congress Classification. For more details about this classification refer to the Library of Congress Classification Outline.
Keyword Searching
Library Catalog / Quick Search
My Profile

Ferman Özavinç

Useful Links
Guide Contents
Quick Links
Books

Loading...
Material Requests
My Profile

Ferman Özavinç

Useful Links
Guide Contents
Quick Links
My Profile

Ferman Özavinç

Useful Links
Guide Contents
Quick Links
Theses / Dissertations
My Profile

Ferman Özavinç

Useful Links
Guide Contents
Quick Links
All Items by Source

BookCites

Database will be on trial access until 15 January 2024.

BookCites database includes citations to books published by Türkiye centered publishers.

Note: Please, let us know your opinion about the electronic database we have set up for the trial via “Database Trial Evaluation Form.”

----------

Veritaban覺 15 Ocak 2024 tarihine kadar deneme eriimine aç覺k olacakt覺r.

BookCites veritaban覺, Türkiye merkezli yay覺nc覺lar taraf覺ndan yay覺mlanan kitaplara yap覺lan at覺flar覺 içermektedir.

Not: Deneme eriimine aç覺lan veritaban覺 hakk覺ndaki görüünüzü “Deneme Veritaban覺 Deerlendirme Formu” arac覺l覺覺 ile bize iletebilirsiniz.
JSTOR Open Access Books

More than 6,000 ebooks from 75+ publishers, including Brill, Cornell University Press, De Gruyter, and University of California Press, are now available for everyone.

----------

Brill, Cornell Üniversitesi Yay覺nlar覺, De Gruyter ve Kaliforniya Üniversitesi Yay覺nlar覺 dahil olmak üzere 75’in üzerinde yay覺nc覺dan 6.000’den fazla e-kitap herkesin eriimine sunulmaktad覺r.
RELPAP

Database will be on trial access until 10 September 2023.

RELPAP is an academic research tool that associates academic publications using semantic information networks and searches for publications through these relationships. RELPAP creates graphs depending on the keyword used during the research and offers various publication suggestions.

Please use your Bilkent University e-mail address to register. After your account is activated, you can log in to RELPAP.

Note: Please, let us know your opinion about the electronic database we have set up for the trial via “Database Trial Evaluation Form.” 

----------

Veritaban覺 10 Eylül 2023 tarihine kadar deneme eriimine aç覺k olacakt覺r.
 
RELPAP anlamsal bilgi alar覺n覺 kullanarak akademik yay覺nlar覺 ilikilendiren ve bu ilikiler üzerinden yay覺n aramay覺 salayan akademik bir arat覺rma arac覺d覺r. RELPAP  arat覺rma s覺ras覺nda kullan覺lan anahtar kelimeye göre graflar oluturur ve çeitli yay覺n önerileri sunar.

Kay覺t yapmak için lütfen Bilkent Üniversitesi e-posta adresinizi kullan覺n覺z. Hesab覺n覺z aktifletirildikten sonra RELPAP’a giri yapabilirsiniz.

Not: Deneme eriimine aç覺lan veritaban覺 hakk覺ndaki görüünüzü “Deneme Veritaban覺 Deerlendirme Formu” arac覺l覺覺 ile bize iletebilirsiniz.

 
Zenodo

Zenodo is a catch-all repository launched by CERN, an OpenAIRE partner, and pioneer in open source, open access, and open data.

----------

Zenodo, bir OpenAIRE orta覺 ve aç覺k kaynak, aç覺k eriim ve aç覺k veri öncüsü olan CERN taraf覺ndan kurulan toplay覺c覺 bir arivdir.

Dictionaries

Oxford English Dictionary (OED)

The Oxford English Dictionary is the accepted authority on the evolution of the English language over the last millennium. It is an unsurpassed guide to the meaning, history, and pronunciation of over half a million words, both present and past. It traces the usage of words through 2.5 million quotations from a wide range of international English language sources, from classic literature and specialist periodicals to film scripts and cookery books. The OED covers words from across the English-speaking world, from North America to South Africa, from Australia and New Zealand to the Caribbean. It also offers the best in etymological analysis, listings of variant spellings, and shows pronunciation using the International Phonetic Alphabet. 

----------

1000 y覺ll覺k süreci kapsayan, yar覺m milyondan fazla 襤ngilizce kelimenin imdiki ve geçmiteki anlam覺n覺, tarihini, telaffuzunu veren ve konusunda otorite kabul edilen bir rehber niteliindedir. Bu rehber klasik literatürden film senaryolar覺na kadar uluslararas覺 dil kaynaklar覺ndan al覺nan 2,5 milyon cümleyi örnek göstererek kullan覺m覺n覺 anlat覺r. Avustralya ve Yeni Zelanda’dan Karaiblere; Kuzey Amerika’dan Güney Afrika’ya kadar konuulan 襤ngilizce kelimeleri kapsar. Uluslararas覺 Fonetik Alfabesini kullanarak telaffuzlar覺 gösterir ve etimolojik analizlerin en iyisini sunar.

AudioBook

OverDrive

OverDrive is a digital platform that provides access to various electronic books/journals and audiobooks.

NOTE: To use the database, you need to log in with your library account information. Please click here for "my account."

To use OverDrive via the mobile app, please visit here.

----------

OverDrive çeitli elektronik kitap, dergi, sesli kitap, müzik ve videolara eriim salayan dijital bir platformdur.

NOT: Veritaban覺n覺 kullanmak için kütüphane hesap bilgileriniz ile giri yapman覺z gerekmektedir. Kütüphane hesab覺na giri yapmak için lütfen t覺klay覺n覺z.

OverDrive'覺 mobil uygulama üzerinden kullanmak için lütfen t覺klay覺n覺z.
 

Bibliographic

American Doctoral Dissertations

American Doctoral Dissertations is a bibliographic database that help researchers to locate more than 172.000 doctoral dissertations that were accepted by American universities from 1902 to present.

----------

American Doctoral Dissertations veritaban覺, Amerikan üniversiteleri taraf覺ndan kabul edilen ve 1902’den günümüze kadar uzanan 172,000’den fazla doktora tezi içerir.
Journal Citation Reports (JCR)

Journal Citation Reports (JCR) provides you the possibility to evaluate journals with information based  on quantitative and statistic information, through reference datas. JCR shows you the relationship between references, and measures the impact of research according to journal and category levels. JCR provides you the data about journals, evaluate a journal’s impact factor, and have connection through various interfaces.

----------

Journal Citation Reports (JCR) at覺f verilerine dayanan say覺sal veriler ve istatistik temelli bilgilerle dergileri deerlendirme imkan覺 sunar. JCR dergi ve kategori seviyelerine göre arat覺rman覺n etkisini ölçer ve at覺flar aras覺ndaki ilikiyi gösterir. JCR ile, dergiler ile ilgili veri salayabilir, derginin etki faktörünü deerlendirebilir ve çeitli arayüzlerle balant覺 salayabilirsiniz.
MLA International Bibliography with Full Text

From the Modern Language Association (MLA), this resource combines an extensive collection of full-text journals with the definitive index for the study and teaching of language, literature, linguistics, rhetoric, writing studies, folklore, film, theater, and other dramatic arts. The MLA also includes the MLA Directory of Periodicals, which provides addresses, advertising rates, and information about submission for publication for over 3700 periodicals regularly covered in the Bibliography.

----------

Modern Language Association (MLA), bu kaynak, dil, edebiyat, dilbilim, retorik, yaz覺 çal覺malar覺, folklor, film, tiyatro ve dier dramatik sanatlar覺n incelenmesi ve öretilmesi için kapsaml覺 bir tam metin dergi koleksiyonu sunar. MLA kapsam覺ndaki 3700’ün üzerindeki derginin adresleri, reklam ücretleri ve yay覺nlanmas覺 için gerekli sunum artlar覺n覺 salayan MLA Directory of Periodicals’覺 içerir.
 
Newswires

EBSCO’s Newswires provides near real-time access to top world-wide news from Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire, and Business Wire on a continuous basis. This content is monitored by EBSCO and relevant results are provided when users enter searches in EBSCOhost. This collection includes AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000, and more. End users can immediately access the full text of the web content, by following the link in the record. The index to the full text content in EBSCO Newswires is held for a rolling 30-day archive by EBSCO, so users can enjoy the previous 30 days of news relating to their search interests.

---------

Newswires veritaban覺 Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire gibi dünya çap覺ndaki medyadan e zamanl覺 haberler salamaktad覺r.
ROAR-Registry of Open Access Repositories

The Registry of Open Access Repositories (ROAR) lists and shows the growth and status of open access repositories throughout the world.

----------

Aç覺k Eriim Arivleri Kay覺t Platformu (Registry of Open Access Repositories-ROAR) dünya genelindeki aç覺k eriim arivlerin geliimini ve durumunu listeler ve gösterir.
Sobiad

Database will be on trial access until 15 January 2024.

Sobiad database provides access to the citations of articles, and index information of many journals published in the fields of Social Sciences, Natural Sciences and Health Sciences.

Note: Please, let us know your opinion about the electronic database we have set up for the trial via “Database Trial Evaluation Form.”

---------

Veritaban覺 15 Ocak 2024 tarihine kadar deneme eriimine aç覺k olacakt覺r.

Sobiad veritaban覺, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sal覺k Bilimleri alanlar覺nda yay覺nlanan makalelerin at覺flar覺na ve çok say覺da derginin indeks bilgilerine eriim salamaktad覺r.

Not: Deneme eriimine aç覺lan veritaban覺 hakk覺ndaki görüünüzü “Deneme Veritaban覺 Deerlendirme Formu” arac覺l覺覺 ile bize iletebilirsiniz.
 
Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983

It includes book reviews and nearly one millions indexes in the fields of anthropology, city studies, communication, international relations, law, psychology and statistics.

----------

Antropoloji, hukuk, iletiim, istatistik, psikoloji, ehir çal覺malar覺 ve uluslararas覺 ilikiler alanlar覺nda dergilerin bir milyona yak覺n dergi indeksini ve kitap eletirilerini içerir.
Ulrich’s Periodicals Directory

Ulrich’s Periodicals Directory is a bibliographic database providing detailed, comprehensive, and authoritative information on serials published throughout the world. It covers all subjects and includes publications that are published regularly or irregularly and are circulated free of charge or by paid subscription.

----------

Ulrich's Per覺odicals Directory dünya çap覺nda yay覺nlanm覺 süreli yay覺nlar hakk覺nda detayl覺 geni ve güvenilir bilgi salayan bibliyografik bir veritaban覺d覺r. Bu veritaban覺 bütün konular覺 kapsar ve düzenli , düzensiz yay覺nlanm覺 yay覺nlar覺, ücretsiz da覺t覺lan veya abonelik ödenen yay覺nlar覺n hepsini içerir.

E-Book

Brill Online E-Books

Brill has over 14,000 book titles currently available in 24 main subject areas. Brill E-Books database topics consist of education, history, law, language-literature, philosophy, sociology-anthropology etc.

----------

Brill yay覺nevi içerisinde 24 temel konu bal覺覺 alt覺nda 14.000’den fazla kitab覺 bulundurmaktad覺r. Brill e-kitaplar覺 eitim, tarih, hukuk, dil ve edebiyat, felsefe, sosyoloji ve antropoloji gibi konulardan olumaktad覺r.
Cambridge Journals Online

Cambridge Journals Online offers full-text access to over 350 peer-reviewed academic journals in the fields of social sciences, science, technology, medicine, and humanities published by the Cambridge University Press and partner publishers.

Please click for the details of the “Read and Publish” Agreement.

----------

Cambridge Journals Online, Cambridge Üniversitesi ve partner yay覺nevleri taraf覺ndan sosyal bilimler, bilim, teknoloji, t覺p ve beeri bilimler konular覺nda yay覺nlanan 350’den fazla hakemli akademik dergiye tam metin eriim salar.

“Oku ve Yay覺mla” Anlamas覺 detaylar覺 için lütfen t覺klay覺n覺z. 
Chicago Manual of Style

The Chicago Manual of Style is a guide database American English that frequently used in publishing field to regulate the writing style.

----------

The Chicago Manual of Style, Chicago Üniversitesi Yay覺nevi taraf覺ndan yay覺nlanan Amerikan 襤ngilizcesi biçim k覺lavuzudur ve yay覺nc覺l覺k sektöründe geni bir ekilde kullan覺lan yaz覺 biçimini düzenlemektedir.
Duke Books Scholarly Collection

The Duke Books Scholarly Collection provides full-text access to electronic books in social sciences published by the Duke University Press.

----------

Duke Books Scholarly Collection, Duke University Press taraf覺ndan sosyal bilimler alan覺nda yay覺nlanmakta olan elektronik kitaplara tam metin eriim salamaktad覺r.
Early English Books Online

Early English Books Online (EEBO) includes full-text access to books in English from 1473-1700. Many subject areas, including English literature, history, philosophy, linguistics, theology, music, fine arts, education, mathematics, and science are represented in the collection.

----------

Early English Books Online veritaban覺, 1473-1700 y覺llar覺 aras覺ndaki 襤ngilizce kitaplara tam metin eriim salar. Koleksiyon 襤ngiliz edebiyat覺, tarih, felsefe, teoloji, müzik, güzel sanatlar, eitim, matematik ve fen alanlar覺n覺 kapsar.
Early European Books

Early European Books provides access to many works in different languages that were printed in Europe before 1701.

----------

Early European Books, 1701 y覺l覺ndan önce Avrupa’da bas覺lm覺 olan farkl覺 dillerdeki birçok çal覺maya eriim salamaktad覺r. 
EBSCO eBook Super Collection

EBSCO eBook Super Collection database provides access to more than 582.000 full-text e-books from publishers such as Harvard University Press, Cambridge University Press, MIT, Bloomsbury, Cornell University Press, Oxford University Press in the subjects of business, science, engineering, social sciences, etc.

Please click on the "Downloading an eBook Guide" page.

For mobile app 

----------

EBSCO eBook Super Collection veritaban覺 Harvard University Press, Cambridge University Press, MIT, Bloomsbury, Cornell University Press, Oxford University Press gibi yay覺nevleri taraf覺ndan yay覺mlanan ve iletmeden fen bilimlerine, mühendislikten beeri bilimlere kadar çok say覺da disiplini kapsayan 582.000’den fazla tam metin e-kitaba eriim sunmaktad覺r. 

"E-kitap indirme rehberi" sayfas覺 için lütfen t覺klay覺n.

Mobil uygulama için
Internet Archive


The Internet Archive (archive.org), founded in 1996, provides access to digitized books and other digital artifacts. Some books cannot be downloaded as PDF. However, they can be borrowed by one patron at a time for 14 days. Borrowing is manageable through a free account and Adobe Digital Editions.

----------

1996 y覺l覺nda kurulan 襤nternet Arivi (archive.org) dijitalletirilmi kitaplara ve dier dijital eserlere eriim salar. Baz覺 kitaplar pdf olarak indirilmez, ancak bir kullan覺c覺 taraf覺ndan 14 günlüüne ödünç al覺nabilir. Ödünç alma, ücretsiz aç覺labilecek bir hesap ve Adobe Digital Editions arac覺l覺覺yla gerçekletirilebilir.

 
OAPEN

The OAPEN is an online library and publication platform that contains freely accessible academic books, mainly in the area of humanities and social sciences, engineering, and science.

----------

OAPEN, temel olarak beeri bilimler, sosyal bilimler, mühendislik gibi alanlarda ücretsiz eriilebilen akademik kitaplar içeren bir çevrimiçi kütüphane ve yay覺n platformudur.
 
Open Book Publishers

Open Book Publishers, an independent open access publisher in the humanities and social sciences, publishes books in hardcopy format as well as free online editions in PDF, HTML, and XML formats that can be read via the website, downloaded, reused or embedded anywhere.

----------

Ba覺ms覺z bir aç覺k eriim yay覺nc覺s覺 olan Open Book Publishers, beeri bilimler ve sosyal bilimler alan覺nda bas覺l覺 kitaplar覺n yan覺 s覺ra her bir kitab覺n PDF, HTML ve XML formatlar覺nda çevrim içi okunabilen, indirilebilen, tekrar kullan覺labilen veya her yere ilitirilebilen ücretsiz çevrim içi sürümlerini de yay覺nlar.
OpenEdition

OpenEdition is a French platform for electronic resources in the humanities and social sciences that provides access to more than 9000 books under the OpenEdition Books.

----------

OpenEdition, beeri bilimler ve sosyal bilimler elektronik kaynaklar覺 için OpenEdition Books alt覺nda 9000’den fazla kitaba eriim salayan Fransa meneili bir platformdur.
OpenEdition Books
ENG: Database will be on trial access until 14 January 2022.

OpenEdition Books trial access includes e-books in the fields of arts and humanities.

Note: Please, let us know your opinion about the electronic database we have set up for the trial via “Database Trial Evaluation Form.”

TR: Veritaban覺 14 Ocak 2022 tarihine kadar deneme eriimine aç覺k olacakt覺r.
  
OpenEdition Books Deneme eriimi sanat ve beeri bilimler alan覺ndaki e-kitaplar覺 içermektedir.

Not: Deneme eriimine aç覺lan veritaban覺 hakk覺ndaki görüünüzü “Deneme Veritaban覺 Deerlendirme Formu” arac覺l覺覺 ile bize iletebilirsiniz. 
Oxford Scholarship Online (OSO), Oxford Academic

Oxford Scholarship Online provides access to the e-books from the Oxford University Press covering subjects across biology, business, and management, classical studies, economics and finance, history, law, linguistics, literature, mathematics, philosophy, physics, political science, psychology, religion, social work, sociology.----------

Oxford Scholarship Online veritaban覺 biyoloji, iletme ve yönetim, klasik çal覺malar, ekonomi ve finans, tarih, hukuk, dilbilimi, edebiyat, matematik, felsefe, fizik, siyaset bilimi, psikoloji, din, sosyal çal覺malar ve sosyoloji konular覺n覺 kapsayan Oxford University Press e-kitaplar覺na eriim salar.
Peter Lang

Peter Lang provides access to e-books in the fields of Social Sciences, Art and Humanities.

----------

Peter Lang veritaban覺 Sosyal Bilimler, Sanat ve Beeri Bilimler alanlar覺ndaki e-kitaplara eriim salar.
Project Muse Books Collection

Project Muse Books Collection provides access to electronic books published between 2010 and 2016 in philosophy, religion, literature, theatre, performing arts and related subjects.

----------

Project Muse Books Collection, felsefe, din, edebiyat, tiyatro, sahne sanatlar覺 ve ilgili konularda, 2010 – 2016 y覺llar覺 aras覺nda yay覺nlanm覺 elektronik kitaplara eriim salamaktad覺r.
Sage E-Books and Handbooks

Sage E-Books and Handbooks database include e-books from various subjects such as business&management, politics&international relations, education, sociology etc.

----------

Sage E-Books and Handbooks veritaban覺, iletme ve yönetim, siyaset bilimi ve uluslararas覺 ilikiler, eitim, sosyoloji vb. konularda e-kitaplar içerir.
 
Springer E-Book Collection

The Springer eBook Collection offers the first online book collection especially made for the requirements of researchers and scientists. The collection currently includes online access to more than 25,000 titles and grows with more than 3,400 newly released STM books, book series volumes and reference works each year.

----------

Springer E-Book Collection Springer yay覺nevine ait elektronik kitaplara eriim salamaktad覺r.
Springer Open

Springer Open provides open access journals and books from all areas of science, technology, medicine, the humanities, and social sciences.

----------

SpringerOpen; bilim, teknoloji, t覺p, beeri bilimler ve sosyal bilimlerin her alan覺ndan aç覺k eriimli dergiler ve kitaplar sunar.
 
Taylor & Francis E-Books

Database provides access to the e-books of Taylor & Francis Publications in the subject fields of history, political science, philosophy, and media.

----------

Veritaban覺, Taylor & Francis Yay覺nevi’ne ait tarih, politika, felsefe ve medya konulu elektronik kitaplara eriim salamaktad覺r.
Turcademy

Turcademy provides access to about 2,500 electronic books in law, history, philosophy, psychology, political science, language and literature, education, business, economy, science, engineering, architecture, health sciences, and related subjects published by An覺 Publishing, Gazi Publishing, Palme Publishing, Pegem Academy and Seçkin Publishing.

NOTE: To read the resources, it is necessary to sign up by institutional e-mail and to be connected to the Bilkent internet network.

Please click to watch the Turcademy User Guide video.

----------

Turcademy, An覺 Yay覺nc覺l覺k, Gazi Kitabevi, Palme Yay覺nc覺l覺k, Pegem Akademi ve Seçkin Yay覺nc覺l覺k gibi yay覺nevleri taraf覺ndan hukuk, tarih, felsefe, psikoloji, siyaset bilimi, dil ve edebiyat, eitim, iletme, ekonomi, bilim, mühendislik, mimarl覺k, sal覺k bilimleri ve ilgili konularda yay覺nlanm覺 yakla覺k 2.500 elektronik kitaba eriim salamaktad覺r.

NOT: Kaynaklar覺 okumak için kurumsal e-posta ile üyelik yapmak ve kurum internet a覺na bal覺 olmak gerekmektedir.

Turcademy Kullan覺m Rehberi videosunu izlemek için lütfen t覺klay覺n覺z.
Wiley Online Books

Wiley Online Books database provide unlimited full-text access to more than 21,500 e-books. Wiley Online Library e-book topics are consist of business, finance, chemistry, physics and engineering, medical and health sciences, humanities, social sciences and psychology.

----------

Wiley Online Books veritaban覺 21.500’den fazla e-kitaba tam metin s覺n覺rs覺z eriim imkan覺 salar. Wiley Online Library e-kitap konular覺 iletme, finans, kimya, fizik ve mühendislik, t覺p ve sal覺k bilimleri, insani bilimler, sosyal bilimler ve psikolojidir.

Full Text

Annual Reviews

Annual Reviews Online is a comprehensive collection of critical review articles for the literature in various scholarly disciplines and provides access to journals in full-text for the biomedical, physical, and social sciences.

It is recommended that you become a Registered User by creating a username and password to receive e-mail alerts about the table of contents and other subjects when new volumes are released.

Your password must be at least 8 characters and contain uppercase letters, numbers, and at least one special character.

The registered users will have access to Reviews in Advance, which is sometimes released up to six months before official publication.

Publication list

----------

Annual Reviews çeitli disiplinlerde yay覺nlanm覺, makale analizleri veren bir dergi koleksiyonudur. Biyomedikal, fizik ve sosyal bilimler alan覺ndaki dergilere tam metin eriim imkan覺 salamaktad覺r.

Yeni ciltler yay覺nland覺覺nda içindekiler tablosu hakk覺nda ve dier konulardaki e-posta uyar覺lar覺n覺 almak için kullan覺c覺 ad覺 ve ifre oluturarak Kay覺tl覺 Kullan覺c覺 olman覺z önerilir.

ifreniz en az 8 karakterden olumal覺 ve büyük harf, say覺 ve en az bir adet özel karakter içermelidir.

Kay覺t yapt覺ran kullan覺c覺lar, yay覺nland覺kça oluturulan ve bazen resmi yay覺ndan alt覺 ay kadar önce ç覺kar覺lan Reviews in Advance'e erime olana覺na sahip olacaklard覺r.

Dergi listesi
Aperta (TÜBİTAK Open Archive)

Aperta is the open access repository of TÜB襤TAK.

----------

Aperta, TÜB襤TAK’覺n aç覺k eriim arividir.
 
Brill Online Journals

Brill Online Journals database includes more than 300 different social and humanities journals from international law, history, literature, and cultural studies to biology, philosophy, language and linguistics.

----------

Brill Online Journals veritaban覺 uluslararas覺 hukuk, tarih, edebiyat ve kültürel çal覺malardan biyoloji, felsefe, dil ve dilbilim alanlar覺na kadar 300'den fazla sosyal ve beeri bilimler dergisi içermektedir.
COAR-Confederation of Open Access Repositories

COAR is a global repository of open access repositories of more than 150 member and partner libraries, universities, research institutions, government funders, and others.

----------

Aç覺k Eriim Arivleri Konfederasyonu (Confederation of Open Access Repositories-COAR), 150’den fazla üye ve ibirlikçi kütüphanenin, üniversitenin, arat覺rma kurumunun, fon veren devlet kurumlar覺n覺n ve benzerlerini aç覺k eriim arivlerinin küresel arividir.

 
DergiPark (ULAKBİM)

With the DergiPark Project started by TUBITAK ULAKBIM starting from September 2013, a magazine management system was established in electronic environment to increase the quality and international impact of national academic journals and journal hosting services started to be provided.

DergiPark provides free access to magazines in the fields of Social and Human Sciences, Engineering and Basic Sciences, Health Sciences, Life Sciences, Law and Sports Sciences.

----------

TÜB襤TAK ULAKB襤M taraf覺ndan Eylül 2013 tarihinden itibaren yürütülmeye balanan DergiPark Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararas覺 etkisini art覺rmak amac覺yla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmu ve dergi bar覺nd覺rma hizmeti verilmeye balanm覺t覺r.

DergiPark ile Sosyal ve Beeri Bilimler, Mühendislik ve Temel Bilimler, Sal覺k Bilimleri, Yaam Bilimleri, Hukuk ve Spor Bilimleri alan覺ndaki dergilere internet üzerinden ücretsiz olarak eriim salanmaktad覺r.
Digizeitschriften

DigiZeitschriften database provides access to the journals in German language in different fields such as English studies, archaeology, educational sciences, history, German studies, art, mathematics, law etc.

----------

DigiZeitschriften veritaban覺 arkeoloji, eitim bilimleri, 襤ngilizce çal覺malar覺, tarih, Almanca çal覺malar覺, sanat, matematik, hukuk gibi birçok farkl覺 alandaki Almanca dergilere eriim salamaktad覺r.
DOAB -Directory of Open Access Books

DOAB is a joint-discovery service of OAPEN, OpenEdition, CNRS, and Aix-Marseille Université, and provides access to more than 27900 academic peer-reviewed access books from 379 publishers.

----------
OAPEN, OpenEdition, CNRS, and Aix-Marseille Üniversitesi’nin ortak tarama motoru olan Aç覺k Eriim Kitaplar覺 Dizini (Directory of Open Access Books-DOAB) 379 yay覺nc覺n覺n 27900’den fazla hakemli akademik kitab覺na eriim salar.
Duke Journals Scholarly Collection

The Duke Journals Scholarly Collection provides full-text access to Duke University Press journals in humanities and social sciences.

----------

The Duke Journals Scholarly Collection veritaban覺 sosyal ve beeri bilimler alanlar覺ndaki Duke University Press dergilerine tam metin eriim salamaktad覺r.
Harman (Turkey Academic Archive)

Harman is the national repository of the open archives of universities, public and research institutions in Turkey.

----------

Harman, Türkiye’deki üniversitelerin, kamu ve arat覺rma kurumlar覺n覺n aç覺k arivlerinin ulusal arividir.
Kezana

Kezana is an open-access platform that provides access to articles and theses from Turkey.

----------

Kezana, Türkiye’den makale ve tezlere eriim salayan bir aç覺k eriim platformudur.

 
MasterFILE Complete

MasterFILE Complete offers the largest collection of popular full-text magazines, reference books and other highly-regarded sources from the world’s leading publishers. Covering virtually every general interest subject area, it also includes an extensive collection of photos, maps and flags.

----------

Disiplinleraras覺 bir veritaban覺 olan MasterFILE Complete çeitli referans yay覺nlar覺na, birincil el kaynaklara ve ek olarak 500.000’den fazla fotoraf, harita ve semboller içeren bir görsel koleksiyona eriim salamaktad覺r.
Newspaper Source Plus

Newspaper Source Plus provides a full-text digital collection of the world’s major news content. It includes millions of articles from newspapers, newswires and news magazines. In addition, it offers television and radio transcripts and ongoing daily updates from popular news sources.

---------

Newspaper Source Plus içinde 860 tam metin gazeteden 35 milyondan fazla makaleyi bar覺nd覺rman覺n yan覺 s覺ra; 800.000’den fazla televizyon ve radyo haberinin transkriptine eriim salamaktad覺r.
OpenAIRE

OpenAIRE is a European open science infrastructure providing a network of open access repositories, archives, and journals that support OA policies.

----------

OpenAIRE, AE politikalar覺n覺 destekleyen Aç覺k Eriim bilgi havuzlar覺, arivler ve dergiler a覺 salayan bir Avrupa aç覺k bilim oluumudur / altyap覺s覺d覺r.

 
OpenDissertations

EBSCO Open Dissertations now includes the content from American Doctoral Dissertations. It is a free database with records for more than 1.2 million electronic theses and dissertations from around the world.

----------

Aç覺k eriim bir veritaban覺 olan OpenDissertations, birçok konuda arat覺rmac覺lara hem geçmi hem de günümüz tez çal覺malar覺na eriim imkan覺 salamaktad覺r.
OpenDoar-Directory of Open Access Repositories

The Directory of Open Access Repositories (OpenDoar) is a global directory of many countries’ open access repositories and their policies.

----------

OpenDOAR, çok say覺da ülkenin aç覺k eriim bilgi havuzlar覺n覺n ve politikalar覺n覺n küresel bir dizindir.
Oxford Handbooks Online (OHO), Oxford Academic

Oxford Handbooks Online (OHO) database contains more than 1000 handbooks in the fields of archaeology, business & management, classical studies, criminology, economics & finance, history, law, linguistics, literature, music, philosophy, political science, psychology and sociology.

----------

Oxford Handbooks Online (OHO) veritaban覺; arkeoloji, dilbilim, edebiyat, ekonomi ve finans, felsefe, hukuk, klasik çal覺malar, kriminoloji, müzik, psikoloji, politik bilimler, sosyoloji, iletme ve tarih konular覺nda 1000’den fazla rehberi kapsamaktad覺r.
Oxford Reference Online

Oxford Reference Online brings together 100 well-known dictionaries and reference books, plus an Encyclopedia. These references are cross-searchable or searchable by subject and source. The database offers coverage of a broad range of subjects including General Reference, Science and Medicine, Humanities, Social Sciences, and Business.

----------

Oxford Reference Online, tan覺nm覺 100 sözlük ve referans kitaplar覺 ile bir ansiklopedi içerir. Bu kaynaklar kitap ad覺 ve konu bal覺klar覺 alt覺nda taranabilir. Oxford Reference Online Genel Referans, Bilim ve T覺p, 襤nsani Bilimler, Sosyal Bilimler ve 襤letme konular覺n覺 geni anlamda kapsayarak sunan bir veritaban覺d覺r.
Oxford Research Encyclopedias

The Oxford Research Encyclopedias offer long-form overview articles written, peer-reviewed, and edited by leading scholars. Each of the twenty-five distinct encyclopedias cover both foundational and cutting-edge topics in order to develop, over time, an anchoring knowledge base for major areas of research across the humanities, social sciences, and sciences.

----------

Oxford Research Encyclopedias, önde gelen akademisyenler taraf覺ndan yaz覺lan, hakem taraf覺ndan gözden geçirilen ve düzenlenen makaleleri sunar. Yirmi be farkl覺 ansiklopedinin her biri, zaman içinde beeri bilimler, sosyal bilimler ve fen bilimlerindeki ana arat覺rma alanlar覺 için bir sabitleyici bilgi taban覺 gelitirmek için hem temel hem de en yeni konular覺 kapsar.
Oxford University Press Journals Online

Oxford Journals Oxford Journals is a division of Oxford University Press. Oxford University Press publishes well over 350 academic and research journals covering a broad range of subject areas; science, technical, professional, medical, humanities, arts, and social science disciplines.

Bilkent University Library has a "read and publish" agreement with Oxford University Press. For the detailed information, please click here.

----------

Oxford University Press, dünyadaki seçkin dergi yay覺nc覺lar覺ndan birisidir. Bu veritaban覺; arkeoloji, biyoloji, tarih, dil, hukuk ve t覺p konular覺ndaki dergilere tam metin eriim salar.

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'nin Oxford University Press ile "oku ve yay覺mla" anlamas覺 bulunmaktad覺r. Detayl覺 bilgi için lütfen t覺klay覺n覺z

 
Oxford University Press Journals Online

Oxford Journals Oxford Journals is a division of Oxford University Press. Oxford University Press publishes well over 350 academic and research journals covering a broad range of subject areas; science, technical, professional, medical, humanities, arts, and social science disciplines.

Bilkent University Library has a "read and publish" agreement with Oxford University Press. For the detailed information, please click here.

----------

Oxford University Press, dünyadaki seçkin dergi yay覺nc覺lar覺ndan birisidir. Bu veritaban覺; arkeoloji, biyoloji, tarih, dil, hukuk ve t覺p konular覺ndaki dergilere tam metin eriim salar.

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'nin Oxford University Press ile "oku ve yay覺mla" anlamas覺 bulunmaktad覺r. Detayl覺 bilgi için lütfen t覺klay覺n覺z

 
Periodicals Archive Online

Periodicals Archive Online is a full-text database covering the arts, humanities and social sciences. It contains over 500 journals from 1770 until the 1995, and provides full-text access to over 12 million articles in the fields of history, literature, philosophy, religion, theology, archaeology, fine arts, and psychology.

----------

Periodicals Archive Online, sanat, sosyal ve beeri bilimler alaninda 1770-1995 y覺llar覺n覺 kapsayan tam metin bir veritaban覺d覺r. 500 den fazla dergiyi kapsayan Periodicals Archive Online veritaban覺, tarih, edebiyat,felsefe, din, arkeoloji, güzel sanatlar, psikoloji ve ilgili konularda 12 milyondan fazla makaleye tam metin eriim salamaktad覺r.
Project Muse

Project Muse provides full-text access to 389 scholarly journals in the humanities, arts and social sciences.

----------

Project Muse veritaban覺; insani bilimler, sanat ve sosyal bilimler alan覺nda yay覺nlanm覺 389 dergiye tam metin eriim salamaktad覺r.
Proquest Dissertations and Theses

Provides access to citations and full text for doctoral dissertations and master’s theses. Includes citations for dissertations published from 1980 forward as well as 350-word abstracts written by the author. Citations for master’s theses from 1988 forward include 150-word abstracts.

----------

Doktora ve master tezlerinin künyelerine ve tam metinlerine eriim salar. 1980 y覺l覺ndan sonra bas覺lan tezlerin hem künyelerini hem de yazarlar覺 taraf覺ndan yaz覺lan 350 kelimelik özetlerini içerir. 1988 y覺l覺ndan sonraki master tezleri ise 150 kelimelik özet içermektedir.
SAGE Journals Online
SAGE Journals Online database includes more than 1,000 journals in the fields of business, humanities, social sciences, science, technology and medicine.

----------

SAGE Journals Online veritaban覺 iletme, beeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri, teknoloji ve t覺p gibi birçok alanda 1.000’den fazla dergi içermektedir.
SAGE Research Methods

SAGE Research Methods database provides access to more than 750 books, journal articles, reference resources, and instructional videos in the field of research methods.

----------

SAGE Research Methods veritaban覺, arat覺rma yöntem ve teknikleri alan覺nda haz覺rlanm覺 750’den fazla kitap, makale, referans kayna覺 ve eitim videolar覺na eriim salamaktad覺r.
SSOAR-Social Science Open Access Repository

The Social Science Open Access Repository (SSOAR) is a database of social science literature maintained by the Leibniz Institute for the Social Sciences and provides free access to more than 55.000 publications.

----------

Sosyal Bilimler Aç覺k Eriim Arivi (Social Science Open Access Repository-SSOR) Leibniz Sosyal Bilimler Enstitüsü taraf覺ndan yürütülen 55.000’den fazla yay覺na ücretsiz eriim salayan bir sosyal bilim literatürü veritaban覺d覺r.
Taylor and Francis Online Journals

Taylor and Francis Online Journals is the service from Taylor and Francis Publishing. It holds full-text articles of over 1,200 journals from 1997 to the present. The subjects covered range across health science, life and physical sciences, technology, medicine, to arts and humanities, social sciences, business, and education.

----------

Taylor and Francis Online Journals, Taylor and Francis Yay覺nevinin 1,200’den fazla dergisine 1997 y覺l覺ndan günümüze, tam metin eriim imkan覺 salayan bir veritaban覺d覺r. Sal覺k bilimleri, yaam ve tabiat bilimleri, teknoloji, t覺p, sanat ve insani bilimler, sosyal bilimler, iletme ve eitim konular覺n覺 kapsamaktad覺r.
TR Dizin

ULAKBIM Turkish National Databases, produced by the Turkish Academic Network and Information Center (ULAKBIM), is a valuable multidisciplinary resource of exceptional scope. Turkish Engineering and Basic Sciences Database provides extensive coverage of Engineering, and Basic and Applied Sciences. Turkish Life Sciences Database focuses on Agricultural, Biological, and Veterinary Sciences. Turkish Medical Database covers research articles in Health Sciences, including Medicine, Dentistry, Pharmaceutics, and Nursing. Turkish Social Sciences Database explores all major fields related to human society from Anthropology, Economics, and History to International Development, Linguistics, and Political Science. Bilingual abstracts and descriptors (Turkish and English) make all four databases readily accessible to researchers in Turkey and around the world.

----------

TR Dizin veritaban覺 sayesinde ULAKB襤M (ULUSAL Akademik A ve Bilgi Merkezi) taraf覺ndan salanan ve mühendislik, uygulamal覺 bilimler; tar覺m, biyoloji, sal覺k bilimleri, ilaç; antropoloji, ekonomi, tarih, politika, dil bilimi gibi çeitli alanlardan kaybaklar覺 içeren Turkish Engineering and Basic Sciences, Turkish Life Sciences, Turkish Medical, Turkish Social Sciences veritabanlar覺na eriim salanmaktad覺r.
University of Chicago Press Journals

The University of Chicago Press Journals database provides access to online journals in various fields such as art and art history, education, economics, humanities, law and politics, medieval and renaissance studies, science.

----------

The University of Chicago Press Journals veritaban覺 sanat ve sanat tarihi, eitim, beeri bilimler, hukuk ve politika, orta ça ve rönesans çal覺malar覺 ile bilim gibi birçok farkl覺 alandaki online dergiye eriim salamaktad覺r.
Wikilala

Wikilala is a database that provides access to the printed documents, newspapers, journals, and books in Ottoman Turkish, and enables to make the research with the Latin characters within the database.

NOTE: If you already have an account and do not remember your password, you can use ‘’forgot my password’’ option to create a new password.
Introductory Video

Please use your Bilkent extension e-mail addresses to register and create a password.


----------

Osmanl覺 Türkçesi bas覺l覺 belge, gazete, dergi ve kitaplara eriim salayan bir veritaban覺 olan Wikilala, veritaban覺 içerisinde Latin harfleri ile arama yapmaya olanak salamaktad覺r.

NOT: Daha önce bir hesap oluturduysan覺z ve ifrenizi hat覺rlam覺yorsan覺z, ‘’ifremi unuttum’’ seçeneini kullanarak yeni bir ifre oluturabilirsiniz.
Tan覺t覺m Videosu

Kay覺t yapmak ve ifre oluturmak için lütfen Bilkent uzant覺l覺 e-posta adresinizi kullan覺n覺z.

 
Wiley Online Library

Wiley Online Library is the online content service from John Wiley & Sons, Inc., delivering the full text of over 300 scientific, technical, medical, and professional journals.

----------

Wiley Online Library teknik, t覺p ve bilimsel konularda 300’ün üzerinde mesleki dergi makalelerinin tam metinlerine eriim salayan online bir veritaban覺d覺r. Bu veritaban覺 ANKOS Kütüphane Konsorsiyumu arac覺l覺覺yla sat覺n al覺nm覺t覺r.

Images

Gravür Dünyası

Gravür Dünyas覺 includes gravures and maps up to the 1850s from the Ottoman Empire to Europe, South America to Asia, Oceania, and Africa, on the art, history, social life, cultures, country topographies, cityscapes, and architecture of societies living in various parts of the world.

----------

Gravür Dünyas覺, Osmanl覺 襤mparatorluu’ndan Avrupa’ya, Güney Amerika’dan Asya, Okyanusya ve Afrika’ya kadar dünyan覺n birçok bölgesinde yaayan toplumlar覺n sanat覺, tarihi, sosyal hayat覺, kültürleri, ülke topografileri, ehir manzaralar覺, mimarileri hakk覺nda, 1850’li y覺llara kadar olan gravürleri ve haritalar覺 içermektedir.  
 
 

E-Journal

CORE

The COnnecting REpositories (CORE) aggregates all open access research outputs from repositories and journals worldwide and makes them available to the public.


----------

CORE (COnnecting REpositories) dünya çap覺nda arivlerden ve dergilerden tüm aç覺k eriimli arat覺rma ç覺kt覺lar覺n覺 toplar ve bunlar覺 kamuya sunar.
DOAJ-Directory of Open Access Journals

The Directory of Open Access Journals (DOAJ) is a pan-disciplinary resource that allows users to identify and search free, full text, quality controlled open-access scientific and scholarly journals.

----------

Aç覺k Eriim Dergileri Dizini (Directory of Open Access Journals-DOAJ), kullan覺c覺lar覺n ücretsiz, tam metin, kalite kontrolü gerçeklemi aç覺k eriimli bilimsel ve ilmi dergileri belirlemesini ve aramas覺n覺 salayan pan-disiplinli bir kaynakt覺r.
Edinburgh University Press Journals

Database will be on trial access until 23 March 2022.

Edinburgh University Press Journals provides access to journals that cover the subjects of archaeology, architecture, botany, film, media and cultural studies, history, language and linguistics, law, politics etc.

NOTE: Please, let us know your opinion about the electronic database we have set up for the trial via
Database Trial Evaluation Form.” 

----------

Veritaban覺 23 Mart 2022 tarihine kadar deneme eriimine aç覺k olacakt覺r.
 
Edinburgh University Press Journals, arkeoloji, mimarl覺k, botanik, film, medya ve kültürel çal覺malar, tarih, dil ve linguistik, hukuk, politika gibi konularda dergilere eriim salamaktad覺r.

NOT: Deneme eriimine aç覺lan veritaban覺 hakk覺ndaki görüünüzü “Deneme Veritaban覺 Deerlendirme Formu” arac覺l覺覺 ile bize iletebilirsiniz.

 
SpringerLink Electronic Journals

Provides access to the electronic versions of the Springer publications subscribed to by the library. The subjects covered include Chemistry, Computer Science, Mathematics, Physics and the Social Sciences.

----------

Kütüphane taraf覺ndan abone olunan Springer yay覺nlar覺n elektronik versiyonlar覺na eriim salar. Kimya, Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Fizik ve Sosyal Bilimler gibi konular覺 kapsar.

Newspapers

Cumhuriyet Newspaper

Provides access to the all contents of Cumhuriyet from the 1930s until today.

For mobile apps on App Store and Google Play


----------

Cumhuriyet Gazetesi’nin 1930 y覺l覺ndan günümüze kadar olan tüm içeriine eriim salanabilmektedir.

Mobil uygulama için App Store ve Google Play 

 
Dünya Newspaper

Provides access to all content of Dünya Newspaper from 12.11.2012 until today.

For mobile apps on App Store and Google Play

----------

Dünya Gazetesi’nin 12.11.2012 tarihinden günümüze kadar olan tüm içeriine eriim salanabilmektedir.

Mobil uygulama için App Store ve Google Play 
Economist

The Economist is a British weekly newspaper that includes worldwide news, analysis, and information on current affairs, international business, politics, technology, sports, and culture.

Please use your Bilkent e-mail address to register and log in. After registration, a verification link will be sent to your e-mail address.

----------

The Economist, güncel olaylar, uluslararas覺 ticaret, politika, teknoloji, spor ve kültür hakk覺nda dünya çap覺nda haberler, analizler ve bilgiler içeren haftal覺k bir 襤ngiliz gazetesidir.

Kay覺t olmak ve giri yapmak için lütfen Bilkent e-posta adresinizi kullan覺n. Kay覺t olduktan sonra e-posta adresinize dorulama linki gönderilecektir.

Research and Learning Tools

Essential Science Indicators (ESI)

Essential Science Indicators (ESI) is an analytical tool that allows to identify and evaluating performance of researchers, institutions, outcomes, and research fields.

----------

Analitik bir araç olan Essential Science Indicators (ESI), arat覺rmac覺lar覺n, kurumlar覺n, ç覺kt覺lar覺n ve arat覺rma alanlar覺n覺n performanslar覺n覺 belirlemeye ve deerlendirmeye olanak salar.

     
iThenticate (Plagiarism Detection Service)

iThenticate compares scholarly papers with a vast database of more than 20 billion web pages and over 116 million articles, papers, and reviews from leading academic journals, proceedings, and abstracts, and calculates the percentage of similarity. It is therefore a useful way of checking your work prior to submission for publication.

According to the license agreement; The iThenticate database can only be used by faculty members with a doctoral degree or above.

NOTE: Academic staff who wants to use this tool are required to send an e-mail to ithenticate@bilkent.edu.tr from their e-mail addresses with Bilkent extension.

-----------

iThenticate program覺, akademisyenlerin, editörlerin ve hakemlerin; makale ve draftlar覺n覺 milyonlarca web sayfas覺 ve veritabanlar覺 ile kar覺lat覺rarak benzerlik analizlerinin yap覺lmas覺n覺 salamaktad覺r.

襤mzalanan lisans anlamas覺 gereince; iThenticate program覺 sadece doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinlie sahip öretim üyeleri taraf覺ndan kullan覺labilmektedir.

NOT: Program覺 kullanmak isteyen akademisyenlerin Bilkent uzant覺l覺 e-posta adreslerinden; ithenticate@bilkent.edu.tr adresine e-posta göndermesi gerekmektedir.
Mendeley (Reference Management Software)

Mendeley Institutional Edition is a reference manager tool and academic, social network that can help researchers organize their researchers, collaborate with others online, and discover the latest research for academic institutions. Mendeley is both a desktop application and a web-based application. To begin, click the “join this group” button on the Bilkent University Mendeley Group page. Bilkent University Mendeley Group account offers students, faculty, staff, and researchers 100 GB of storage and the ability to create unlimited private groups with up to 100 users per group.

Mendeley Downloads:

Reference Manager
Web Importer
Citation Plug-in
Mendeley installers

Will Mendeley Desktop stop working on September 01, 2022? 
Why does Mendeley Cite not appear in the 'References' tab in Word?

----------

Mendeley Institutional Edition, arat覺rmac覺lar覺n arat覺rmalar覺n覺 yönetmelerine ve gelitirmelerine, dier arat覺rmac覺lar ile çevrimiçi ibirlii yapabilmelerine ve yap覺lm覺 olan son arat覺rmalar覺 kefetmelerine yard覺mc覺 olurken, bir kaynakça yönetim arac覺 ve akademik sosyal a hizmetini kurumlara yönelik sunan bir araçt覺r.

Mendeley Instituational Edition kurumsal kullan覺ma sahip olman覺z için https://www.mendeley.com web adresinden “create free account” balant覺s覺na t覺klayarak Bilkent uzant覺l覺 mail adresiniz ile kay覺t olup;
Bilkent Üniversitesi Kurumsal Grubu sayfas覺ndaki “join this group” butonuna t覺klaman覺z gerekmektedir. Böylece 100 GB kiisel depolama alan覺, s覺n覺rs覺z kapal覺 grup kurma özellii, gruplarda 100 kiiye kadar üyelik
imkanlar覺ndan faydalanabilirsiniz.
Turnitin

Turnitin is a web-based software that provides service to detect similarities. By loading assignments, thesis, reports, and projects of their students; faculty members can make in comparison to millions of assignments that previously submitted to the Turnitin; archival or current websites, journal articles, and electronic books from the commercial databases.

About Plagiarism

NOTE: Academic staff who wants to use this tool are required to send an e-mail to plagiarism@bilkent.edu.tr from their e-mail addresses with Bilkent extension.

----------

Turnitin benzerlik tespit hizmeti veren web tabanl覺 bir yaz覺l覺md覺r. Öretim üyeleri, örencilerinin ödevlerini, tezlerini, raporlar覺n覺 ve projelerini Turnitin web sitesine aktararak; daha önce Turnitin’e aktar覺lm覺 olan milyonlarca ödevden, internette ariv veya güncel olan web sayfalar覺ndan, ticari elektronik veritabanlar覺nda yer alan dergi makalelerinden ve elektronik kitaplardan kar覺lat覺rma yapabilirler.

NOT: Bu arac覺 kullanmak isteyen akademik personelin Bilkent uzant覺l覺 e-posta adreslerinden plagiarism@bilkent.edu.tr adresine e-posta göndermesi gerekmektedir.

Video

Alexander Street Academic Video Online

Alexander Street Academic Video Online database provides access to more than 60.000 videos spanning the widest range of subject areas including anthropology, business and economics, counseling, health, history, news, music, theatre.

----------

Alexander Street Academic Video Online veritaban覺 antropoloji, iletme ve ekonomi, rehberlik, sal覺k, tarih, haber, müzik, tiyatro gibi çeitli alanlarda 60.000’den fazla videoya eriim salamaktad覺r.
Vidobu

Vidobu database contains more than 10.000 Turkish training videos in the fields of science and technology, photography, personal development and career development. With the off campus feature you can also access to the Vidobu database from out off campus via your university e-mail address.

Please click here for off-campus access.

----------

Vidobu veritaban覺 bilim ve teknoloji, fotorafç覺l覺k, kiisel ve mesleki geliim alanlar覺nda 10.000’den fazla Türkçe eitim videosunu içermektedir. Kampüs d覺覺 eriimi sayesinde kampüs alan覺 d覺覺ndan da üniversite mailleriniz arac覺l覺覺 ile Vidobu veritaban覺na eriim salayabilirsiniz.

Kampüs d覺覺 eriim için lütfen buraya t覺klay覺n覺z.
My Profile

Ferman Özavinç

Useful Links

Powered by SubjectsPlus