Adam Matthew

Adam Matthew databases provide access to electronic books in history, international affairs, literature and related subjects. The Library currently has access to the following modules;

ACM (Association for Computing Machinery) Digital Library

Digital Library ACM portalı üzerinden; ACM Elektronik Kütüphanesine ve bilgisayar konularına yönelik çeyrek milyondan fazla atıfın yer aldığı genişletilmiş bibliyografik veritabanına erişim sağlanır. Konusunda önde gelen yayıncılardan derlenen çok çeşitli eserlerden oluşur (dergiler, tutanaklar, kitaplar, teknik raporlar, tezler ve diğerleri.). ACM portalı “Online Guide to Computing Literature”ı da sunar. ACM Elektronik Kütüphanesi kapsamında ACM’nin kendi yayınlarına da erişim mümkündür. (John White’ın ACM web sitesindeki “ACM Portalı Hakkında” adlı yazısından alınmıştır.)

ACS (American Chemical Society) Publications

American Chemical Society tarafından yayınlanan bütün dergilere (Journal of Chemical Education hariç) ilk sayıdan günümüze kadar tam metin erişim sağlamaktadır.

ACS Symposium Series Online Archive

ACS Symposium Series Online veritabanı tarım, kimya, malzeme bilimi ve ilgili alanlarda hazırlanmış elektronik kitaplara 1950 yılından günümüze tam metin erişim sağlamaktadır.

ARTFL (Project for American & French Research on the Treasury of the French Language)

ARTFL veritabanına, birincisi Fransız literatürünü içeren Frantext; ikincisi ise Encyclopedie Diderot’un ilk edisyonunun çevrimiçi versiyonu olan Diderot ve d’Alembert’in Encyclopedie üzerinden erişim mümkündür. Bu iki veritabanına Institut National de la Langue Francaise üzerinden Fransızca olarak erişilebilir.

African Journals Online (AJOL)

Afrika kaynaklı araştırmalara erişim sağlayan African Journals Online veritabanı, yerel bilginin evrensel bilgiye olan katkısını da artırmaktadır.

Alexander Street Music and Dance Online

Alexander Street Music and Dance Online, müzik veritabanlarında yer alan ses kayıtlarına, videolara, notalara, albüm tanıtım yazılarına, biyografilere, müzik referans kaynaklarının tam metinlerine ve imajlara erişim sağlamaktadır.

 • Classical Scores Library
 • African American Music Reference
 • American Music
 • Classical Music Reference Library
 • Classical Music Library
 • Classical Music in Video
 • Dance in Video
 • Smithsonian Global Sound for Libraries
 • Garland Encyclopedia of World Music
 • Jazz Music Library
 • Opera in Video
 • Popular Music Library
 • Contemporary World Music

American Institute of Aeronautics & Astronautics Proceedings

American Institute of Aeronautics and Astronautics Proceedings veritabanı, American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) tarafından yayınlanan konferans bildirilerine tam metin erişim sağlamaktadır.

American Institute of Physics (AIP)

Kütüphane Konsorsiyumu aracılığıyla abone olunan American Institute of Physics’ in dergilerine tam metin erişim sağlar.

American Physical Society (APS)

Kütüphane Konsorsiyumu aracılığıyla abone olunan American Physical Society`nin dergilerine tam metin erişim sağlar.

American Slavery

WPA Federal Writers’ Projesi kapsamında 1936 – 1938 yılları arasında onyedi eyalette 2000 kişi ile görüşme yapılmış ve bu görüşmeler sonucunda kölelerin hayat hikayeleri Kongre Kütüphanesi tarafından derlenmiş ve George Rawick tarafından The American Slave: A Composite Autobiography adı ile toplanmıştır. 1997 yılında koleksiyon Howard Potts tarafından A Comprehensive Name Index for the American Slave adıyla indekslenmiştir. Günümüzde çevrimiçi tarama özelliği olan bu indeks ve koleksiyona bir arada erişilebilir.

Annual Reviews

Annual Reviews çeşitli disiplinlerde yayınlanmış, makale analizleri veren bir dergi koleksiyonudur. Biyomedikal, fizik ve sosyal bilimler alanındaki 33 dergiye tam metin erişim imkanı sağlamaktadır.

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson)

Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji alanında 1913-1983 yılları arasında yayınlanmış 1.400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makaleyi içerir.

ArchNet

ArchNet, özellikle İslam dünyasından mimarlar, planlamacılar, şehir planlamacıları ve peyzaj mimarları için oluşturulmuş, online bir topluluktur. ArchNet bunu, server üzerinden görüntüler, Coğrafik Bilgi Sistemi, Bilgisayar Destekli Tasarım veritabanları, online konferanslar, eğitim malzemeleri, istatistiki bilgi, bibliyografik referans veritabanları gibi kaynakları sağlamakla gerçekleştirir.

Art and Archaeology Technical Abstracts (AATA)

Bu veritabanı, kültürel mirasın korunması ve saklanması ile ilgili 100.000’in üzerinde makalenin özetini verir. Veritabanına giriş ücretsizdir ama kullanıcıların önceden kayıt olması gerekir.

ARTstor

ARTstor veritabanı sanat, mimarlık, sahne sanatları, antropoloji ve ilgili alanlarda 1.4 milyondan fazla görüntü içeriğine erişim sağlamaktadır.

ArXiv E-print Archive

ArXiv E-print doğrusal olmayan bilim, bilgisayar bilimleri, fizik ve matematik konularındaki araştırma dokümanlarını kapsayan ve arşiv hizmeti veren bir veritabanıdır.

ASME Digital Library

ASME Digital Library, American Society of Mechanical Engineers tarafından yayınlanan mühendislik dergilerine 1990 yılından günümüze kadar tam metin erişim sağlamaktadır.

Avery Index to Architectural Periodicals

Avery Index to Architectural Periodicals veritabanı, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir planlaması, arkeoloji ve ilgili alanlarda yazılmış makalelere bibliyografik erişim sağlar.

Beck-eBibliothek

Beck-eBibliothek veritabanı kamu hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku ve ilgili alanlarda yayınlanmış elektronik kitaplara erişim sağlamaktadır.

Beck-Online Die Datenbank

Beck-Online Die Datenbank, Alman Hukukunda yer alan yasalara, şerhlere, hukuksal olaylara ve makalelere tam metin erişim sağlayan Almanca bir veritabanıdır.

BioMed Central

Biyoloji ve Tıp alanındaki elektronik dergi yayıncısıdır. Bütün dergilerdeki bilimsel makaleler serbest erişimlidir. Bu makalelere devamlı olarak ücret ödemeksizin online erişilebilir. Bazı eleştirel yazılar veya raporlar için ise üyelik gerekmektedir.

Bloomberg (Sadece Süreli Yayınlar Salonunda Mevcut)

Bloomberg, güncel ve geriye dönük finansal verilere, ekonomik göstergelere, şirket profillerine, endüstri ve pazar haberlerine erişim sağlamaktadır. Bu veritabanına, çalışma saatleri içinde, Merkez Kampüs Kütüphanesi Süreli Yayınlar Salonu’nda yer alan bilgisayarı kullanarak erişim sağlayabilirsiniz.

Başlangıç:

Veritabanını ilk defa kullanmak için, kurumsal e-posta adresiniz ile Bloomberg hesabı oluşturun. Bloomberg size e-posta veya SMS ile bir onay kodu gönderecektir. Gelen doğrulama kodunu giriniz. Bir kullanıcı adı ve şifre belirleyerek hesabınızı oluşturunuz.

Yardım:

Bloomberg, veritabanını kullanmanıza yardımcı olmak için çevrimiçi destek sağlar.

Yardım düğmesi: Sayfaya özel destek için yeşil Yardım düğmesine (F1) bir kez basın. Bloomberg çalışanından destek almak için Yardım düğmesine iki kez basın.

Bloomberg Türkiye Telefon: 0 212 317 39 00

Bloomsbury Collections

Bloomsbury Collections beşeri ve sosyal bilimler alanlarında Continuum, T&T Clark, Berg and Bristol Classical Press, The Arden Shakespeare and Hart Publishing ve Bloomsbury’nin en son yayınladığı 7.000’den fazla e-kitaba erişim sağlamaktadır.

BMJ Journals

BMJ Journals veritabanı, British Medical Association tarafından yayınlanan 22 dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.

Brill E-Books

Brill yayınevi içerisinde 24 temel konu başlığı altında 14.000’den fazla kitabı bulundurmaktadır. Brill e-kitapları eğitim, tarih, hukuk, dil ve edebiyat, felsefe, sosyoloji ve antropoloji gibi konulardan oluşmaktadır.

Brill Online Journals

Brill Online Journals veritabanı uluslararası hukuk, tarih, edebiyat ve kültürel çalışmalardan biyoloji, felsefe, dil ve dilbilim alanlarına kadar 293 farklı sosyal ve beşeri bilimler dergisi içermektedir.

British Periodicals

British Periodicals veritabanı 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan Britanya süreli yayınlarında yer alan belgelere erişim imkanı sağlamaktadır. Yayınlar; bilim, popüler kültür, edebi gazetecilik, makaleler ve edebi eserler, resimli dergiler, edebi eleştiri, siyasi hiciv, güzel sanatlar, din ve spor gibi çeşitli konular içermektedir.

Cairn.Info

Cairn.info veritabanı, insani ve sosyal bilimler alanında yayınlanmış Fransızca dergilere erişim sağlamaktadır.

CEPR (Centre for Economic Policy Research)

CEPR Discussion Papers henüz herhangi bir dergide yayınlanmamış fakat bir konferansta ya da çalıştayda sunulmuş olan müzakere raporlarını, gözden geçirme veya gelişme amacıyla, yorum ve öneri üretmek için hızla yayınlar. 3000’nin üzerinde müzakere raporunun özetine çevrim içi olarak erişilebilir. Ayrıca,1999 yılının basından itibaren (no.2050’den sonrası) yayınlanan bütün müzakere raporlarına elektronik dosya (PDF) olarak erişmek mümkündür.

CIAO (Columbia International Affairs Online)

Uluslararası ilişkiler konusunda bilgi arayanlar için, araştırma merkezlerinde bulunan uzman grupların çalışmalarını tarama imkanı sağlar. Katkıda bulunan 115 enstitüden, kitaplar, politika özetleri, konferans bildirileri ve çalışma raporlarının tam metinlerine erişim sağlar.

CRCnetBASE

CRCnetBASE veritabanı mühendislik, fizik, kimya, matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, malzeme bilimi, nanoteknoloji, işletme, bilgi teknolojileri ve ilgili konularda yayınlanmış kitaplara erişim sağlamaktadır.

Cambridge Core

Cambridge Core veritabanı, Cambridge Books Online ve Cambridge Journals Online’ı içeren bir platformdur. Cambridge Üniversitesi ve ortak yayınevleri tarafından yayınlanan sosyal bilimler, bilim, teknoloji, tıp ve beşeri bilimler konularında 30.000’den fazla e-kitap ve 350’den fazla hakemli akademik dergiye tam metin erişim sağlar.

Canada Theses Service

Bu servisin amacı Kanada Milli Kütüphanesi’ndeki, Kanada’da tez koleksiyonunu hazırlamak ve korumaktır.

Cancer.gov (The National Cancer Institute)

ABD federal hükümetinin kanser araştırmaları için en önemli kuruluşu olan National Cancer Institute tarafından desteklenen ve yönetilen site, kanser hakkında doğru, güncel bilgi ve linklere erişim sağlar.

ChemWeb.com

ChemWeb.com, Nisan 1997’de hizmete sunulmuştur. Bu veritabanı, dünyadaki en geniş online kimyager grubuna sahiptir.

The Chicago Manual of Style

The Chicago Manual of Style, Chicago Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlanan Amerikan İngilizcesi biçim kılavuzudur ve yayıncılık sektöründe geniş bir şekilde kullanılan yazı biçimini düzenlemektedir.

DergiPark (ULAKBIM)

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Eylül 2013 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan DergiPark Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır.

DergiPark ile Sosyal ve Beşeri Bilimler, Mühendislik ve Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Yaşam Bilimleri, Hukuk ve Spor Bilimleri alanındaki dergilere internet üzerinden ücretsiz olarak erişim sağlanmaktadır.

De Gruyter E-Books

De Gruyter E-Books veritabanı bilgisayar, ekonomi, hukuk, fizik, kimya, matematik, mimarlık, mühendislik, tarih ve müzik alanlarındaki kitapları kapsamaktadır.

Digizeitschriften

Digital Academic Repositories (DARE)

DARE programı tüm Hollanda üniversiteleri, Hollanda Ulusal Kütüphanesi, Hollanda Kraliyet Sanat ve Bilim Akademisi (KNAW) ve Hollanda Bilimsel Araştırma Örgütü (NWO) tarafından ortaklaşa oluşturulan bir teşebbüstür. DARE; bibliyografik bilgiler, tam metin materyaller, ses ve video kayıtları dahil olmak üzere toplam 47.000 akademik makale ve diğer dijital kaynakları içermektedir.

dMags (Dijital Magazin Portalı)

Dijital Magazin Portalı, Türkçe elektronik dergilere erişim sağlamaktadır. Veritabanına internete bağlı bilgisayar, akıllı telefon ya da tabletlerden erişilebileceğiniz gibi, dMags uygulamasını indirerek (dMags Dergilik – iOS, Android) dergileri çevrimdışı olarak da okuyabilirsiniz.

Drama Online

Drama Online, 2.500 oyun metnine, 100 bilimsel esere ve pratik rehbere, Los Angeles Theatre Works tiyatrosundan gelen 360’dan fazla sesli tiyatro oyununa ve Sheakespeare’s Globe ve BBC gibi kurumlardan gelen 150 saatten fazla videoya erişim sağlamaktadır.

E-Duke Books Scholarly Collection

E-Duke Books Scholarly Collection, Duke University Press tarafından sosyal bilimler alanında yayınlanmakta olan elektronik kitaplara tam metin erişim sağlamaktadır.

E-DUKE Journals Scholarly Collections

The E-Duke Journals Scholarly Collection veritabanı sosyal ve beşeri bilimler alanlarındaki Duke University Press dergilerine tam metin erişim sağlamaktadır.

EBSCOhost

EBSCOhost, birden fazla veritabanı içermektedir. Bu veritabanından aynı anda, birden fazla veritabanı seçilerek tarama yapılabilir.

Art & Architecture Source:

Art Source veritabanı sanat, mimarlık ve ilgili konulardaki 630’dan fazla akademik dergi, 220’den fazla e-kitap ve 63.000’den fazla imaja erişim sağlamaktadır.

Academic Search Complete:

Özellikle akademik kurumlar için tasarlanmış Academic Search Complete, tüm akademik disiplinlerden, 5.300’den fazla dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Sosyal bilimler, insani bilimler, eğitim, bilgisayar bilimleri, mühendislik, dil bilim, sanat ve edebiyat, tıp vs. konularını içerir. Veritabanı içerisindeki tam metin makaleler, 1865’li yıllara kadar geriye gidebilmektedir.

Book Index with Reviews:

Book Index with Reviews includes bibliographic and full-text book reviews. It provides reviews of nearly 4 million book titles, both fiction and non-fiction, and more than 800,000 full text searchable reviews, 450,000 music titles, 200,000 DVD, over 650,000 tables of content, over 90,000 first chapters. This database can be used to find books by author, topic, popularity, and so on.

Business Source Complete:

İşletme alanındaki 10.000’den fazla bilimsel dergi ve yayına erişim sağlayan tam metin bir veritabanıdır. Pazarlama, yönetim, MIS (Bilgi Yönetim Sistemi), POM (Üretim ve Operasyon Yönetimi), muhasebe, finans ve ekonomi alanındaki tam metin dergileri içerir. Business Source Complete, 1886 yılından günümüze kadar önemli bilimsel işletme dergilerinin bibliyografik kayıt ve özetlerine de erişim sağlar.

Computers and Applied Sciences Complete:

Computers & Applied Sciences Complete covers the research and development spectrum of the computing and applied sciences disciplines. It contains collected knowledge on traditional engineering challenges & research, and is a resource for research concerning the business and social implications of new technology. CASC provides indexing and abstracts for more than 1,470 academic journals, professional publications, and other reference sources from a diverse collection. Full text is also available for more than 660 periodicals. Subject areas include the many engineering disciplines, computer theory & systems, new technologies, and social & professional context. Research is aided by the inclusion of searchable cited references for key journals.

ERIC (Educational Resource Information Center):

Eğitim alanında en önemli veritabanıdır. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesinin abone olduğu ERIC Document Reproduction Service (EDRS)’den PDF formatındaki metinlere ücretsiz erişilebilir.

EconLit:

American Economic Association tarafından geliştirilen EconLit, 1969 yılından günümüze kadar dünyada ekonomi ve ekonominin tarihi, mali teori, para teorisi ve finansal müesseseler, ekonomik gelişme, işletme, kamu maliyesi, işçi, sağlık bakımı, şehir ekonomileri, ülke çalışmaları ve resmi yönetmelikleri, bölgeler ve tarım ile ilgili makale, tez, kitap, konferans bildirileri, denemelere ait bibliyografik künye ve özetlerini verir. Ayrıca, bu veritabanı Cambridge University Press’in, Abstracts of Working Papers in Economics, Index of Economic Articles in Journals & Collective Volumes ve Journal of Economic Literature’ın kitap kritiklerinin tam metinlerini içerir.

Environment Complete:

Environment Complete offers deep coverage in applicable areas of agriculture, ecosystem ecology, energy, renewable energy sources, natural resources, marine & freshwater science, geography, pollution & waste management, environmental technology, environmental law, public policy, social impacts, urban planning, and more. Environment Complete contains more than 1,772,000 records from more than 1,660 domestic and international titles going back to the 1940s (including 1,094 active core titles) as well as more than 100 monographs. The database also contains full text for more than 600 journals, including many of the most used journals in the discipline, such as Environment (back to 1975), Ecologist, Conservation Biology, etc. Additionally, Environment Complete provides full text for more than 100 monographs, such as Encyclopedia of World Environmental History (3 volumes), Advances in Water Treatment & Environmental Management, etc.

Health Source:

Nursing/Academic Edition: Health Source: Nursing/Academic Edition provides nearly 550 scholarly full text journals focusing on many medical disciplines. This database also features abstracts and indexing for nearly 850 journals. This database is updated twice a week.

Hospitality and Tourism Complete:

Hospitality and Tourism Complete, turizm ve ağırlama alanındaki bilimsel araştırma ve sektörel haberlere ait tam metin bilgi içeren bir veritabanıdır. Geniş kapsamlı bu veritabanı, 1960’dan günümüze kadar 500 adet dergideki 470.000’den fazla kayıdı içermektedir

Humanities International Complete:

Humanities International Complete provides full-text of hundreds of journals, books and other published sources from around the world. This database includes all data from Humanities International Index more than 2,000 journals and 2 million records plus unique full text content. The database includes full-text for 670 journals. Humanities International Complete is an invaluable resource for students, researchers, and educators interested in all aspects of the humanities, with worldwide content pertaining to literary, scholarly and creative thought. Humanities International Complete is an essential collection for libraries looking to provide comprehensive coverage of the humanities with full-text content.

Humanities Source Ultimate:

Humanities Source Ultimate, binlerce tam metin dergiye, tam metin kitaba, indekslere, röportajlara, kitap incelemelerine ve daha birçok farklı formattaki kaynağa erişim sağlayan, beşeri bilimler için hazırlanmış bir veritabanıdır.

Karger E-Books

Moleküler biyoloji, genetik ve psikoloji disiplinlerini kapsayan Karger E-Books veritabanı, 1997 yılından günümüze kadar yüzlerce e-kitaptan oluşmaktadır. Bu veritabanı, tıbbi araştırmacılar ve bilim adamları için hızlı, kolay ve çevrimiçi erişim imkanı sunmaktadır.

Karger Journals

Karger Journals, tıp ve ilgili alanlarda yayınlanan bilimsel dergilere tam metin erişim sağlamaktadır.

Kids Search:

İlköğretim öğrencileri için hazırlanmıştır. Anahtar kelime veya konudan arama yapılabilen Kids Search zengin grafikli içeriğiyle kullanımı etkili ve eğlencelidir. Sanat, müzik, hayvanlar, coğrafya, sağlık, matematik, bilim, sosyal çalışmalar ve spor vb. konularda öğrencilere kolay araştırma imkanı sunar.

Legal Collection:

Legal Collection access full-text for nearly 250 of the law journals and covers legal topics such as criminal justice, international law, federal law, organized crime, medical, labor and human resource law, environment and much more.

Legal Online Kütüphane:

Legal Online Kütüphane veritabanı, hukuk alanında yayınlanmış dergi ve elektronik kitaplara tam metin erişim sağlamaktadır.

LexisNexis Academic:

LexisNexis Academic provides full-text access to over 6000 information-sources of news, business, economics, and law. This database includes news transcripts from newspapers, radio and television, as well as company reports, country profiles, court decisions and reference.

LISTA with Full Text:

Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text indexes nearly 690 periodicals, plus books, research reports and proceedings. This database also contains full text for more than 220 journals and a dozen full-text monographs including Handbook of Electronic & Digital Acquisitions (2006), Library/Vendor Relationships (2006), Journals of the Century, etc. Subject coverage includes librarianship, classification, cataloging, bibliometrics, online information retrieval, information management and more. Coverage in the database extends back as far as the mid-1960s.

Literary Encyclopedia:

Literary Encyclopedia, edebiyat, tarih, felsefe ve ilgili konularda hazırlanmış bilgilere erişim sağlayan bir referans kaynağıdır.

Literature Online

Literature Online veritabanı 355.000’den fazla İngiliz ve Amerikan şiir, tiyatro ve düzyazı çalışmalarına; edebiyat dergilerine ve danışma kaynaklarına erişim sağlamaktadır.

MLA Directory of Periodicals:

4400’den fazlası yeni indekslenmiş olmak üzere, 7100 başlık içerir. Giriş listesi, editör adresleri, telefon numaraları, faks numaraları, e-posta adresleri, yayın sıklığı, süreli yayın alanlarının tanımları, ödünç verme şekilleri, abonelik ücretleri ve adresleri, reklam bilgileri ve giriş anahatlarını verir. Bu rehber her yıl süreli yayınlarda yayınlanan makale ve kitap eleştirilerinin istatistiğini ve kaç tanesinin kabul edildiği hakkında da bilgi vermektedir.

MLA International Bibliography:

Modern Language Association tarafından 1963 yılından günümüze kadar edebiyat, dil, dilbilim, folklor konularında çeşitli formatlarda yayınlanmış kaynakların bibliyografik künyelerini içerir. MLA kapsamındaki 3700’ün üzerindeki derginin adresleri, reklam ücretleri ve yayınlanması için gerekli sunum şartlarını sağlayan MLA Directory of Periodicals’ı içerir.

MasterFILE Complete:

MasterFILE Complete, designed specifically for public libraries, provides full text for more than 1,730 general periodicals covering a broad range of disciplines, including general reference, business, education, health, general science, multi-cultural issues and much more. In addition to the full text, this database provides indexing and abstracts for more than 2,400 titles.

MEDLINE:

Tıp, hemşirelik, diş hekimliği ve veterinerlik alanında güvenilir tibbi bilgilere erişim sağlar. National Library of Medicine tarafindan oluşturulan MEDLINE’nda, 4800’in üzerinde güncel biyotip dergisi MeSH (Medical Subject Heading)konu baslıklarına göre indekslenmiştir.

Newspaper Source Plus:

Newspaper Source Plus provides cover-to-cover full-text for five national (U.S.)and 20 international newspapers, including The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London), and The Toronto Star, etc. The database also contains selected full text for more than 335 regional(U.S.) newspapers, including The Chicago Tribune, The Detroit Free Press, The Miami Herald, The Daily News (New York), and The San Jose Mercury News, etc. In addition, full text television & radio news transcripts are provided from ABC News, CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR, etc.

The Palgrave Macmillan Journals :

Palgrave Macmillan Journals, sosyal bilimler, beşeri bilimler, işletme ve ilgili konularda yayınlanmış dergilere erişim sağlamaktadır.

Peter Lang

Peter Lang veritabanı Sosyal Bilimler, Sanat ve Beşeri Bilimler alanlarındaki e-kitaplara erişim sağlar

Play With a Pro

Play with a Pro, öğretmenlerin ve müzisyenlerin klasik müzik için bilgi ve tutkularını paylaştıkları, çok sayıda video içerir. Play With a Pro’nun amacı, dünya standartlarında sanatçı ve öğretmenlerin yer aldığı klasik müzik eğitimini herkes için erişilebilir kılmaktır. Videolar, bilgisayarınızda, akıllı telefonunuzda veya tabletinizde çevrimiçi olarak izlenebilir veya indirilip çevrimdışı görüntülenebilir.
Not: Veritabanını kullanmak için kurumsal e-posta adresinizle kayıt olmanız gerekmektedir.

Professional Development Collection:

Professional Development Collection, designed for professional educators, provides a highly specialized collection of 520 high-quality education journals, including nearly 350 peer-reviewed titles. This database also contains more than 200 educational reports. Full text information in the Professional Development Collection dates as far back as 1965. In addition to full text, indexing and abstracts are provided for more than 700 journals.

PsycARTICLES:

American Psychological Association (APA) tarafından hazırlanan, genel, uygulamalı, klinik ve teorik psikoloji alanlarını kapsayan PsycArticle veritabanı, 1894 yılından günümüze tam metin erişim sağlar. Bu veritabanı, 49’u American Psychological Association (APA) ve 11’i bagli kurumlar tarafından yayınlanan 60 dergi içermektedir. Veritabanına EBSCOhost aracılığı ile erişilebilmektedir.

PsycCRITIQUES:

Amerikan Psikoloji Derneği tarafından üretilen PsycCRITIQUES psikoloji alanındaki akademik ve mesleki kitapların tam metin eleştirilerini içeren bir veritabanıdır. PsycCRITIQUES psikolojik bakış açısı ile ticari kitapların ve popüler filmlerin eleştirilerine de yer vermektedir. PsycCRITIQUES veritabanı geriye dönük 1956 yılına kadar 36,000′den fazla kitap eleştirilerini kapsamaktadır.

PsycINFO:

American Psychological Association (APA) tarafından hazırlanan PsycINFO, psikoloji ve ilgili konularda hazırlanmış 2 milyondan fazla makale, kitap, tez ve rapor özetlerine 1887 yılından günümüze erişim sağlayan bibliyografik bir veritabanıdır. PsycINFO veritabanına, EBSCOhost aracılığıyla erişilebilmektedir.

The Psychology and Behavioral Sciences Collection:

550’si hakemli dergi olmak üzere yaklaşık 575 tam metin yayına erişim sağlayan bir veritabanıdır. Bu veritabani, duygusal ve davranışsal özellikleri, psikiyatri ve psikoloji, zihinsel yöntemler, antropoloji, gözleme ve deneyime dayalı yöntemler gibi konuları içerir. Ayrıca koleksiyonda bulunan bütün dergilere tam metin erişilebildiği gibi, künye ve özet bilgilerine de erişim sağlamaktadır.

Regional Business News:

Dünyadaki haber ajanslarının bilgilerini içeren tam metin koleksiyonudur. Bu veritabanı işletme, politika, ekonomi ve diğer uluslararası haber olaylarını içeren A&G Information, Africa News Service, Inter Press Service, Resource News International, South American Business, M2 Communications, PR Newswire, Business Newswire, Canadian Corporate News, News Bytes News Network ve Phillips Business Information Highlights adlı kaynakları taramaktadır. En güncel haber koleksiyonunu korumak için adı geçen kaynakların her birinden son 30 günlük bilgi içerir. Bu veritabanına her geçen gün yüzlerce makale eklenmektedir.

Religion and Philosophy Collection:

dünya dinleri, ana mezhepler, kutsal kitap çalışmaları, din tarihi, epistemoloji, siyasi felsefe, dil felsefesi, ahlaki felsefe ve felsefe tarihi konularını içeren, kapsamlı bir veritabanıdır. Özellikle ilahiyat ve felsefe üzerine çalışan öğrenciler ve araştırmacıların kullanımına yönelik olarak, 250’den fazlası hakemli 300’den fazla dergiyi içermektedir. Veritabanı içerisinde her dergi için künye ve özetler de yer almaktadır. Tam metin erişim 1975’lere kadar inmektedir.

SAGE Journals Online

SAGE Journals Online veritabanı işletme, beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri, teknoloji ve tıp gibi birçok alanda 1.000’den fazla dergi içermektedir.

SAGE Research Methods

SAGE Research Methods veritabanı, araştırma yöntem ve teknikleri alanında hazırlanmış 750’den fazla kitap, makale, referans kaynağı ve eğitim videolarına erişim sağlamaktadır.

Serials Directory:

Serials Directory en güncellenmiş ve en doğru bibliyografik bilgiye erişimin yanı sıra, popüler süreli yayınların güncel fiyatlandırma bilgilerini de sağlar. Bu veritabanı ile gazeteler de dahil yaklaşık 212.000 Amerikan ve uluslararası dergiye, dünya genelindeki yaklaşık 108,235 e-posta ve internet adresi içeren yayınevi bilgisine, Amerikan Kongre Kütüphanesi ve Dewey Sınıflama Sistemi giriş bilgilerine erişebilmek mümkündür.

The Economist Historical Archive

The Economist Historical Archive veritabanı, The Economist dergisinin 1843-2003 yılları arasındaki sayılarına tam metin erişim sağlamaktadır.

E-PRINT Network

E-PRINT Network temelde fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, bilgisayar ve bilgi teknolojileri ile diğer disiplinlerdeki araştırmaları içerir. Yaklaşık 20 milyon sayfadan oluşan tam metin içeriğin tamamına ücretsiz olarak erişilebilir.

ERIC (Educational Resources Information Center)

A.B.D Eğitim Departmanı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (IES) tarafından desteklenmektedir. ERIC, 1966’ya kadar geriye dönük 1.1 milyon bibliyografik kayıda ve 107.000’den fazla dokümanın içeriğine tam metin erişim sağlar. (1993 – 2004 yılları arasında yayınlanmış.) (Giriş için kayıt olunması gerekir.) (ERIC tam metin dergilerine erişmek için ERIC via EBSCOhost‘u kullanınız.)

EUR-Lex – The Portal to the European Union Law

Eur-Lex veritabanı AB Resmi Gazetesi (L ve C serileri, tam metin), anlaşmaları, Avrupa Birliği Mevzuatıyla ilgili dokümanları, içtihat hukukunu, parlamento oturumlarında geçen soruları, halkı ilgilendiren dokümanları ve genişlemeyle ilgili hazırlıklara ait resmi bilgileri içermektedir. Veritabanı her gün güncellenmektedir.

Early English Books Online

Early English Books Online veritabanı, 1473-1700 yılları arasındaki İngilizce kitaplara tam metin erişim sağlar. Koleksiyon İngiliz edebiyatı, tarih, felsefe, teoloji, müzik, güzel sanatlar, eğitim, matematik ve fen alanlarını kapsar.

Electronic Databases

Bu sayfa AB Vergi Sistemi ve Gümrük Birliği ile ilgili tam metin veritabanlarını içermektedir. Bunlar; BTI (Binding Tariff Information), ECICS (European Customs Inventory of Chemical Substances), QUOTA (Tariff quotas and ceilings), TARIC (Integrated Community Tariff), TRANSIT (Transit Customs Offices, MRN Follow-up Information), VIES (VAT Information Exchange System) dir.

Electronic Library of Mathematics

ELM matematik alanındaki online dergileri, makaleleri, monografları ve diğer elektronik kaynakları içerir. Bütün materyaller elektronik formattadır ve genellikle giriş ücretsizdir.

The Electronic Mathematics Archiving Network Initiative (EMANI)

EMANI, matematik alanında farklı yayıncılara ait 100 dergiye ücretsiz erişim imkanı sağlar. Elektronik olarak yayınlanan dergilerin yanı sıra geriye dönük olarak elektronik ortama aktarılan (Springer-Verlag firması tarafından 1869 yılından beri yayınlanan “Mathematische Annalen” gibi) dergileri de içerir.

Electronic Media Catalog

Electronic Media Catalog elektronik olarak üretilen, internet ve CD-ROM yoluyla erişilebilen (basılı ve mikrofilm hariç) süreli yayınların listelerini ve EBSCO’nun yayın veritabanını içermektedir.

Elsevier E-Books

Elsevier Yayınevine ait, kimya mühendisliği, bilgisayar bilimleri, mühendislik, materyal bilimi, matematik, fizik ve astronomi konularında, 1995-2007 basımlı kitaplara; moleküler biyoloji, genetik, kimya, biyokimya, finans ve psikoloji konularında 1995 – 2010 basımlı kitaplara; işletme, yönetim, turizm ve otelcilik konularında ise 2007 öncesi ile 2007-2010 basımlı kitaplara erişim sağlanmaktadır. Elsevier Yayınevi’ne ait elektronik kitaplara ScienceDirect dergileri ile aynı arayüzden erişim sağlanmaktadır: http://www.sciencedirect.com/ Belirtilen URL adresindeki konu başlıkları altında yeşil renk “book” ibareli kitaplara tam metin erişilebilmektedir. Online kütüphane kataloğunda (BLISS) tarama yapılarak da e-kitaplar görülebilir.

Emerald

Emerald veritabanı; mühendislik, uygulamalı bilimler ve teknoloji alanlarında spesifik konuları içeren dergilerin yanı sıra kütüphane, bilgi hizmetleri, işletme ve yönetim alanlarında da önemli dergileri içerir.

EndNote

EndNote Web, bibliyografik bir yönetim yazılımıdır. Aynı zamanda referans yönetim yazılım paketi olarak da tanımlanmaktadır. Makale yazımlarında, referansları oluşturmak için kullanılmaktadır. Web of Science veritabanı içinde bu yazılımdan faydalanabilirsiniz.

Encyclopaedia Britannica Online

1768 yılında yayınlanmaya başlayan Encyclopaedia Britannica’nin elektronik versiyonu olan Encyclopaedia Britannica Online, 300.000’den fazla web sayfası, 118.000 makale, 2000 video klip, ses kayıtları, animasyonlar, fotoğraflar, resimler, ülkelerin harita ve bayraklarını içermektedir. Encyclopaedia Britannica Online ara yüzünden Merriam-Webster Dictionary & Thesaurus’a da erişim sağlanabilmektedir.

Encyclopedia of Computational Mechanics

Encyclopedia of Computational Mechanics, mühendislik ve ilgili alanlarda hazırlanmış kapsamlı bir koleksiyona tam metin erişim sağlamaktadır.

Ergonomics Abstracts Online

Ergonomics Abstracts Online, iş bilimi, iş tasarımı, iş sağlığı, psikoloji, fizyoloji, biyomekanik, mühendislik, çevre ve mimarlık alanlarında yayınlanmış dergi, kitap, rapor ve bildirilerin özetlerine erişim sağlayan bibliyografik bir veritabanıdır.

Euromonitor Passport

Euromonitor Passport ülkeler, tüketiciler ve endüstri kuruluşları için istatistikler, pazar araştırma raporları, şirket profilleri, ekonomi haberleri ve çeşitli bilgi kaynakları içeren tam metin bir veritabanıdır. İşletme, ekonomi, pazarlama, müşteri davranışları, istatistik ve turizm alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için temel bir kaynaktır.

Factiva

Factiva bir haber ajansı veritabanıdır. Dow Jones, Reuters Newswires ve The Wall Street Journal`a erişim sağlar. Makaleler,dünya çapındaki 4000`den fazla Reuters ve Dow Jones gazetecilerinden toplanır. Ayrıca Factiva, 900`den fazla İngilizce olmayan kaynaklara ve şirket haberlerine erişim sağlar. Yaklaşık 300.000 şirket kodlarıyla bütün dünya menkul kıymetleri borsalarını bir araya getirerek listeler. Not: Netscape browser ile kullanımı tavsiye edilmez.

FirstGov For Science

FirstGov For Science, Amerika Birleşik Devletlerinin resmi bilimsel kuruluşlarındaki bilgi kaynaklarına erişim sağlar. Bu veritabanı, bu kuruluşlar tarafından seçilmiş her biri kendi alanının en iyisi olan, güvenilir bilgi kaynaklarını içermektedir. Bu bilgi kaynakları makaleleri, toplantı tutanakları ve teknik raporların veritabanları ile seçilmiş bilimsel web sayfalarını içerir. Bu web sayfaları ve veri tabanları, tarama ekranında birlikte veya ayrı ayrı taranabilir. Ayrıca FirstGov for Science veritabanında eğitime yardımcı web sayfaları da bulunmaktadır.

Free Patents Online

Amerika Birleşik Devletlerine ait patentlerin tam metinleri, anahtar kelime veya patent numarasına göre 1976 yılından günümüze kadar taranabilir. Görüntülere PDF ve TIFF formatında erişilir.

GATT Digital Library

GATT elektronik kütüphanesi, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ile ilgili bilgi ve dokümanlara erişim sağlar. GATT (General Agreement on Tariffs an Trade), 1947-1994 yıllarında üye ülkeler arasındaki ticari engellerin kaldırılmasını ve uluslararası ticareti destekleyen bir kuruluştur. Bu elektronik kütüphane, Stanford Üniversitesi Kütüphaneleri ve Akademik Bilgi Kaynakları (SULAIR) ile Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’nün ortaklığıyla oluşturulmuştur. (Veritabanına giriş ücretsizdir ama kullanıcıların kayıt olmaları gerekir.)

The Genealogist

The Genealogist veritabanı İskoçya, Galler, İngiltere gibi Britanya ülkelerinin doğum, evlilik ve ölüm kayıtları, İngiltere ve Galler’in 1841-1911 yılları arası nüfus sayımları, kilise kayıtları, vasiyetnameler, askeri kayıtlar, uluslararası yazışmalar, üniversite ve kolej kayıtları gibi eğitim belgeleri ile aile ve soy kayıtları gibi çeşitli dokümanları içermektedir.

Not: Bu veritabanına, çalışma saatleri içinde, Merkez Kampüs Kütüphanesi Referans Salonu’nda yer alan bilgisayarı kullanarak erişim sağlayabilirsiniz. Lütfen Genealogist Veritabanı’nı kullanmak için Referans Birimi’nden randevu alınız.

Telefon: 290 16 98

E-posta: reference@bilkent.edu.tr

Global Books in Print

İngiliz dilinde yayınlanmış olan kitap, kaset ve videoların hala yayımlanıp yayımlanmadığı hakkında bilgi veren bir veritabanıdır. Buna ek olarak, bazı girişler tam metin olarak kritiklere bağlantılar (linkler) sağlar. Ayrıca, bu veritabanı 6.000’in üzerinde yazar hakkında özet şeklinde biyografik bilgi içerir.

Global Development Finance – GDF Online

GDF Online devlet ve devlet garantili borçları World Bank Debtor Reporting Sistemine rapor olarak sunan 138 ülke ile ilgili istatistiki verileri içerir. Bu veritabanı dış borç stoklarını ve akışlarını, temel ekonomik toplamları ve temel borç oranlarını, yeni taahütleri, uzun süreli borç birleşimlerini, borç yeniden yapılanmasını, borç hizmet tahminlerinin ortalamalarını kapsamaktadır. Veri sonuçları yıllara göre görüntülenebilir ve şemalandırılabilir. Ayrıca bu veritabanı, excel standart formatında ihracat veri opsiyonlarını da verir.

Global Financial Data

Global Financial Data; borsa tarihi, mali ve ekonomik veriler içeren bir kaynaktır. GFD veritabanı 200’den fazla ülkenin orjinal kaynaklardan temin edilen 8500’den fazla güncel ve tarihi verilerini içermektedir.

Guide to South Africa’s Struggle for Democracy: anti-apartheid periodicals, 1960 – 1994

Yaklaşık 40 dergi çok geniş bir listeden seçilmiştir. Bu dergiler, sendika, din, sağlık, kültür ve cinsiyet gibi çeşitli konuları içerir.

HeinOnline

HeinOnline veritabanı, genellikle Amerikan hukuk sistemine ilişkin dergilerde yer alan makalelere tam metin erişim sağlar. Ayrıca, Amerika dışında Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’da basılan dergiler de yer alır. İçerdiği tüm dergilere 1. sayıdan itibaren erişim sağlanır. Bu veritabanında yer alan temel koleksiyonlar: Hukuk Dergileri Koleksiyonu, Federal Mahkeme Kayıtları, Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler, Yüksek Mahkeme Kararları.

HighWire: Free Online Full-text Articles

Stanford Üniversitesi Kütüphanesi’ne ait HighWire Press, özellikle fen, teknoloji ve tıp konularına odaklanmış akademik dergileri içeren elektronik bir yayıncıdır. Aynı zamanda uzman kurumlara ve ticari yayıncılara ait birçok dergiyi de destekler. HighWire tarafından arşivlenen dergilerin çoğu, belirli bir ambargo süresinden sonra tam metin olarak ücretsiz erişime açılır.

Hiperkitap

Hiperkitap biyoloji, kimya, matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, işletme, ekonomi, eğitim, teknoloji, mühendislik, güzel sanatlar, mimarlık, tarih, felsefe, psikoloji, din, politika, dil ve edebiyat, hukuk, müzik, sağlık bilimleri ve ilgili alanlarda yayınlanmış 10.000’den fazla elektronik kitaba tam metin erişim sağlayan Türkçe içerikli bir elektronik kitap veritabanıdır.

Historical Abstracts with Full Text

1.700’den fazla derginin indeksini ve özetini içerir. America: History and Life’da indekslenen dergiler, doğrudan Amerikan tarihine yöneliktir. İçerdiği makaleler 1964 yılına kadar uzanır. Türkçe dergiler de dahil olmak üzere tarih konusunda bir çok dilde yayınlanmış dergileri kapsar. Historical Abstracts’ daki dergilerin künyelerinin tarihleri 1955’lere kadar uzanır.

HukukTürk

HukukTürk veritabanı Yargıtay Kararlarına, Danıştay Kararlarına, Anayasa Mahkemesi Kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Kararlarına, T.C. Mevzuatına, Türk Hukuk Bibliyografyasına, T.C. Resmi Gazete ve T.C. Kanun Tasarılarına erişim sağlamaktadır.

Human Relations Area Files (HRAF)

eHRAF World Cultures, kültürel ve sosyal hayatın her alanını kapsayan etnografik koleksiyonlar içerir.
eHRAF Archaeology, dünyada tarih öncesinde yer almış toplumlar, etnik gruplar ve kültürlere ait arkeoloji bilgilerini içermektedir.

Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 (H.W. Wilson)

Beşeri ve Sosyal Bilimler alanlarında 1.200’e yakın süreli yayın, 1,300.000’den fazla kayıt ve 240.000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

ICPSR (Inter-University Consortium for Political and Social Research)

Michigan Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü içinde yer alan politik ve sosyal araştırmalar için üniversitelerarası konsorsiyumu simgeler. Sosyal bilimler konusunda bilgisayara aktarılmış dünyadaki en geniş veri arşivine erişim sağlar.

IEEE/ IEE Electronic Library (IEL)

IEEE Xplore veritabani; IEEE’nin kurum içi raporlarına, bilimsel dergilere, magazinlere, konferans tutanaklarına (1988 yılından itibaren tüm arşivine, 1950’ye kadar geriye dönük seçilmiş içeriklerine) ve bütün güncel IEEE standartlarına tam metin erişim sağlar.

Index Islamicus Online (BRILL)

Müslüman dünyasının inanç, toplumlar, kültürler, diller ve tarih gibi birçok farklı alanında bir danışma kaynağıdır. Müslümanlar hakkında 1906’dan günümüze kadar gelen bilgileri içeren veritabanı, üç ayda bir güncellenmektedir.

INIS Database

Uluslararası Nükleer Bilgi Sistemi (INIS), nükleer bilim ve teknolojinin barışcıl amaçlarla kullanılması konusunda dünya çapında yayınlanmış bilimsel ve teknik yayınları içeren bir bilgi kaynağıdır. INIS veritabanı, 1970’den günümüze yaklaşık 2.4 milyon bibliyografik kaydı İngilizce abstraktları ile birlikte içeren ve haftalık olarak güncellenen bibliyografik bir veritabanıdır.

IOP(Institute of Physics) Electronic Journals

ANKOS Kütüphane Konsorsiyumu aracılığıyla abone olunan Institute of Physics dergilerine erişim sağlar.

ISI Conference Proceedings Citation Index

ISI Conference Proceedings Citation Index, 1990 yılından günümüze kadar fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında düzenlenmiş önemli uluslararası konferans, sempozyum, seminer, kongre ve çalıştaylara Web of Knowledge veritabanı üzerinden erişim sağlamaktadır.

ISI Emerging Markets

ISI Emerging Markets; Asya, Latin Amerika, Doğu Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’deki gelişmekte olan piyasalar için 500’den fazla kaynağın, güncel ve geniş kapsamlı ülke ve şirket bilgilerini sağlar. Ülkelere göre düzenlenmiş olan bu kaynak ülke profillerini; makroekonomik istatistikleri, tahminleri ve analizleri ; para ve sermaye piyasalarının, şirketlerin ve endüstrilerin raporlarını; döviz kurlarını; analist raporlarını ve iş dünyası ile ilgili haberleri içerir.

Muscle and Motion Strength Training

Muscle and Motion Strength Training; kas, hareket ve fitnes konularında dört binden fazla 3D video, ipucu ve teori içeren profesyonel ve etkileşimli, anatomi ve egzersiz veritabanıdır.

Not: Giriş yapmak için lütfen aşağıdaki kullanıcı adı ve şifreyi kullanınız.

Kullanıcı adı: uni12@free.com

Şifre: 123

Web of Science

Social Sciences Citation Index (1980-günümüze):

Sosyal bilimler alanındaki çalışma raporları ile makalelerin özet ve referans bilgilerini içerir. Ayrıca bu veritabanı yazar ve makale atıf sayılarını da verir. (Bir makaleye kaç defa atıf yapıldı, makaleye nerede atıf yapıldı, makaleye kimler atıf yaptı vb.)

Science Citation Index (1980-günümüze):

Fen bilimleri alanındaki çalışma raporları ile makalelerin özet ve referans bilgilerini içerir. Ayrıca bu veritabanı yazar ve makale atıf sayılarını da verir. (Bir makaleye kaç defa atıf yapıldı, makaleye nerede atıf yapıldı, makaleye kimler atıf yaptı vb.)

Arts and Humanities Citation Index (1980-günümüze):

Güzel sanatlar ve insani bilimler alanındaki çalışma raporları ile makalelerin özet ve referans bilgilerini içerir. Ayrıca bu veritabanı yazar ve makale atıf sayılarını da verir. (Bir makaleye kaç defa atıf yapıldı, makaleye nerede atıf yapıldı, makaleye kimler atıf yaptı vb.)

Journal Citation Reports:

Bilim, teknoloji ve sosyal bilimler alanında yayınlanmakta olan 7,500 akademik ve teknik derginin atıf bilgilerini kullanarak, dergileri değerlendirme ve karşılaştırma olanağı sunan bir veritabanıdır. Bununla beraber dergilerin etki faktörleri ve araştırma performansı ölçümleri hakkında bilgi vermektedir.

IMF E-Library

IMF E-Library, IMF’e ait Balance of Payments, Direction of Trade, Government Finance Statistics ve International Financial Statistics gibi istatistiki kaynaklara erişim sağlamaktadır.

Index Islamicus Online (BRILL)

İslam dünyası ile ilgili tüm konu alanlarını kapsayan yayınların uluslararası sınıflandırılmış bibliyografik bilgilerine, farklı Avrupa dillerinde erişim sağlanmaktadır.

International Studies Encyclopedia Online

International Studies Association (ISA) tarafından yayınlanan International Studies Encyclopedia Online, uluslararası ilişkiler ve ilgili alanlarda hazırlanmış 400’ün üzerinde hakemli makaleye tam metin erişim sağlamaktadır.

iThenticate

iThenticate programı, akademisyenlerin, editörlerin ve hakemlerin; tez, makale ya da draftlarını 20 milyarın üzerinde web sayfası; önemli akademik dergi ve konferans bildirilerinden seçilmiş 116 milyondan fazla makale ve kritiklerden oluşan veritabanı ile karşılaştırarak benzerlik analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

JSTOR

Aşağıdaki konuları içeren dergilerin eski sayılarına erişim sağlar: Antropoloji, Amerika ve Asya Etüdleri, Ekoloji, Ekonomi, Eğitim, Maliye, Fen, Tarih, Edebiyat, Matematik, Felsefe, Siyasal Bilimler, Nüfus Etüdleri, Sosyoloji ve İstatistik. JSTOR, dergilerin güncel sayılarını içermez fakat günümüzden 2-5 yıl öncesine kadarki dergilerin bütün sayılarını kapsar.

JoVE (Journal of Visualized Experiments)

JoVE (Journal of Visualized Experiments), PubMed’ de indekslenmiş dergilerde yayınlanan biyoloji, tıp, kimya ve fizik alanındaki araştırmalara video formatında erişim sağlamaktadır.

JURIS

Juris, Alman hukuku ve Avrupa Birliği hukuku alanında mahkeme kararları, yasalar, adli kararlar, sözleşme kararları ve emsal karar örneklerini kapsayan 25 milyondan fazla yayına erişim sağlamaktadır.

Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası

Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm mevzuat bilgileri güncellemeleriyle birlikte, 62 ana mevzuat ve Resmi Gazetesini içerir. Ayrıca Anayasa mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları, Kanunlar Külliyatı, Gümrük ve Avrupa Birliği mevzuatı ile Belediyeler mevzuatı yer alır.

Kluwer Arbitration

Kluwer Arbitration uluslararası tahkim araştırması için çevrimiçi bir kaynaktır. International Council for Commercial Arbitration (ICCA) ve Institute for Transnational Arbitration (ITA) gibi tahkim alanında çalışmalar yapan organizasyonların yardımı ile hazırlanmış koleksiyona erişim sağlar.

Kluwer Electronic Journals

Fen, teknoloji, insani bilimler ve hukuk gibi konuları içine alan 750’den fazla Kluwer dergisinin tüm içeriğine erişim sağlar.

Kluwer Law Online

Kluwer Law Online veritabanı, hukuk ve ilgili alanlarda yayınlanmış 21 akademik dergi ve 58 danışma kaynağına tam metin erişim sağlamaktadır.

L’Année Philologique

L’Année Philologique, eski Yunan ve Roma uygarlıklarının tüm yönleri ile ilgili bilimsel çalışmalarını içeren bir bibliyografik veritabanıdır. Konusu; Yunan ve Roma tarihi, sanat, arkeoloji, felsefe, din, mitoloji, müzik ve bilim olmak üzere Yunan ve Latin edebiyatı dilbilimidir.

Legalbank (Yargı Kararları ve Mevzuat Bankası)

Legalbank, mevzuatlara, yönetmeliklere, tebliğ ve yüksek mahkeme kararlarına erişim sağlamaktadır.

Letters Of Charles Dickens

InteLex tarafından yayınlanan Letters of Charles Dickens veritabanı, Charles Dickens’ın 1820-1870 yılları arasında yazdığı mektuplara tam metin erişim sağlamaktadır.

LexisNexis Academic

LexisNexis Academic veritabanı, 6000’den fazla haber, işletme, ekonomi, hukuk ve referans kaynağına tam metin erişim sağlamaktadır. LexisNexis Academic, gazeteleri, radyo ve televizyon haber metinlerini, şirket raporlarını, ülke profillerini, mahkeme kararlarını, davaları ve bibliyografik bilgiler veren referans kaynaklarını içermektedir.

Lexpera

Lexpera hukuk veritabanı mevzuat, içtihat, yorum, sözleşme örnekleri, makaleler ve tam metin hukuk kitaplarına erişim sağlamaktadır.

Lextenso

Lextenso hukuk veritabanı aşağıdaki 21 Fransızca dergi ve bu dergilerin arşivlerine erişim sağlamaktadır.

 • Bulletin Joly Bourse
 • Bulletin Joly Entreprises en Difficulté
 • Bulletin Joly Sociétés
 • Cahiers Sociaux
 • Defrénois
 • Flash Defrénois
 • Gazette du Palais
 • L’Essentiel Droit de la famille
 • L’Essentiel Droit bancaire
 • L’Essentiel Droit des Assurances
 • L’Essentiel Droit des contrats
 • L’Essentiel Entreprises en Difficulté
 • L’Essentiel Immobilier et Urbanisme
 • L’Essentiel Propriété Intellectuelle
 • Les Cahiers de l’Arbitrage
 • Nouveaux Cahiers du Conseil Constitution
 • Petites Affiches
 • Revue des Contrats
 • Revue du Droit Public
 • Revue Française de Finances Publiques
 • Revue Générale du droit des Assurances

Press Reader

Press Reader 92 ülkeden, 48 dilde, 1.700’den fazla günlük gazeteye ve bu gazetelerin son 60 günlük arşivlerine tam metin erişim sağlamaktadır.

Loeb Classical Library

Loeb Classical Library veritabanı, Klasik ve Geç Antik Dönem’den Yunanca ve Latince metinlerin orijinallerine ve İngilizce çevirilerine elektronik olarak erişim sağlamaktadır.

Mary Ann Liebert

Mary Ann Liebert veritabanı, biyomedikal araştırmalar, yaşam bilimleri, biyoteknoloji, klinik tıp, çevre bilimleri, mühendislik, psikoloji, hukuk, eğitim ve ilgili alanlarda yayınlanmış hakemli dergilere tam metin erişim sağlamaktadır.

(MathSciNet) Mathematical Reviews on the Web

Matematik alanında dünyadaki en geniş veritabanıdır. Bu veritabanı, 190’ın üzerindeki dergide 119.000’den fazla çevrimiçi makalenin tam metinlerine erişimi sağlar. Tam makalelere erişim, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesinin aboneliğinin bulunmasına bağlıdır.

Mendeley

Mendeley Institutional Edition, araştırmacıların araştırmalarını yönetmelerine ve geliştirmelerine, diğer araştırmacılar ile çevrimiçi işbirliği yapabilmelerine ve yapılmış olan son araştırmaları keşfetmelerine yardımcı olurken, bir kaynakça yönetim aracı ve akademik sosyal ağ hizmetini kurumlara yönelik sunan bir araçtır.

Mendeley Instituational Edition kurumsal kullanıma sahip olmanız için https://www.mendeley.com web adresinden “create free account” bağlantısına tıklayarak Bilkent uzantılı mail adresiniz ile kayıt olup;
Bilkent Üniversitesi Kurumsal Grubu sayfasındaki “join this group” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Böylece 5GB kişisel depolama alanı, sınırsız kapalı grup kurma özelliği, gruplarda 25 kişiye kadar üyelik
imkanlarından faydalanabilirsiniz.

Mevzuat Bilgi Sistemi

A Turkish legal research database. (In Turkish only)

Morgan & Claypool E-Books

Morgan & Claypool E-Books

Morgan & Claypool Synthesis E-Book I-II Collections mühendislik ve bilgisayar bilimleri konulu elektronik kitaplara erişim sağlamaktadır.

Max Planck Encyclopedia Of Comparative Constitutional Law

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law veritabanına abone olmuştur.

Max Planck Encyclopedia of Public International Law

Max Planck Encyclopedia of Public International Law (MPEPIL) Uluslararası Kamu Hukuku alanında her yönüyle kapsamlı hakemli makaleleri içeren analitik bir kaynaktır.

NBER (National Bureau of Economic Research) Working Papers

Bu veritabanı, NBER araştırmacılarının sonuçlarını ilk olarak yayınladıkları yerdir.

Nature Masterclasses

Nature Masterclasses, bilimsel yazı ve yayıncılık alanında hazırlanmış online derslere erişim sağlamaktadır. 15 farklı modülde, Nature dergisi editörleri tarafından verilen dersler, bilimsel yayınlama sürecini kapsar. Platformun kullanımı için kişisel üyelik yapılması gerekmektedir.

Nature Publishing Group:

Nature Publishing Group; kimya, fizik, moleküler biyoloji, genetik ve tıp alanında yayınlanmış bilimsel dergilere tam metin erişim sağlayan bir veritabanıdır.

Naxos Music Library

Naxos Music Library, çevrimiçi erişilebilen, en zengin klasik müzik koleksiyonlarından biridir. 140.000 eserden oluşan ve sürekli büyüyen koleksiyon, Müzik Kütüphaneleri Derneği yayını olan \”Temel Müzik Kütüphanesi\” referans alınarak oluşturulmaktadır. Basit ve gelişmiş arama özellikleriyle kullanımı kolay olan Naxos Music Library\’nin kullanımı için özel bir yazılım gerekmemektedir.

Nomos Online Premium

Nomos Online Premium veritabanı kamu hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku ve ilgili alanlarda yayınlanmış elektronik kitaplara erişim sağlamaktadır.

Official Document System of the United Nations

Birleşmiş Milletler Resmi Belgeler Sistemi (ODS), Birleşmiş Milletler’e ait dokümanlara internet üzerinden tam metin erişim sağlar. Bu dokümanlar BM parlamentosuna ait belgeleri, karar ve hükümlere ait ön çalışmaları içerir.

Online Books Page

12.000 tam metin kitap içerir.

Optics InfoBase

Optics InfoBase veritabanı Optics Society of America tarafından optik, fonotik ve ilgili alanlarda yayınlanmış akademik dergilere ve konferans bildirilerine erişim sağlamaktadır.

OverDrive

OverDrive çeşitli elektronik kitap, sesli kitap, müzik ve videolara erişim sağlayan dijital bir platformdur.

Ovid Journals

Ovid e-dergi platformu Arteriosclerosis, Arteriosclerosis and Thrombosis: A Journal of Vascular Biology, Arteriosclerosis, Thrombosis & Vascular Biology, Cornea, Current Opinion in Obstetrics & Gynecology, Current Opinion in Oncology, Journal of Immunotherapy, Neurology, Neurology Clinical Practice, Neurology Genetics, Neurology Neuroimmunology & Neuroinflammation dergilerine erişim sağlamaktadır.

Oxford Art Online

Grove Art Online, The Dictionary of Art’ın (1996, 34 cilt) tam metnine web üzerinden, yıllık yeni materyal ve metin güncellemeleri, kapsamlı görüntü bağlantıları ve bir online referans kaynağının mümkün kıldığı incelikli arama avantajlarıyla erişim sağlar. Grove Art Online’nın bütün dünyadaki çeşitli galeri ve müzelerde sergilenmekte olan önemli sanat eserlerine 40.000’den fazla bağlantısı bulunmaktadır. Grove Art Online, dünyanın önde gelen kültürleri, ülkeleri, şehirleri, kasabaları ve bölgelerinin sanatsal gelenekleri konusunda rehberiniz olarak önemli arkeolojik alanları, abideleri ve binaları kapsamaktadır. (Grove Art Online Web sayfasından)

Oxford Bibliographies Online

Oxford Bibliographies Online veritabanı, Amerikan edebiyatı, İngiliz edebiyatı, sinema, medya araştırmaları, ortaçağ araştırmaları, İrlanda edebiyatı ve ilgili alanlarda hazırlanmış açıklamalı bibliyografyalara erişim sağlayan bir referans kaynağıdır.

Oxford Dictionary of National Biography

The Oxford Dictionary of National Biography ilk dönemlerden 2000 yılına kadar Britanya Adaları’nın tarihine yön veren yaklaşık 50.000 kişinin biyografisini içerir. Bu veritabanı, Dictionary of National Biography’nin ilk 33 cildinin tam metnine online erişim sağlar.

Oxford English Dictionary (OED)

1000 yıllık süreci kapsayan, yarım milyondan fazla İngilizce kelimenin şimdiki ve geçmişteki anlamını, tarihini, telaffuzunu veren ve konusunda otorite kabul edilen bir rehber niteliğindedir. Bu rehber klasik literatürden film senaryolarına kadar uluslararası dil kaynaklarından alınan 2,5 milyon cümleyi örnek göstererek kullanımını anlatır. Avustralya ve Yeni Zelanda’dan Karaiblere; Kuzey Amerika’dan Güney Afrika’ya kadar konuşulan İngilizce kelimeleri kapsar. Uluslararası Fonetik Alfabesini kullanarak telaffuzları gösterir ve etimolojik analizlerin en iyisini sunar.

Oxford Music Online

Müzisyenler, müzik tanımları, enstrümanlar, müzik türleri hakkında ansiklopedik tarzda girişlerin yapıldığı bir kaynaktır. Çevrimiçi versiyonu 29 basılı cildin tümünü kapsar ve düzenli olarak güncellenmesine devam edilir. Bu 2. edisyon hakkında daha fazla bilgi almak için “A Letter from the Editors”e bakınız. İlk edisyonun basılı versiyonuna Merkez Kütüphanenin Referans Salonundan erişilebilir. ( Ref/ML100.N48 1980 ).

Oxford Reference Online

Oxford Reference Online, tanınmış 100 sözlük ve referans kitapları ile bir ansiklopedi içerir. Bu kaynaklar kitap adı ve konu başlıkları altında taranabilir. Oxford Reference Online Genel Referans, Bilim ve Tıp, İnsani Bilimler, Sosyal Bilimler ve İşletme konularını geniş anlamda kapsayarak sunan bir veritabanıdır.

Oxford Research Encyclopedia of Literature

Oxford Research Encyclopedias of Literature edebiyat, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve ilgili alanlarda yayınlanmış makalelere erişim sağlamaktadır.

Oxford Scholarship Online

Oxford Scholarship Online veritabanı biyoloji, işletme ve yönetim, klasik çalışmalar, ekonomi ve finans, tarih, hukuk, dilbilimi, edebiyat, matematik, felsefe, fizik, siyaset bilimi, psikoloji, din, sosyal çalışmalar ve sosyoloji konularını kapsayan Oxford University Press e-kitaplarına erişim sağlar.

Oxford University Press Journals Online

Oxford University Press, dünyadaki seçkin dergi yayıncılarından birisidir. Bu veritabanı; Arkeoloji, Biyoloji, Tarih, Dil, Hukuk ve Tıp konularında 150’nin üzerinde dergiye tam metin erişim sağlar.

Periodicals Archive Online

Periodicals Archive Online, sanat, sosyal ve beşeri bilimler alaninda 1770-1995 yıllarını kapsayan tam metin bir veritabanıdır. 500 den fazla dergiyi kapsayan Periodicals Archive Online veritabanı, tarih, edebiyat,felsefe, din, arkeoloji, güzel sanatlar, psikoloji ve ilgili konularda 12 milyondan fazla makaleye tam metin erişim sağlamaktadır.

Philosopher’s Index

Philosopher’s International Center tarafından yayınlanan The Philosopher Index’i ve 200’den fazla felsefe alanındaki dergiyi 1904’den günümüze kadar kapsayan tam metin felsefe veritabanıdır.

Philosophy Documentation Center

Philosophy Documentation Center veritabanı, felsefe, uygulamalı etik, ilahiyat ve ilgili alanlarda yayınlanan akademik dergilere, seri kitaplara, konferans bildirilerine erişim sağlamaktadır.

PhilPapers

PhilPapers veritabanı felsefe ve ilgili alanlarda yayınlanmış bilimsel kitaplara, makalelere, açık erişimli arşivlere ve kişisel web sayfalarına erişim sağlamaktadır.

Project Muse

Project Muse veritabanı; insani bilimler, sanat ve sosyal bilimler alanında yayınlanmış 389 dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.

Project Muse Books Collection

Project Muse Books Collection, felsefe, din, edebiyat, tiyatro, sahne sanatları ve ilgili konularda, 2010 – 2016 yılları arasında yayınlanmış elektronik kitaplara erişim sağlamaktadır.

ProQuest Dissertations and Theses

Doktora ve master tezlerinin künyelerine ve tam metinlerine erişim sağlar. 1980 yılından sonra basılan tezlerin hem künyelerini hem de yazarları tarafından yazılan 350 kelimelik özetlerini içerir. 1988 yılından sonraki master tezleri ise 150 kelimelik özet içermektedir.

PubMed

Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından geliştirilen PubMed, MEDLINE dahil biyomedikal dergilerine, fen bilimleri dergilerine ve bibliyografik atıflara erişim sağlamaktadır. PubMed tıp, hemşirelik, sağlık hizmetleri, klinik öncesi bilimler, diş hekimliği ve veteriner hekimlik alanlarındaki aramalarınızda, alıntılara ve özetlere kapsamlı bir şekilde hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Kampüs içinden ya da dışından, kütüphanemize tanımlanan, özel url adresini taramalarınızda kullanabilirsiniz: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?holding=itrbullib

Özel URL nedir?

PubMed bibliyografik bir veritabanıdır. Ancak Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’ne tanımlanan özel url adresinden tarama yaptığınızda, aranılan kaynaklar kütüphanemizde mevcut ise; ekranın sağ bölümünde Bilkent Üniversitesi Simgesi’ni görebilir, ihtiyacınız olan kaynakları full text olarak indirebilirsiniz.

PubSpace

NASA tarafından finanse edilen araştırmalar sonucunda yazılan dergi makalelerine ve diğer araştırma yayınlarına ücretsiz erişim sağlamaktadır.

Qirim Haber Ajansi

Qirim Haber Ajansı, Kırım ve Tatarlar hakkında bilgi alışverişinde bulunulması ve bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili iletişim kurulmasını sağlar. Bu e-bülten Türkçe ve Rusca olarak sosyal yaşam, din, ekonomi ve siyaset, turizm, insan hakları vb. konuları içermektedir.

RAPID

Avrupa Komisyonu Hükümet Sözcüsü tarafından sunulan RAPID veritabanı AB ile ilgili tüm resmi aktiviteleri ve günlük haberleri içeren bir servistir. 1985’ten beri çıkan tüm basın duyurularının çoğunu en az iki dilde; İngilizce ve Fransızca olarak sunan RAPID NG veritabanı diğer Avrupa Kurum ve Kuruluşlarının bazı basın duyurularını, özellikle Avrupa Konseyi, Bakanlar Konseyi, Adalet Divanı, Sayıştay, Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesi’nin basın duyurularını da içermektedir.

Reaxys

Reaxys veritabanı; organik ve inorganik kimya, malzeme bilimleri, çevre sağlığı ve güvenliği alanlarında web tabanlı çözümler sunmaktadır.

Rosetta Stone Library Solution

Rosetta Stone veritabanı, 30 farklı dilde okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik bir dil öğrenme aracıdır. Rosetta Stone mobil uygulamasına nasıl giriş yapabilirim?

The Royal Society of Chemistry E-Books

The Royal Society of Chemistry E-Books, kimya ve ilgili alanlarda yayınlanmış elektronik kitaplara tam metin erişim sağlar.

The Royal Society of Chemistry Journals

The Royal Society of Chemistry Journals, kimya ve ilgili alanlarda yayınlanmış dergilere ve dergi arşivine tam metin erişim sağlar.

SIAM Journals Online

Society for Industrial and Applied Mathematics’in online dergileri uygulamalı matematik ve bilgisayar bilimleri ve mühendislik konularını içermektedir.

Science Direct

Science Direct veritabanı fen bilimleri alanındaki dergilerin tam metinlerine erişim sağlar ve 1800’den fazla dergiyi kapsar. Ayrıca bu veritabanı, web üzerinde güvenilir bilimsel siteleri tarayan Scirus isimli yeni bir web tarama hizmetini de kullanıcılarına sunar. Daha önce Academic Press/Ideal tarafından yayınlanan dergilere Science Direct veritabanı altından erişilir.

Science Online

American Association for the Advancement of Science (AAAS) tarafından 1883’ten beri yayınlanmakta olan Science disiplinlerarası haftalık bir bilim dergisidir. Science Online temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimleri alanlarında 1996’dan günümüze erişim sağlamaktadır.

Scirus

Scirus is a comprehensive internet-based science-specific search engine. Supported by Elsevier. Driven by the latest search engine technology, Scirus searches over 450 million web pages, enabling you to pinpoint quickly scientific, scholarly, technical and medical data on the web, find the latest reports, peer-reviewed articles, patents, pre-prints and journals.

Scopus

Bilim, teknik, tıp ve sosyal bilimler alanında, 5000 farklı yayınevine ait 18.000 yayında yer alan çalışmaların 1960 yılından günümüze özet, 1996 yılından günümüze de atıf bilgilerini içeren bibliyografik bir veritabanıdır. Bilimsel dergilerin yanı sıra, konferans tutanakları, ticari yayınlar, patentler, kitap serileri ve bilimsel içerikli web sayfalarını da içeren veritabanı her gün güncellenmektedir.

Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983 (H.W. Wilson)

Antropoloji, hukuk, iletişim, istatistik, psikoloji, şehir çalışmaları ve uluslararası ilişkiler alanlarında dergilerin bir milyona yakın dergi indeksini ve kitap eleştirilerini içerir.

SourceOECD

SourceOECD milli hesaplar ile sanayi anketlerinden oluşturulmuş detaylı veriler arasındaki boşluğu doldurmak için oluşturulmuştur. SourceOECD veritabanı sanayinin ve alt sektörlerinin yapısal göstergelerinin (ithalat nüfus oranı, çalışan kişi başına yatırım ve ihracat pazar payları gibi) oluşturulmasına ve alt sektörler bazında modelleme çalışmalarına olanak sağlar.

Swisslex

Swisslex veritabanı, İsviçre hukukuyla ilgili yargı kararlarına ve bilimsel yayınlara tam metin erişim sağlamaktadır.

SPIE Digital Library

SPIE Digital Library, optik, biyomedikal optik, elektronik optik, nanoteknoloji, astronomi ve ilgili alanlarda hazırlanmış makalelere, konferans bildirilerine ve teknik yayınlara, 1990 yılından günümüze, tam metin olarak erişim sağlamaktadır.

Springer E-Book Collection

Springer E-Book Collection Springer yayınevine ait elektronik kitaplara erişim sağlamaktadır.

SpringerLink Electronic Journals

Kütüphane tarafından abone olunan Springer yayınların elektronik versiyonlarına erişim sağlar. Kimya, Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Fizik ve Sosyal Bilimler gibi konuları kapsar.

Springer Protocols

Springer Protocols biyomedikal ve yaşam bilimleri alanında, 40,000’in üzerinde deney protokolü ve Methods in Molecular Biology kitap serisinden oluşan en kapsamlı protokol veritabanıdır.

Swisslex

Swisslex provides full-text access to judicial decisions and academic resources about Swiss law.

Taylor & Francis E-Books

Taylor & Francis Yayınevi’ne ait tarih, politika, felsefe ve medya konulu 156 elektronik kitap kütüphane koleksiyonumuza eklenmiştir.

TCMB Article Search

Türkiye’de ekonomiyle ilgili ve Türk ekonomisi hakkında bazı tam metin makaleler ve alıntılar verir. İngilizce ya da Türkçe olarak taranabilir.

Thomas Register

Kuzey Amerika’da üretilen ürünler ve orada bulunan şirketlerin en fazlasına erişim sağlayan veritabanıdır. (Thomas Register Web Sitesinden) (Veritabanına giriş ücretsizdir ama kullanıcıların kayıt olmaları gerekir.)

Taylor and Francis Online Journals

Taylor and Francis Online Journals, Taylor and Francis Yayınevinin 1,200’den fazla dergisine 1997 yılından günümüze, tam metin erişim imkanı sağlayan bir veritabanıdır. Sağlık bilimleri, yaşam ve tabiat bilimleri, teknoloji, tıp, sanat ve insani bilimler, sosyal bilimler, işletme ve eğitim konularını kapsamaktadır.

Thesaurus Linguae Graecae (TLG)

TLG, Yunan edebiyatının tam metin dijital kütüphanesi ve Kaliforniya Üniversitesi’nin araştırma projesidir. Amacı, antik çağdan günümüze Yunan edebiyatı eserlerini içeren kapsamlı bir dijital koleksiyon oluşturmak ve bu koleksiyonda akademisyen ve öğrencilerin araştırma yapmasına olanak sağlamaktır.

Not: Veritabanını kullanmanız için kayıt olmanız ve bir hesap oluşturmanız gerekmektedir.

Turcademy

Turcademy, Anı Yayıncılık, Gazi Kitabevi, Palme Yayıncılık, Pegem Akademi ve Seçkin Yayıncılık gibi yayınevleri tarafından hukuk, tarih, felsefe, psikoloji, siyaset bilimi, dil ve edebiyat, eğitim, işletme, ekonomi, bilim, mühendislik, mimarlık, sağlık bilimleri ve ilgili konularda yayınlanmış yaklaşık 2.500 elektronik kitaba erişim sağlamaktadır.

Turnitin

Turnitin, intihal tespit hizmeti veren bir veritabanıdır. Öğretim üyeleri, öğrencilerinin ödevlerini Turnitin web sitesine aktararak; daha önce Turnitin’e aktarılmış olan milyonlarca ödevden, internette arşiv veya güncel olan web sayfalarından, ticari elektronik veritabanlarında yer alan dergi makalelerinden ve elektronik kitaplardan karşılaştırma yapabilirler.

ULAKBİM Turkish National Databases

Bu veritabanı; tıp, veteriner , biyoloji bilimleri, tarım, mühendislik ve sosyal bilimler konularındaki Türkçe dergilerin bibliyografik kayıtlarına erişim sağlar. Ayrıca; TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanını da içerir.

Ulrich’s Periodicals Directory

Ulrich`s Perıodicals Directory dünya çapında yayınlanmış süreli yayınlar hakkında detaylı geniş ve güvenilir bilgi sağlayan bibliyografik bir veritabanıdır. Bu veritabanı bütün konuları kapsar ve düzenli , düzensiz yayınlanmış yayınları, ücretsiz dağıtılan veya abonelik ödenen yayınların hepsini içerir.

University of California Press Scholarship Editions

Çeşitli konularda 400’ün üzerinde elektronik kitaplara ücretsiz erişim imkanı sağlar.

University of Karlsruhe Thesis Database

Alman Üniversitelerinin öğrenci tez veritabanıdır. Çoğunluğu Almanca’dır, bir kısmı da İngilizce’dir.

Vidobu

Vidobu veritabanı bilim ve teknoloji, fotoğrafçılık, kişisel ve mesleki gelişim alanlarında 10.000’den fazla Türkçe eğitim videosunu içermektedir. Kampüs dışı erişimi sayesinde kampüs alanı dışından da üniversite mailleriniz aracılığı ile Vidobu veritabanına erişim sağlayabilirsiniz.

Kampüs dışı erişim için lütfen buraya tıklayınız.

Westlaw UK

Westlaw UK veritabanı, İngiltere hukukuna ilişkin içtihatlara, mevzuatlara, raporlara, makalelere ve AB dokümanlarına erişim sağlamaktadır.

Wiley Online Books

Wiley Online Books veritabanı 21.500’den fazla e-kitaba tam metin sınırsız erişim imkanı sağlar. Wiley Online Library e-kitap konuları işletme, finans, kimya, fizik ve mühendislik, tıp ve sağlık bilimleri, insani bilimler, sosyal bilimler ve psikolojidir.

Wiley Online Library

Wiley Online Library teknik, tıp ve bilimsel konularda 300’ün üzerinde mesleki dergi makalelerinin tam metinlerine erişim sağlayan online bir veritabanıdır. Bu veritabanı ANKOS Kütüphane Konsorsiyumu aracılığıyla satın alınmıştır.

The World Bank e-Library

World Bank’ın yayınlarından tam metin, rapor, kitap ve diğer dokümanları içeren bir elektronik portaldır. World Bank tarafından geçmişten günümüze kadar yayınlanmış olan 1000’den fazla kaynağın indekslendiği bir veritabanıdır.

World Development Indicators Online

WDI Online tüm dünya ekonomisini kapsayan bir veritabanıdır. Bu veritabanı, 18 ülke grubu ve 200’den fazla ülke için 1960 – 2000 yıllarını kapsayan 550’den fazla kalkınma göstergelerini ve zaman dizisi verilerini içerir. Bu veriler sosyal, ekonomik, mali, doğal kaynaklar ve çevresel göstergeleri içermektedir. Veri seçim ekranlarının kullanımı kolaydır. Veri sonuçları belirli yıllara göre endekslenebilir veya ölçeklenebilir, yüzdelik değişimlerine göre görüntülenebilir ve şemalandırılabilir. Ayrıca bu veritabanı, excel standart formatlarında ihracat veri opsiyonlarını da verir.

World Economic Outlook Database

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan World Economic Outlook (WEO)veritabanı, yılda iki kez yapılan WEO uygulamaları süresince yaratılır. WEO yayınlarının içinden seçilmiş serilere bu web sitesi üzerinden erişim mümkündür.

World News Connection (WNC)

“World News Connection (WNC) is an online news service, only accessible via the World Wide Web, that offers an extensive array of translated and English-language news and information. Particularly effective in its coverage of local media sources, WNC provides you with the power to identify what really is happening in a specific country or region. Compiled from thousands of non-U.S. media sources, the information in WNC covers significant socioeconomic, political, scientific, technical, and environmental issues and events.”
(from the World News Connection website)

World Scientific Journals

World Scientific Journals veritabanı nanoteknoloji, biyomedikal ve hesaplamalı bilimler  gibi konularda 86 akademik e-dergi içerir. Platform üzerinden abone olunan dergilerin 2001 yılından itibaren tüm güncel sayılarına erişim olanağı vardır.

Zentralblatt MATH Database

Zentralblatt MATH, kuramsal ve uygulamalı matematik konularında özet ve eleştiri sunan, dünyanın en kapsamlı ve uzun süreli çalışan servisidir. MATH veritabanı 2300’den fazla süreli yayın ve dergilere ait 1.8 milyondan fazla girişi içerir. Girişler, Matematik Konu Sınıflama Şemasına göre sınıflandırılır. İçerdiği konulardan bazıları; kuramsal matematik (cebir,mantık, topoloji, geometri, analiz), olasılık teorisi, istatistik, matematiksel fizik, katı ve akışkanlar mekaniği, sayısal matematik,matematiksel programlama, teorik bilgisayar bilimi ve özdevinirler kuramıdır.