V. Seminer: Kitap + Teknoloji = E-Kitap?

Açılış Konuşması: Dr. David Thornton

Kil Tabletten Tablete Kitap – sunum.pps

Ahmet Yüksel – Gazi Üniversitesi Kütüphanesi

Biyografi

1982 – 1987 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun oldu. 1985-1987 yılları arasında YÖK Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığ’ında çalıştı. 1989-1995 yıllarında Gazi Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın Aksesyon Bölümünde çalıştı ve 1995 yılından itibaren de Aksesyon Bölüm Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.

E-Kitap Neleri Degistirdi?- sunum.ppt

Doç. Dr. Hakan Anameriç – Ankara Üniversitesi

Biyografi

1995-1999 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı’nda lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2003’te aynı bölümde yüksek lisans programından mezun oldu. Şubat 2002’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2003-2008 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’ndan mezun olarak Doktor ünvanı aldı. Şubat 2009’da Yardımcı Doçentlik’e atandı. Haziran 2010’da Doçent unvanı aldı. Çalışma alanları kitap ve kütüphane tarihi, kitapdışı materyaller, yazma ve nadir eserler ve arşivciliktir.

E-kitap Kullanım Analizi: ebrary Örneği- sunum.ppt

Yrd. Doç. Dr. İrem Soydal – Hacettepe Üniversitesi

Biyografi

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olan İrem Soydal, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı’ndan lisans, 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nden, 2003 yılında Robert Gordon Üniversitesi (Birleşik Krallık) “Elektronik Bilgi Yönetimi” programından yüksek lisans dereceleri almıştır. Doktorasını 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde tamamlayan Soydal, bilgi sistemlerinde kullanılabilirlik ve hizmet kalitesi, bilgi erişim, bilgi kullanımı, derme yönetimi ve bibliyometri konularında araştırmalar yapmakta ve dersler vermektedir.

Galeri

Videolar