Koronavirüs ile İlgili Resmi Kaynaklar

Neredeyse tüm devletler ve resmi kurumlar, halkları ve tüm dünyayı koronavirüs ve çeşitli etkilerine yönelik olarak güncel bilgilerle bilgilendirmektedirler. Koronavirüs ile ilgili kimi resmi kaynakları aşağıda bulabilirsiniz.

Ulusal-Türkiye

COVID-19:Yeni Koronavirüs Hastalığı

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 ile ilgili oluşturduğu rehber olup, koronavirüs ile ilgili Türkçe resmi güncel veri ve bilgiler içerir.

COVID-19 Türkiye Web Portalı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğinde hazırlanan COVID-19 Türkiye Platform’u, COVID-19 ile ilgili Türkçe bilimsel kaynaklar, yararlı bilgiler ve güncel durum ile ilgili veriler sunar.

Koronavirüs COVID-19 Dünya Haritası

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin COVID-19 dünya haritası, çeşitli ülkelerin COVID-19 ile ilgili tanı, iyileşen ve ölüm ile ilgili güncel veriler içerir.

Kimlik

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin COVID-19 ile ilgili güncel haber ve araştırmalarını içerir.

Uluslararası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Pandemisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) COVID-19 ile ilgili güncel veri ve haritaları, hızlı ve yararlı bilgiler, kamu bilgilendirmeleri, ulusal ve teknik rehberler, sağlık çalışanları ve kamu için çeşitli öneriler, güncellemeler vb. resmi bilgiler paylaşmaktadır.

Johns Hopkins Üniversitesi & Tıp Koronavirüs Kaynak Merkezi

Johns Hopkins Koronavirüs Kaynak Merkezi COVID-19 ile ilgili en son güncellemeleri, verileri, haritaları ve eğilimleri, görselleştirmeleri ve yararlı bilgi ile kaynakları sağlar.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Koronavirüs (COVID-19)

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ilgili beş farklı dilde kamunun sağlığı ile yararlı bilgiler sağlar, güncel bilgilendirmeler yapar.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) COVID-19

Avrupa Birliği (AB) bünyesinde olan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa ülkelerindeki COVID-19 ile güncel durum verileri, çeşitli teknik raporlar, rehberler vb. gibi yararlı bilgi ve bilgi kaynakları sağlar, kamuyu güncel durum hakkında bilgilendirir.

Birleşik Devletler Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Koronavirüs (COVID-19)

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ve Ulusal Tıp Kütüphanesi (NLM) koronavirüs hakkında en son araştırma bilgileri sağlar.

IMF ve COVID-19 (KORONAVIRÜS)

Uluslararsı Para Fonu (IMF) COVID-19 pandeminin yarattığı global belirsizliğe ilişkin ekonomik ve finansal saptamalar üzerinde çalışır, üye ülkeleri desteklemek için çeşitli bilgiler ve kaynaklar sağlar.

Kanada Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (IPAC) Koronavirüs (COVID-19)

Kanada’nın bir kamu sağlığı kurumu olan Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (IPAC) Kanada’daki ve dünyadaki COVID-19 durumu ile ilgili veriler, haritalar ve çeşitli yararlı bilgiler sağlar.

OECD Koronavirüs (COVID-19) ile Mücadele

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), koronavirüs pandemisinin yaşamlarımız ve toplumlarımız üzerindeki etkileri ile mücadele eder ve sağlık sistemlerimizi güçlendirmeyi, işlerimizi güvence altına almamızı, işlerimizi ve eğitimimizi sürdürmemizi ve finansal piyasaları ve ekonomileri dengelememizi sağlamak üzere çözümler üretir.

Verilerle Dünyamız Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) – İstatistikler ve Araştırmalar

Oxford Martin Küresel Kalkınma Programı, Oxford Üniversitesi ve Küresel Değişim Veri Laboratuvarı (GCDL) ortak bir proje web sayfası olan Verilerle Dünyamız (Our World in Data), koronavirüs hastalığına karşı ilerleme sağlamak için günlük olarak güncellenen bir araştırma ve veri bankasıdır.

UNESCO COVID-19 Karşılığı

Dünyadaki eğitim kurumlarını geçici olarak kapanmak durumunda kaldığı için kapanan okulları ve eğitimi haritalıyor, eğitim, bilim ve bilgi yoluyla küresel dayanışmayı teşvik ederek COVID-19 sürecinde ülkeleri, kültürü ve mirası destekler.