VII. Seminer: Kütüphane Kullanıcılarının Değişen Bilgi Arama Davranışları

Açılış Konuşması: Dr. David Thornton

Google Kuşağının Bilgi Davranışı- sunum.ppt

Prof. Dr Nazan Özenç Uçak – Hacettepe Üniversitesi

Biyografi

Lisans ve yüksek lisans derecelerini Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde tamamladıktan sonra 1997 yılında “Bilim adamlarının bilgi arama davranışları ve bunu etkileyen nedenler” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. 1980-1992 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kütüphanesi’nde uzman olarak çalıştı. 1992 yılından bu yana H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde görev yapmakta olan Nazan Özenç Uçak 2002 yılında doçent ve 2011 yılında professör olarak atandı. Kullanıcı araştırmaları, bilgi davranışları ve bilgi erişim konuları üzerine çeşitli çalışmaları ve yayınları olan Nazan Özenç Uçak “Tıpta Bilgi Yönetimi” “Hukukta Bilgi Yönetimi”, “ Bilimsel ve Teknik Bilginin Yönetimi” ve “ Bilgi Arama Davranışları” dersleri başta olmak üzere lisans ve lisansüstü düzeyde çeşitli dersler vermekte ve 2012 yılından bu yana H.Ü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Milli Kütüphane Hizmetleri ve Kullanıcı Profili- sunum.ppt

Gamze Albayrak – Milli Kütüphane

Biyografi

Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde tamamladıktan sonra 2013 yılında Milli Kütüphane Başkanlığı’nda Kütüphaneci olarak göreve başladı ve halen bu görevi yürütmektedir.

Benim Kütüphanelerim Dünden Yarına- sunum.ppt

Prof. Dr Fazlı Can – Bilkent Üniversitesi

Biyografi

2005 yılında katıldığı Bilkent Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde görevlidir. Lisans derececesini ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden (1976) yüksek lisans ve doktora derecelerini aynı üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden (1979,1985) almıştır, bu yıllar süresince yine aynı üniversitede sırasıyla asistan ve öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora araştırmaları sırasında ODTÜ’den izinli olarak Arizona State University’de araştırma asistanı ve Arizona’da Intel firmasında RAP veritabanı makinesi projesinde mühendis olarak çalışmıştır (1982, 1983). Miami University Sigma Xi Yılın Araştırmacısı ödülüne (1998) sahiptir. Çeşitli konferansların düzenleme kurullarında ve NSF ve TÜBİTAK gibi bilimsel kuruluşların panellerinde çalışmıştır. Bilgisayar bilimleri dergileri ve konferanslarında ilgi alanı olan bilgi erişim, bilgi madenciliği, Türkçe ve edebiyat konularında yayınları bulunmaktadır.

Galeri

Videolar