The Genealogist veritabanı İskoçya, Galler, İngiltere gibi Britanya ülkelerinin doğum, evlilik ve ölüm kayıtları, İngiltere ve Galler’in 1841-1911 yılları arası nüfus sayımları, kilise kayıtları, vasiyetnameler, askeri kayıtlar, uluslararası yazışmalar, üniversite ve kolej kayıtları gibi eğitim belgeleri ile aile ve soy kayıtları gibi çeşitli dokümanları içermektedir.

Not: Bu veritabanına, çalışma saatleri içinde, Merkez Kampüs Kütüphanesi Referans Salonu’nda yer alan bilgisayarı kullanarak erişim sağlayabilirsiniz. Lütfen The Genealogist veritabanını kullanmak için Referans Birimi’nden randevu alınız.

Telefon: 290 16 98

E-posta: reference@bilkent.edu.tr