“Sanatçı Kitapları” terimi, 1973 yılında Diane Vanderlip tarafından, Moore Sanat Üniversitesi küratörlüğünde sergilenen eserleri tanımlamak için kullanılmıştır. Fakat kavram olarak çok daha eski tarihlere dayandığı tartışılmaktadır. Sanatçı kitapları genel olarak gerçek kitaplar kullanılarak hazırlanan eserlerdir. Edebi olanlara kıyasla, fiziksel nitelikleri ön planda vurgulanmakta, okuyucularla alışılmadık bir iletişim kurmayı hedeflemekte, geleneksel kitaplarla farklı bir etkileşim içine girmektedir. Bu tür etkileşimlerin kendine özgü zoluğu , ergodic metinler olarak sanatçı kitaplarının doğasında vardır. Bu kitaplar,  karmaşıklıklarına rağmen belki de metinsel ve görsel olarak, varsayılan parametrelere itiraz ediyorlar ve  bunu yaparken de sanat, edebiyat ve okuyuculuğa ilişkin önemli sorular ortaya atıyor ve yanıtlıyorlar.

“Ars Libris: Artists’ Books as Ergodic Texts” sergisi, Bilkent Üniversitesi Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler Programı, İletişim ve Tasarım Bölümü, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi ve Kütüphane’nin işbirliği ile hazırlanan bir çalışmadır. Yedi farklı ülkeden yirmidört sanatçının eserlerini içermektedir.

Tarih: 22 Kasım- 6 Aralık 2017

Yer: Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi,  Sanat Galerisi

Açılış Resepsiyonu: 22 Kasım 2017 Çarşamba günü, saat: 17:30

Aktivite Sayfası: Sergiler ve Konserler