Evden Çalışma ve Açık Eğitim

COVID-19 salgının yayılması ile birlikte öğrenciler ve eğitimciler birden bire uzaktan veya çevrimiçi eğitim-öğretime geçiş yapmak, araştırmacılar ve idari çalışanlar da işlerini olabildiğince evlerinden sürdürmek durumunda kaldılar. COVID-19 pandemisi örgün eğitim ve çalışma düzenimizde yeni paradigmalara yol açmış, toplumun zorunlu dijital çağa geçişini hızlandırmıştır. Örgün eğitimle birlikte içerik, amaç, yöntem, format vb. açılardan farklı olan alternatif ve açık eğitim de önem kazanmaya ve öğrenmede yeni model olarak belirmeye başlamıştır. Bu kapsamda çeşitli eğitimsel içerik üreticileri ve sağlayıcıları, kütüphaneden bağımsız olarak, hem örgün eğitimi ve yaşam boyu öğrenmeyi hem de farklı düzeydeki araştırmaları desteklemek üzere farklı formatlarda ders materyali ve içeriği hazırlayıp herkesin erişimine açmaktadırlar.

Gerek örgün eğitimin gerek yaşam boyu öğrenmenin temel paydaşı olan kütüphane kurumu ise “amaca uygun ve güvenilir bilgiye eriştirme” işlevini koruyarak bir kez daha değişimin katalizörü olmaya devam etmektedir. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri kapsamında çeşitli veritabanları ile binlerce elektronik kitap ve elektronik dergilerle birlikte kendi kendine öğrenmeyi teşvik eden ve dijital çağın gerektirdiği içerik ve formatlarda olan RBDigitalVidobu, Mango Languages, Alexander Street Academic Video Online, Muscle and Motion Strength Training, Play With A Pro, Drama OnlineJoVE vb. gibi öğrenme araçlarına ve veritabanlarına erişim sağlamaktadır.

Buna ek olarak Kütüphanemiz Evden Çalışma ve Açık Eğitim sayfası kanalıyla çeşitli ders ve materyallerinin bulunduğu Açık Akademi’nin yanında, akademik yayıncıların ve eğitim içeriği sağlayıcılarının çeşitli webinarları ile üniversitemizin uzaktan eğitim için kullanmaya başladığı Zoom platformuna alternatif olarak evden çalışma ve uzaktan öğrenmeyi kolaylaştıran çeşitli araçlarını da önermektedir.

Evden çalışmayı ve uzaktan eğitimi destekleyen platformlar ve araçlarla ilgili görüş ve önerilerinizi e-postamız aracılığı ile bize iletebilirsiniz.

Sağlıklı günler ve keyifli öğrenmeler dileriz.