COVID-19 Sürecinde Kütüphane ve Bilgi Hizmetlerimiz

Değerli Bilkent Üniversitesi Üyeleri,

20 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nin çalışma saatlerinde değişiklik yapılmıştır. Merkez Kampüs Kütüphanemiz hafta içi 08:30-23:30 ve hafta sonu 09:00-23:30; Doğu Kampüs Kütüphanemiz ise hafta içi 08:30-17:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Kütüphane hizmet ve kaynaklarımızla ilgili sorularınız için “Bize Sorun” çevrimiçi destek hizmetimizi kullanabilir ya da library@bilkent.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. Kütüphane olarak erişim sağladığımız tüm elektronik kaynaklara “Hızlı Arama” sekmesinden veya “Kaynak Araştırma” altındaki ilgili linklerden ulaşılabildiğini ve ayrıca kampüs dışı erişim için VPN kurulumu gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bu zorlu süreçte sizlerin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinizi desteklemek adına, basılı koleksiyonlar dışında, tüm bilgi hizmetlerimizi olabildiğince elektronik olarak gerçekleştirmeye çalışmaktayız. Bu kapsamda değişen hizmetlerimizi aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:

  1. COVID-19 sürecinde hem kütüphane ve bilgi hizmetlerimizden daha etkin yararlanmak hem bu süreçle ilgili çeşitli bilgilendirmeler yapmak adına “COVID-19” modülü geliştirilmiştir. “COVID-19” içinde Bilkent Üniversitesi için özel erişime açılan veritabanlarından çevrimiçi sosyalleşme ile ilgili çeşitli sanat, müzik ve eğitim veritabanlarına kadar çeşitli bilgiler sunulmaktadır.
  2. Referans hizmetlerimiz için “Kütüphaneciye Sorun” ve e-posta seçeneklerine ek olarak çevrimiçi ve anlık görüşme hizmeti olan “Bize Sorun” buton eklenmiştir.
  3. Ödünç verme hizmetlerimiz kapsamında çevrimiçi yenileme hakkı artırılmış ve ödünç alınan ile iade edilen tüm kitaplar için “kitap sterilizasyonu” işlemi başlatılmıştır.
  4. Basılı kitaplar için ILL hizmetimiz geçici olarak durdurulmuştur ancak elektronik kitap bölümü veya makale istekleri “ILL İstek Formu” veya e-posta kanalıyla elektronik olarak devam etmektedir.
  5. Rezerv koleksiyonunda bulunan basılı ders kitaplarının katalog kayıtları güncellenmiş, elektronik versiyonu olan kitaplar için erişim adresleri eklenmiştir.
  6. Materyal isteği hizmetimiz, “Materyal İstek Formu” kanalıyla devam etmektedir. Koşullar elverdiğince en işlevsel (basılı veya elektronik) kopyanın temini yoluna gitmeye devam edilecektir.
  7. Akademik çalışmalarınızla ilgili kütüphane desteği, kütüphane kaynakları ve veritabanları ile ilgili uzaktan eğitim, webinar, vb. gibi istekleriniz için Fakülte Kütüphaneciliği birimimiz e-posta ve Zoom kanalıyla hizmete devam edecektir.
  8. Zoom üzerinden kütüphane kaynakları ile ilgili uzaktan eğitim, webinar ve sanal kütüphane oryantasyonları için “Oryantasyon İstek Formu” doldurulabilir.
  9. COVID-19 güncellemeleri ve tüm duyurularımız eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarımızdan (FacebookTwitter, Instagram) paylaşılmaktadır.

Kütüphane ve bilgi hizmetlerimiz ile ilgili her türlü soru, görüş ve/veya önerilerinizi ilgili birimlerimize (Ödünç Verme, ILL, Rezerv, Referans & Tanıtım ve Fakülte Kütüphaneciliği) e-posta yazarak bizlere iletebilirsiniz.

Sağlıklı günlerde tekrar yüz yüze görüşmek dileğiyle,

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Müdürlüğü