IX. SEMİNER: Bilgi Yönetimi ve Bulut Bilişim

Açılış Konuşması: Dr. David Thornton

Bulut Bilişimin Kültürel Bellek Kurumlarına Yansımaları Bir Uygulama Örneği Olarak LoCloud Projesi

Araş. Gör. Tolga Çakmak – Hacettepe Üniversitesi

Biyografi

2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden lisans derecesini aldı. Lisans eğitimi süresinde aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilgi Teknolojilerikonusunda eğitim alan Tolga Çakmak, 2011 yılında yüksek lisans eğitimini Kurumsal İçerik Yönetimi konusunda yaptığı tez çalışmasıyla tamamladı. Tolga Çakmak şu anda da aynı bölümde Araştırma görevlisi olarak görev yapmakla birlikte doktora öğrencisi olarak eğitimine devam etmekte; Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği’nde Başkan Yardımcılığı ve yönetim kurulu üyesi görevlerinde bulunmuştur. Tolga Çakmak aynı zamanda Bilgi Dünyası dergisinde editörlük görevlerinde bulunmakta; Avrupa RDA Çalışma grubu (EURIG) üyesidir. Araştırma alanları, bilginin düzenlenmesi, bilgi teknolojileri, dijitalleştirme ve dijital kütüphanelerdir.

Sanallaştırma Teknolojileri ile Bilgi Yönetimi- sunum.ppt

Gökhan Fidan – Ankaref Bilişim Teknolojileri Genel Koordinatör

Biyografi

1974 Ankara doğumlu olan Gökhan Fidan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Nippon Telekom, Digital Equipment Corporation, Compaq ve HP gibi uluslararası bilişim şirketlerinde sürdürdüğü profesyonel kariyerine 2007 yılında kurucu ortağı olarak yeraldığı Ankaref Bilişim Teknolojileri ’nde devam etmektedir.

Kütüphaneler Artık Bulutlarda- sunum.ppt

Kıvanç Çınar – Informascope Firması’nın Direktörü

Biyografi

1978’de Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji’nde eğitimini tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2000 – 2003 yılları arasında Swets Information Services Türkiye Temsilcisi olarak görev yapan Kıvanç Çınar, 2003 yılında Swets firması Türkiye ofisinin kurulmasında görev aldı ve 2008 yılına kadar Türkiye Ofis Yöneticisi olarak görevini sürdürdü. 2008 yılında Swets firmasındaki gorevinden ayrılan Kıvanç Çınar; sektörde edindiği tecrübesini, elektronik yayıncılık alanında yaşanan gelişmeler ve kütüphane teknolojilerindeki değişime bağlı olarak etkin şekilde sunmak amacıyla Informascope firmasını kurdu ve 2008 yılından itibaren Informascope firması’nın Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Galeri

Videolar