Zeynep Aykut

Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (Lisans)

Fakülte Kütüphanecisi

Fen Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Hukuk Fakültesi

Telefon: +90 (312) 290 27 04
E-mail: zeynepay@bilkent.edu.tr