Semra Kesler

Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (Lisans)

Fakülte Kütüphanecisi

Güzel Sanatlar,
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü

Telefon: +90 (312) 290 12 82
E-posta: usun@bilkent.edu.tr