Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Oryantasyon İstek Formu

Adı Soyadı
Telefon Numarası
E-posta
Bağlı Olduğu Kurum Bilkent İçi

Bölüm - Sınıf

Bilkent Dışı

Yıl
Katılacak Kişi Sayısı
Oryantasyonun İçeriği
Tarih
Başlangıç Saati
Süre
Oryantasyonun Yapılacağı Yer
Gerekli Teknik Donanım
Oryantasyonun Dili Türkçe İngilizce
İlgili Kütüphaneci
Notlar