Library of Congress (LC) Sınıflandırma Sistemine Göre Kitapların Yeri

B Blok (-1. Kat)

 • A Genel
 • B Felsefe, Din
 • B-BJ Felsefe, Psikoloji
 • BL-BX Din
 • C Tarihe Yardımcı Bilimler
 • CB Uygarlık Tarihi
 • CC Arkeoloji
 • CT Biyografi
 • D Tarih (Amerika hariç)
 • DA Büyük Britanya
 • DR Türk Tarihi
 • DS Asya (Yakın Doğu da dahildir)

B Blok (Zemin Kat)

 • E-F Amerika Tarihi (Kuzey ve Güney)
 • G Coğrafya, Antropoloji, Turizm
 • H Sosyal Bilimler
 • HA İstatistikler
 • HB-HE Ekonomi / İktisat
 • HF Ticaret (Ofis Yönetimi de dahildir)
 • HG-HJ Maliye
 • HM-HX Sosyoloji
 • J-JL Siyasal Bilimler

B Blok (1. Kat)

 • N Güzel Sanatlar
 • TR Fotoğrafçılık

B Blok (2. Kat)

 • JN-JX Siyasal Bilimler (devamı)
 • K Hukuk (Genel)
 • KD-K DK Britanya Krallığı ve İrlanda Hukuku
 • KDZ-KHW Amerika Hukuku
 • KJ-KKZ Avrupa Hukuku
 • KKX Türk Hukuku
 • KL-KWX Asya ve Avrasya, Afrika, Pasifik ve
 • KZ Devletler Hukuku
 • L Eğitim
 • M Müzik
 • P Dil ve Edebiyat
 • PE İngiliz Dili
 • PL Doğu Asya, Afrika ve Okyonusya Dilleri
 • PL 101-271 Türk Dili ve Edebiyatı
 • PQ Latin Edebiyatı

A Blok (2. Kat)

 • PR İngiliz Edebiyatı
 • PS Amerikan Edebiyatı
 • Q Bilim
 • QA Matematik
 • QB Astronomi
 • QC Fizik
 • QD Kimya
 • R Tıp (Bilkent, A.B.D. Milli Tıp Kütüphanesi tasnifinden W" kullaniyor)
 • S Tarım
 • T Teknoloji
 • TK Elektrik Mühendisliği
 • TP Kimya Teknolojisi
 • TR Fotoğrafçılık (Sanat Odası'nda B Blok, 1. Kat)
 • U Askeri Bilimler
 • V Deniz Bilimleri
 • W Tıp (National Library of Medicine)
 • Z Bibliyografya ve Bilgi Bilimi