Kerem Özata

Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (Lisans)

Fakülte Kütüphanecisi

İşletme Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Bilkent Okulları

Telefon: +90 (312) 290 19 96
E-mail: kerem.ozata@bilkent.edu.tr