Fakülte Kütüphaneciliği

Bilkent Üniversitesi bünyesinde her fakülte için, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek olmakla sorumlu kütüphaneciler bulunmaktadır. Bilgiye erişim becerisine sahip bu bilgi uzmanları, temsil ettikleri fakülte ile kütüphane arasındaki iletişimi sağlarlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerin bilgi gereksinimlerini tesbit ederek kütüphane kaynak ve servislerinin kullanımını öğretmek, bu kaynakların kullanımını arttırmak ve koleksiyonun gelişimine katkıda bulunmakla görevlidirler. Fakülte kütüphanecileri, kütüphane içinde olduğu kadar fakültelere de giderek birebir kullanıcı eğitimi verebildikleri gibi, telefon ve e-posta aracılığı ile de soruları cevaplamakta, araştırmalara yardımcı olmaktadırlar.

Fakülteler ve Birimler Fakülte Kütüphanecileri
 • Akademik İngilizce Geliştirme Programı
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi Meslek Yüksekokulu
 • İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (BUSEL)
 • Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
 • Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
 • Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
 • Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu
Evrim Ergin
 • Eğitim Fakültesi
 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İşletme Fakültesi
 • Bilkent Okulları
Kerem Özata
 • Fen Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
Zeynep Aykut
 • Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
 • İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
 • Tarih Bölümü
Semra Kesler