Evrim Ergin

Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (Lisans)

Fakülte Kütüphanecisi

Akademik İngilizce Geliştirme Programı
Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi Meslek Yüksekokulu
İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (BUSEL)
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu


Telefon: +90 (312) 290 16 77
E-mail: eergin@bilkent.edu.tr