Deneme Amaçlı Kullanıma Açılan Veritabanları

Deneme Veritabanı Değerlendirme Formu

Pathway Studio

Veritabanı 28 Şubat 2017 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır. Pathway Studio, araştırmacılara analiz yapmada yardım eden, yayınlanmış bilimsel verilerden elde edilen hastalık mekanizmalarını görselleştiren nihai karar destek aracıdır. Hastalıklara ait etken maddeler, inhibitörler, reseptörler, genler, hastalıklar arasındaki etkileşimler Pathway Studio üzerinde kolayca görselleştirilebilir. Platformun kullanımı için kişisel üyelik yapılması gerekmektedir.

Proquest Art, Design And Architecture Collection

Veritabanı 31 Aralık 2017 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır. ProQuest Art, Design and Architecture Collection, sanat, mimarlık ve ilgili konularda, 1973 yılından günümüze kadar yayınlanmış akademik yayınlara, gazetelere, kitaplara, konferans bildirilerine, tezlere ve yüksek lisans, doktora projelerine erişim sağlamaktadır.

Turcademy

Veritabanı 31 Mart 2017 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır. Turcademy, Anı Yayıncılık, Gazi Kitabevi, Palme Yayıncılık, Pegem Akademi ve Seçkin Yayıncılık gibi yayınevlerine ait yaklaşık 2.500 elektronik kitaba erişim sağlamaktadır. Turcademy platformunda yer alan kitap listesine http://www.turcademy.com/templates/tumListe.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Kanunum

Veritabanı 14 Haziran 2017 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır. Kanunum veritabanı Yargıtay Kararlarına, Danıştay Kararlarına, Anayasa Mahkemesi Kararlarına, T.C. Mevzuatına, Resmi Gazete’ye ve hukuki dokümanlara erişim sağlamaktadır.

Legalbank

Veritabanı, 01 Mart 2017 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır. Legalbank, mevzuatlara, yönetmeliklere, tebliğ ve yüksek mahkeme kararlarına erişim sağlamaktadır.

Ebrary Academic Complete

Veritabanı 15 Şubat 2018 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır. Ebrary Academic Complete veritabanı, işletme, ekonomi, bilgi teknolojileri, eğitim, tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, dilbilim, edebiyat, sanat, hukuk, mühendislik, fizik, kimya, matematik, biyoloji, genetik, tıp, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, din, felsefe ve ilgili alanlarda yayınlanmış elektronik kitaplara tam metin erişim sağlamaktadır.