Deneme Amaçlı Kullanıma Açılan Veritabanları

Deneme Veritabanı Değerlendirme Formu

MEDICI.TV Classical Music

Veritabanı 23 Haziran 2017 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır. MEDICI.TV Classical Music klasik müzik konserlerine, opera ve bale gösterilerine, besteci ve sanatçı özgeçmişlerine, eğitici videolara ve belgesellere erişim sağlamaktadır.

IET Digital Library e-Book Collection

Veritabanı 19 Haziran 2017 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır. IET Digital Library e-Book Collection, Institution of Engineering and Technology tarafından mühendislik, teknoloji ve ilgili konularda yayınlanmış elektronik kitaplara erişim sağlamaktadır.

Max Planck Encyclopedia Of Public International Law

Veritabanı 19 Mayıs 2017 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır. Max Planck Encyclopedia of Public International Law, uluslararası kamu hukuku ve ilgili alanlarda yayınlanmış makalelere erişim sağlamaktadır.

Psychoanalytic Electronic Publishing (PEP)

Veritabanı 12 Mayıs 2017 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır. Psychoanalytic Electronic Publishing psikoloji, psikiyatri ve ilgili alanlarda yayınlanmış temel psikanaliz dergilerine, metinlere, elektronik kitaplara ve videolara erişim sağlamaktadır

Encyclopedia of Life Sciences (eLS)

Veritabanı 31 Aralık 2017 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır. Encyclopedia of Life Sciences, biyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, genetik ve ilgili alanlarda yayınlanmış, hakem değerlendirmesinden geçmiş ve alıntılanabilen 5.000’den fazla makaleye erişim sağlamaktadır.

Total Materia

Veritabanı 31 Mayıs 2017 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır. Total Materia veritabanı, 220.000'den fazla materyale, 1.800'den fazla metaller, polimerler, seramikler ve bileşikler için ileri düzey veri kaynağına, 45.000'den fazla gerilme-şekil değiştirme grafiğine, 63 standart gelişim organizasyonuna, döngüsel özellikli 8.000'den fazla malzemeye ve uluslararası çapraz referans tablolarına erişim sağlamaktadır.

Idealonline

Idealonline veritabanı 29 Nisan 2017 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır. İdealonline, tıp, fen bilimleri, edebiyat, tarih, sanat, mühendislik ve ilgili konularda yayınlanan elektronik dergilere erişim sağlamaktadır.

Proquest Art, Design And Architecture Collection

Veritabanı 31 Aralık 2017 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır. ProQuest Art, Design and Architecture Collection, sanat, mimarlık ve ilgili konularda, 1973 yılından günümüze kadar yayınlanmış akademik yayınlara, gazetelere, kitaplara, konferans bildirilerine, tezlere ve yüksek lisans, doktora projelerine erişim sağlamaktadır.

Turcademy

Turcademy, Anı Yayıncılık, Gazi Kitabevi, Palme Yayıncılık, Pegem Akademi ve Seçkin Yayıncılık gibi yayınevlerine ait yaklaşık 2.500 elektronik kitaba erişim sağlamaktadır.

Kanunum

Veritabanı 14 Haziran 2017 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır. Kanunum veritabanı Yargıtay Kararlarına, Danıştay Kararlarına, Anayasa Mahkemesi Kararlarına, T.C. Mevzuatına, Resmi Gazete’ye ve hukuki dokümanlara erişim sağlamaktadır.

Ebrary Academic Complete

Veritabanı 15 Şubat 2018 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır. Ebrary Academic Complete veritabanı, işletme, ekonomi, bilgi teknolojileri, eğitim, tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, dilbilim, edebiyat, sanat, hukuk, mühendislik, fizik, kimya, matematik, biyoloji, genetik, tıp, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, din, felsefe ve ilgili alanlarda yayınlanmış elektronik kitaplara tam metin erişim sağlamaktadır.