Turkish

Bilkent'te Kütüphanecilik Seminerleri

Seminerlerimiz, kütüphaneciler, bilgi belge yönetimi alanındaki akademisyenler ve diğer ilgili meslek gruplarını bir araya getirerek, kütüphanecilik, bilgi bilim ve iletişim teknolojisi gibi alanlarda son gelişmeleri, yenilikleri ve deneyimleri tartışma ve paylaşmayı amaçlamaktadır.

XI. SEMİNER: Karşılaştırmalı Bibliyometrik Analizler

12 Nisan 2016, Salı
Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs Kütüphanesi
Program
Açılış Konuşması: Ebru Kaya - Bilkent Üniversitesi
Saat: 13:30

Konuşmacı: Doç. Dr. Umut Al - Hacettepe Üniversitesi
Başlık: Bir Araştırma Alanı Olarak Bibliyometri
Saat: 13:45

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Burcu Umut Zan - Çankırı Karatekin Üniversitesi
Başlık: Bibliyometrik Çalımalarda WoS ve Scopus Atıf İndeksleri
Saat:14:15

14:45 - 15:00 ARA

Konuşmacı: Ayhan Akanay Saraçoğlu - ELSEVIER
Başlık: Dünya Üniversite Sıralamaları Metodolojileri Bazında Bilkent Üniversitesi’ne Dair Bibliyometrik Analizler
Saat: 15:00

Değerlendirme
Saat: 15:30
Organizasyon planlaması için lütfen “Katılım Formu” nu doldurunuz.
Organizasyon katılımcı listesi

Önceki Seminerler

I. SEMİNER: Bilgi Okuryazarlığı, 1 Kasım 2011, Salı

II. SEMİNER: Web 2.0, 12 Ocak 2012, Perşembe

III. SEMİNER: Kütüphanelerde Halkla İlişkiler ve Pazarlama, 19 Nisan 2012, Perşembe

IV. SEMİNER: Kütüphaneler & Discovery Servisleri; Farklı Bakış Açıları

V. SEMİNER: Kitap + Teknoloji = E-Kitap?

VI. SEMİNER: Açık Erişim: Farklı Bakış Açıları

VII. SEMİNER: Kütüphane Kullanıcılarının Değişen Bilgi Arama Davranışları

VIII. Seminer: Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Mesleki Etik: Yaklaşımlar ve Uygulamalar

IX. SEMİNER: Bilgi Yönetimi ve Bulut Bilişim

X. SEMİNER: Dijitalleşme ve Kütüphaneler

XI. SEMİNER: Karşılaştırmalı Bibliyometrik Analizler

Seminer Videoları
İletişim: kutuphanecilik@bilkent.edu.tr